งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวมนัสนันท์ นันทกร รหัส 548318112 บธ.5401. หัวข้อเรื่อง 1.1. ประวัติส่วนตัว 2. ประวัติการศึกษา 3.3. ประวัติการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวมนัสนันท์ นันทกร รหัส 548318112 บธ.5401. หัวข้อเรื่อง 1.1. ประวัติส่วนตัว 2. ประวัติการศึกษา 3.3. ประวัติการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวมนัสนันท์ นันทกร รหัส 548318112 บธ.5401

2 หัวข้อเรื่อง 1.1. ประวัติส่วนตัว 2. ประวัติการศึกษา 3.3. ประวัติการทำงาน

3 ประวัติส่วนตัว ชื่อ - สกุล น. ส. มนัสนันท์ นันทกร ชื่อเล่น ตุ้ม เกิด 11 เมษายน 2526 สถานภาพ โสด หมู่เลือด เอ คติ ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะ บิดา นายนิตย์ นันทกร มารดา นางบุญยืน นันทกร พี่น้อง 1. นางสาวมนัสนันท์ นัน ทกร 2. นางสาวปัทมา นันทกร 3. นางสาวชนาภา นันทกร

4 ประวัติการศึกษา ระดับ ป.1- ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา ระดับ ม.1- ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ระดับ ปวช.1 – ปวช.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ระดับ ปวส.1 – ปวส.2 วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระ พิษณุโลก ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

5 ประวัติการทำงาน บมจ. ทิฐิวิสุทธิ - เจ้าหน้าที่ สินเชื่อ กรมทหารพราน 21 - เจ้าหน้าที่ครู อบต. นาดี - เจ้าพนักงาน พัสดุ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวมนัสนันท์ นันทกร รหัส 548318112 บธ.5401. หัวข้อเรื่อง 1.1. ประวัติส่วนตัว 2. ประวัติการศึกษา 3.3. ประวัติการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google