งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายธนิต เหลืองดี ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เกิดขึ้นใน ปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนในสังคมโลก ยังให้ความสนใจไม่มากนักและที่สำคัญ คือ ยังมีคนจำนวนมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายธนิต เหลืองดี ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เกิดขึ้นใน ปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนในสังคมโลก ยังให้ความสนใจไม่มากนักและที่สำคัญ คือ ยังมีคนจำนวนมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย นายธนิต เหลืองดี

3 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เกิดขึ้นใน ปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนในสังคมโลก ยังให้ความสนใจไม่มากนักและที่สำคัญ คือ ยังมีคนจำนวนมาก ขาดความเข้าใจ ว่ามนุษย์ทุกคนในโลก มีส่วนร่วมกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพียงแต่จะมากหรือ น้อยนั้นย่อมแตกต่างกันไปตามพฤติกรรม และรูปแบบการ ดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลเช่น การอุปโภค บริโภค การใช้ยานพาหนะรวมถึงการใช้เครื่อง อำนวยความสะดวกประเภทต่าง ๆ ยิ่งบุคคลใดอุปโภค บริโภคมากหรือใช้ชีวิตพึ่งพาสิ่งอำนวย ความสะดวกมาก บุคคลผู้นั้นก็มี ส่วนทำให้เกิด “ ภาวะโลกร้อน ” มากขึ้นเท่านั้นเพราะสิ่งอุปโภค บริโภค และสิ่งอำนวยความ สะดวกทุกชนิดล้วนแล้วแต่ต้องผ่านกระบวน การผลิตทั้งสิ้น และในกระบวนการผลิตก็ย่อมก่อให้เกิดก๊าซ พิษชนิดต่าง ๆ

4 โดยเฉพาะก๊าซเรือน กระจกที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิด “ ภาวะโลกร้อน ” จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการใช้ชีวิตที่เน้นการบริโภค และเน้นความสะดวกสบาย มีส่วนก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “ ภาวะโลกร้อน ” หากกล่าวถึง “ ภาวะโลกร้อน ” อาจกล่าวอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมได้ว่า ขณะที่กระบวนการผลิตทำงานจะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกลอยขึ้นไปสะสมตัวในชั้น บรรยากาศ และเมื่อการสะสมตัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้พลังงานความร้อนจาก แสงอาทิตย์ที่ส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามา สะท้อนกลับออกไปนอกชั้นบรรยากาศ ได้น้อยลงพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์จึงถูกกักเก็บเอาไว้ใต้ชั้นบรรยากาศมากขึ้น อันเป็นเหตุให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ซึ่งนักวิชาการเรียกภาวะดังกล่าวว่า “ ภาวะโลกร้อน ”

5 ปรากฏการณ์ “ ภาวะโลกร้อน ” ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ ที่เป็นภัยกับมนุษย์หลายประการ เช่น น้ำท่วม ความแห้งแล้ง ลมพายุอุณหภูมิที่สูงขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและรุกตัวเข้ามาในแผ่นดิน โดยช่วงเวลาที่ผ่านมา “ ภาวะโลกร้อน ” ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นในหลายพื้นที่ของโลก ดังข้อมูลที่สามารถรวบรวม สรุปได้ดังนี้

6

7 ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้หิมะที่ปกคลุมภูเขาหลายแห่ง ในทวีปยุโรปลดน้อยลงจนไม่สามารถเล่นสกีได้ ซึ่งทำให้ รูปแบบวัฒนธรรมการพักผ่อนของคนในทวีปยุโรปเริ่มมีการ เปลี่ยนแปลง ภาวะโลกร้อน ทำให้อุณหภูมิในฤดูหนาว ของหลาย ประเทศในทวีปยุโรปสูงกว่าปกติ เช่น ในปี 2007 ประเทศ เนเธอร์แลนด์ประสบกับอากาศร้อนที่สุดในรอบ 300 ปี ส่วน ประเทศรัสเซียและอังกฤษเผชิญกับฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิสูง ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ

8 ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้สูงอายุในหลายประเทศของทวีปยุโรปเสียชีวิตไปจำนวน มากในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อน เนื่องจากไม่สามารถปรับตัว ได้กับอุณหภูมิที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นในรอบทศวรรษนี้ เช่น เกิดพายุเฮอริเคน แครีนา พัดเข้าสู่ชายฝั่งประเทศบราซิลเมื่อปี 2004 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เกิด พายุเฮอริเคนในตอนใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติก ประเทศเนปาล มีหิมะตกเป็นครั้งแรกในรอบ 62 ปี อุณหภูมิในมณฑลเสฉวน และมหานครจุงกิง ของประเทศจีนสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 38 องศาเซลเซียส เช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ ที่ประสบกับอุณหภูมิช่วงเทศกาลคริสต์มาสในปี 2006 สูงที่สุดในรอบ 100 ปี

9 ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้นํ้าแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือละลายครั้งใหญ่ ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น และรุกตัวเข้าไปสู่แผ่นดิน ในหลายพื้นที่ของโลก ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องอพยพย้ายถิ่น และสูญเสียที่ดินทำกินด้วย ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ต่อไป ในอนาคตสัดส่วน ของพื้นที่น้ำ 3 ส่วน ต่อแผ่นดิน 1 ส่วน อาจมีการเปลี่ยนแปลง

10 ขอจบรายงาน เพียงแค่นี้คับ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายธนิต เหลืองดี ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เกิดขึ้นใน ปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนในสังคมโลก ยังให้ความสนใจไม่มากนักและที่สำคัญ คือ ยังมีคนจำนวนมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google