งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากร สำนักงาน พาณิชย์ จังหวัดสิงห์บุรี. นายมนตรี จิรายุ พงศ์ พาณิชย์จังหวัด สิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากร สำนักงาน พาณิชย์ จังหวัดสิงห์บุรี. นายมนตรี จิรายุ พงศ์ พาณิชย์จังหวัด สิงห์บุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากร สำนักงาน พาณิชย์ จังหวัดสิงห์บุรี

2 นายมนตรี จิรายุ พงศ์ พาณิชย์จังหวัด สิงห์บุรี

3

4 สุรัตน์ ศิลปะ ผู้ช่วย พาณิชย์ จังหวัดสิงห์บุรี

5

6 นักวิชาการ พาณิชย์ 7 ว นักวิชาการ พาณิชย์ 7 ว นายชยุตพงศ์ สุจิตรานนท์

7

8 นางสาวพัทนินทุ์ ศักดิ์ เทวินทร์ นางสาวพัทนินทุ์ ศักดิ์ เทวินทร์ นักวิชาการพาณิชย์ 6 ว

9

10 นายไพฑูรย์ แสง ทวี เจ้าพนักงาน ธุรการ 5

11

12 นางสาวนภาพร ปี บุญ นักวิชาการ พาณิชย์

13

14 นางสาวจิตติมา ปรีชา นางสาวจิตติมา ปรีชา เจ้าหน้าที่การ พาณิชย์

15

16 นางสาวณัฏฐนันท์ พิทักษ์ประชา นางสาวณัฏฐนันท์ พิทักษ์ประชา เจ้าหน้าที่การ พาณิชย์

17

18 นางสาวกัญกร รุ่งเรือง นางสาวกัญกร รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่การ พาณิชย์ เจ้าหน้าที่การ พาณิชย์

19

20 นางสาวสุภาภรณ์ มีศรี เจ้าหน้าที่การ พาณิชย์

21

22 นางสาวจารุดา มา ใหญ่ เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล

23

24 นายประเนตร รอด อินทร์ นายประเนตร รอด อินทร์ พนักงานขับ รถยนต์

25

26 นางสาวอารีย์ ศรี ไพโรจน์ พนักงานทำความ สะอาด

27


ดาวน์โหลด ppt บุคลากร สำนักงาน พาณิชย์ จังหวัดสิงห์บุรี. นายมนตรี จิรายุ พงศ์ พาณิชย์จังหวัด สิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google