งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการข้อมูลข่าวสารและบริการอิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวง คมนาคม ผ่านทางเว็บท่า คมนาคม (MOT Web Portal)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการข้อมูลข่าวสารและบริการอิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวง คมนาคม ผ่านทางเว็บท่า คมนาคม (MOT Web Portal)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการข้อมูลข่าวสารและบริการอิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวง คมนาคม ผ่านทางเว็บท่า คมนาคม (MOT Web Portal)

2 หัวข้อการ นำเสนอ  เว็บท่าคมนาคม (Mot Web Portal)  บริการต่างๆ ผ่านทางเว็บ ท่าคมนาคม  การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บท่าคมนาคม  สาธิตระบบ  WORKSHOP  Q&A

3  ศูนย์บริการร่วมของกระทรวงคมนาคมที่ ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการคมนาคมขนส่งที่สามารถให้บริการ ประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ  ประตูสู่ข้อมูลที่มีระบบที่มีการจัดการ และมี เครื่องมือ ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันจาก หลากหลายหน่วยงาน  ช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ สาธารณชน เว็บท่าคมนาคม (MOT Web Portal)  ช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการหรือการดำเนินงานของ กระทรวง  ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ การสร้างความ มีส่วนร่วม และการสร้างภาพพจน์ที่ดีของ กระทรวง เว็บท่าคมนาคม (Mot Web Portal)

4 บริการประชาชนทั่วไป (Government to Citizen : G2C) บริการหน่วยงาน (Government to Government : G2G) บริการภาคธุรกิจ (Government to Business : G2B) บริการข้าราชการภายในองค์กร (Government to Employee : G2E) เว็บท่าคมนาคม (MOT Web Portal)

5 WWW.MOT.GO.T H บริการประชาชนทั่วไป (Government to Citizen : G2C) บริการข้อมูล ข่าวสาร บริการ อิเล็กทรอนิกส์

6 บริการจองตั๋ว บริการทะเบียนและภาษี บริการงานอิเล็กทรอนิกส์ บริการการเดินทาง บริการข้อมูลและแบบฟอร์ม

7 จองตั๋วรถ บขส. ตรวจสอบที่นั่ง รถไฟว่าง จองตั๋ว เครื่องบิน บริการจองตั๋ว

8 บริการการเดินทาง บริการรถ บขส. บริการรถ ขสมก. บริการรถไฟ บริการทางด่วน บริการเรือโดยสาร บริการการบิน บริการการรถไฟฟ้าใต้ดิน บริการการรถไฟฟ้าบีทีเอส ตรวจสอบสภาพจราจร

9 สอบถามทะเบียนรถยนต์ / สอบถามรถค้างชำระภาษี ระบบประมูลเลข ทะเบียนรถ บริการทะเบียนและภาษี

10 บริการข้อมูลและแบบฟอร์ม การดำเนินงานด้านทะเบียนรถยนต์ การดำเนินงานด้านใบอนุญาตขับรถ งานบริการทางหลวง งานบริการ รสพ. งานบริการขนส่งทางน้ำ งานบริการขนส่งทางอากาศ

11 บริการงานอิเล็กทรอนิกส์

12 สาธิต ระบบ

13 ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ตั๋วเดินทาง หลักฐานหรือ รหัสการจอง หมอชิต 2

14 บริการจองตั๋วรถ บขส.ระบบการจอง รายงานการ จอง ค้นหาจากวันที่จอง ค้นหาจากวันที่เดินทาง

15 ระบบการจองตั๋ว รถบขส. 1. เลือก เส้นทาง

16 2. เลือกวันที่ เดินทาง

17 4. ระบุ รายละเอียดผู้ เดินทาง 3. เลือกที่ นั่ง

18 5. กดปุ่ม OK

19 6. ยืนยันการ จอง

20 7. พิมพ์หลักฐานหรือ จำรายการที่มี เครื่องหมาย * เพื่อรับ ตั๋วเดินทาง

21 รายงานการจองตั๋ว รถบขส. เลือก วันที่จอง เลือก ภาค

22 Works hop

23 Q& A

24 WWW.MOT. GO.TH


ดาวน์โหลด ppt บริการข้อมูลข่าวสารและบริการอิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวง คมนาคม ผ่านทางเว็บท่า คมนาคม (MOT Web Portal)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google