งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคอ้วน (Obesity) หรือ ความอ้วนเป็นจุดเริ่มของโรค อันตรายร้ายแรงอื่นๆอีกหลาย โรค การที่ร่างกายมีน้ำหนัก มากเกินเกณฑ์ปกติเนื่องจาก การกินอาหารเข้าไปแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคอ้วน (Obesity) หรือ ความอ้วนเป็นจุดเริ่มของโรค อันตรายร้ายแรงอื่นๆอีกหลาย โรค การที่ร่างกายมีน้ำหนัก มากเกินเกณฑ์ปกติเนื่องจาก การกินอาหารเข้าไปแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคอ้วน (Obesity) หรือ ความอ้วนเป็นจุดเริ่มของโรค อันตรายร้ายแรงอื่นๆอีกหลาย โรค การที่ร่างกายมีน้ำหนัก มากเกินเกณฑ์ปกติเนื่องจาก การกินอาหารเข้าไปแล้ว ร่างกายใช้ไม่หมดจึงต้องสะสม เป็นไขมันส่วนเกินตามส่วน ต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะ บริเวณหน้าท้อง เมื่อไขมัน สะสมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจน กลายเป็นสาเหตุของโรคร้าย อื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคความ ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ฯลฯ

3 1. ได้พลังงานจากอาหารมาก เกินความต้องการของร่างกาย คือ การกินเข้าไปมากแต่ใช้ น้อย อาหารที่ให้พลังงานคือ อาหารพวกแป้งและน้ำตาล เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไขมัน กะทิ และเหล้าเบียร์ ฉะนั้น หากใคร กินอาหารประเภทของหวาน ของมัน หรอดื่มเหล้าเบียร์มาก ก็อ้วนได้ทั้งนั้น 2. อ้วนเพราะออกกำลังกาย น้อยไป เช่นคนที่ใช้เวลานั่ง โต๊ะทำงาน เป็นส่วนใหญ่

4 3. กรรมพันธุ์ ก็เป็นอีกสาเหตุ หนึ่งที่ทำให้คนอ้วน แต่พบได้ น้อย คนอ้วนมักจะชอบโทษว่า กรรมพันธุ์เป็นสาเหตุที่ทำให้ ตนอ้วน ซึ่งความจริงแล้วโรค อ้วนมักมาจากปัญหาของ พฤติกรรมการชอบกินมากกว่า 4. ความอ้วนเกิดจากโรคบาง ชนิด เช่น ความผิดปกติของ ฮอร์โมน ความผิดปกติของ สมอง แต่ความอ้วนจากสาเหตุ นี้พบน้อยมาก

5 1. เสื้อผ้าคับ 2. มีคนเริ่มทัก 3. คุณหมอแนะนำให้ลดน้ำหนัก 4. ค่า BMI ( ดัชนีมวลกาย ) มากกว่า 25 5. ขนาดเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนไป 6. ร่ายกายส่งสัญญาณเตือน 7. ไม่รู้ว่าแต่ละวันทานอะไรเข้าไปบ้าง 8. ไม่อยากส่องกระจก 9. รู้สึกหมดเรี่ยวแรง

6

7

8

9

10 การลดพลังงานจากอาหารจะทำให้น้ำหนัก ลดลง การออกกำลังกายจะช่วยป้องกันไม่ให้ น้ำหนักเพิ่มขึ้น การออกกำลังกายสามารถทำ ได้ทันที สำหรับผู้ที่อ้วนมาก และไม่เคยออกกำลัง กายอาจจะเริ่มออกกำลังกายโดยการทำตัว ให้กระฉับกระเฉง การออกกำลังสามารถ ออกวันละครั้งหรืออาจจะออกกำลังกายเป็น ช่วงๆ เริ่มแรกอาจจะเดินวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน และค่อยๆเพิ่มเป็น 45 นาที การออกกำลังกายต้องการให้ร่างกาย ใช้พลังงานวันละ 100-200 กิโลแคลอรี

11

12 อย่าอดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง รับประทานผัก ผลไม้ ธัญพืชที่ไม่ ขัดสี ดื่มน้ำมากๆทั้งในมื้ออาหารและ ระหว่างมื้ออาหาร ดื่มน้ำ 1 แก้วก่อน อาหาร พยายามรับประทานอาหาร เฉพาะในมื้ออาหารโดย เฉพาะที่โต๊ะอาหาร และลุก ขึ้นจากโต๊ะทันทีที่อิ่ม รับประทานวันละ 3 มื้อ รับประทานอาหารเช้าทุก วัน

13 ผู้ที่อ้วนและจำเป็นต้องได้ยาช่วยในการรักษา จะมี เกณฑ์ในการให้ยาลดน้ำหนักคือ 1. ดัชนีมวลกาย BMI มากกว่า 30 กก / ตารางเมตร 2. หรือดัชนีมวลกาย 27 และมีปัจจัยเสี่ยง ร่วมด้วย 3. ผู้ป่วยรับประทานมากและเป็นสาเหตุ ของโรคอ้วน 4. มีโรคที่เกิดจากความอ้วน เช่น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดัน โลหิตสูง 5. มีอาการจากโรคอ้วน เช่น sleep apnea syndrome เข่าเสื่อม เป็นต้น

14 ดังนั้นการลดความอ้วนจึงไม่จำเป็นต้องเป็น การอดอาหารหรือควบคุมรสชาติอาหารเสียจน จืดชืดน่าเบื่อ แต่การลดน้ำหนักที่ประสบ ความสำเร็จและได้ผลแน่นอนจะต้องทำอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป ข้อสำคัญจะต้องมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของความอ้วน และ วิธีการ ปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติตามได้ ตลอดไป น้ำหนักจะได้ไม่กลับมาเพิ่มอีก

15 1. Oranee Tangphao. Orlistat : A new antiobesity drug.Thai Joumal of Pharmacology. 2000; 22(1); 57-65. 2. James H. Zavoral. Treatment with orlistat reduces cardiovascular risk in obese patients. Journal of Hypertension 1998; 16(2): 2013-2017. 3. วิมล พันธุ์เวทย์. Orlistat ทางเลือกใหม่ในการลด น้ำหนัก ศรีนครินทร วิโรฒเภสัชสาร 2542; 4(1): 74-91.

16


ดาวน์โหลด ppt โรคอ้วน (Obesity) หรือ ความอ้วนเป็นจุดเริ่มของโรค อันตรายร้ายแรงอื่นๆอีกหลาย โรค การที่ร่างกายมีน้ำหนัก มากเกินเกณฑ์ปกติเนื่องจาก การกินอาหารเข้าไปแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google