งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ช่วยทำให้การ บริการสะดวกขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ช่วยทำให้การ บริการสะดวกขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ช่วยทำให้การ บริการสะดวกขึ้น

2 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วย ทำให้ การบริการสะดวกขึ้น เมื่อมีการพัฒนาระบบจัดเก็บและ ประมวลผลข้อมูลทำให้การบริการ ต่าง ๆ มีหลากหลาย และสะดวก ขึ้น เช่น ผู้ซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า จากที่บ้าน สามารถสอบถามข้อมูล ต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ได้ นักเรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ดูคะแนน การสอบจากที่บ้าน สามารถถอน เงินได้จากทั้งธนาคารหรือตู้ เอทีเอ็ม

3 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วย อำนวยความสะดวก ในชีวิตประจำวัน - อำนวยความสะดวกในด้าน การติดต่อสื่อสาร โดยการ สนทนา ส่งข้อความ ส่ง ข้อมูลข่าวสารไปยัง ผู้รับผ่านทางโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตโทรทัศน์ผ่าน ดาวเทียม ฯลฯ - อำนวยความสะดวกในด้าน การคมนาคมและขนส่ง เช่น การจองตั๋วรถยนต์ผ่านระบบ ออนไลน์ การควบคุมสัญญาณไฟ จราจร และ ระบบติดตาม ตำแหน่งยานพาหนะด้วย ดาวเทียมจีพีเอส [GPS] เป็นต้น - อำนวยความสะดวกใน ด้านการชำระค่าสินค้าและ บริการ เช่น การชำระค่า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และค่าบริการอื่นๆผ่านผู้ ให้บริการชำระค่าสินค้าด้วย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ใกล้ บ้าน - อำนวยความสะดวกใน ด้านการเรียนการสอน โดย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสำหรับ การเรียนการสอน สร้างสื่อ การสอน เรียนผ่านระบบ ออนไลน์หรือ อีเลิร์นนิ่ง [E-learning] เช่น การจัดทำหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ช่วยทำให้การ บริการสะดวกขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google