งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด.ญ. อาริยา ทวิวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 เลขที่ 38

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด.ญ. อาริยา ทวิวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 เลขที่ 38"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด.ญ. อาริยา ทวิวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 เลขที่ 38
แฟ้มสะสมงาน ด.ญ. อาริยา ทวิวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 เลขที่ 38

2 ประวัตส่วนตัว เด็กหญิง อาริยา ทวิวรรณ 19 / 05 / 44
24/2 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา Ariya Thawiwan

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1997
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดโคกเหรียง ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ
เรียนไป เดี๋ยวก็ผ่าน งานอดิเรก ฟังเพลง เล่นเฟส ความสามารถพิเศษ วาดภาพ


ดาวน์โหลด ppt ด.ญ. อาริยา ทวิวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 เลขที่ 38

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google