งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสิงห์บุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสิงห์บุรี

2 พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
นายมนตรี จิรายุพงศ์ พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

3

4 ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
สุรัตน์ ศิลปะ ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

5

6 นายชยุตพงศ์ สุจิตรานนท์
นายชยุตพงศ์ สุจิตรานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ 7 ว

7

8 นางสาวพัทนินทุ์ ศักดิ์เทวินทร์
นางสาวพัทนินทุ์ ศักดิ์เทวินทร์ นักวิชาการพาณิชย์ 6ว

9

10 นายไพฑูรย์ แสงทวี เจ้าพนักงานธุรการ 5

11

12 นางสาวนภาพร ปีบุญ นักวิชาการพาณิชย์

13

14 เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
นางสาวจิตติมา ปรีชา เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

15

16 นางสาวณัฏฐนันท์ พิทักษ์ประชา
นางสาวณัฏฐนันท์ พิทักษ์ประชา เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

17

18 นางสาวกัญกร รุ่งเรือง
นางสาวกัญกร รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

19

20 เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
นางสาวสุภาภรณ์ มีศรี เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

21

22 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวจารุดา มาใหญ่ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

23

24 นายประเนตร รอดอินทร์ พนักงานขับรถยนต์

25

26 นางสาวอารีย์ ศรีไพโรจน์
นางสาวอารีย์ ศรีไพโรจน์ พนักงานทำความสะอาด

27


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google