งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โทษคดีข่มขืน ประเทศ อินเดีย ๑. จำคุก ตลอดชีวิต ๒. ประหาร ชีวิต - แขวนคอ - ยิงเป้า ๑. จำคุก ตลอดชีวิต ๒. ประหาร ชีวิต - แขวนคอ - ยิงเป้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โทษคดีข่มขืน ประเทศ อินเดีย ๑. จำคุก ตลอดชีวิต ๒. ประหาร ชีวิต - แขวนคอ - ยิงเป้า ๑. จำคุก ตลอดชีวิต ๒. ประหาร ชีวิต - แขวนคอ - ยิงเป้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โทษคดีข่มขืน ประเทศ อินเดีย ๑. จำคุก ตลอดชีวิต ๒. ประหาร ชีวิต - แขวนคอ - ยิงเป้า ๑. จำคุก ตลอดชีวิต ๒. ประหาร ชีวิต - แขวนคอ - ยิงเป้า

2 โทษคดีข่มขืน ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย ปาหินใส่ ผู้ต้องหา จนตาย ปาหินใส่ ผู้ต้องหา จนตาย

3 โทษคดีข่มขืน ประเทศ เกาหลีใต้ ๑. จำคุก ๒. ทำงานบริการ รับใช้ สังคม ๑๐ ปี ๓. ออกจากคุก แล้ว ใส่ตรวนอีก ๒๐ ปี ๑. จำคุก ๒. ทำงานบริการ รับใช้ สังคม ๑๐ ปี ๓. ออกจากคุก แล้ว ใส่ตรวนอีก ๒๐ ปี ๔. ฉีดยาให้อวัยวะเพศฝ่อ เป็นหมัน หมด ความต้องการทางเพศ

4 โทษคดีข่มขืน ประเทศจีน ๑. ฉีดยาไม่ให้ อวัยวะเพศใช้ งานได้อีกต่อไป ๒. ประหารชีวิต โดยการยิงเป้า ๑. ฉีดยาไม่ให้ อวัยวะเพศใช้ งานได้อีกต่อไป ๒. ประหารชีวิต โดยการยิงเป้า

5 โทษคดีข่มขืน ประเทศเกาหลี เหนือ มีโทษสถาน เดียว คือการ ยิงเป้าตรงขั้ว หัวใจ มีโทษสถาน เดียว คือการ ยิงเป้าตรงขั้ว หัวใจ

6 โทษคดีข่มขืน ประเทศ สิงคโปร์ จำคุก ๒๐ ปี

7 โทษคดีข่มขืน ประเทศอาฟกา นิสถาน มีโมษสถาน เดียว คือ ยิงเข้าที่ สมอง ภายใน ๔ วัน หลังจากถูก จับได้ มีโมษสถาน เดียว คือ ยิงเข้าที่ สมอง ภายใน ๔ วัน หลังจากถูก จับได้

8 โทษคดีข่มขืน ประเทศ มาเลเซีย ๑. จำคุก ๒. ประหาร ชีวิต ๑. จำคุก ๒. ประหาร ชีวิต

9 โทษคดีข่มขืน ประเทศไทย ๑. จำคุก ๒. ประหาร ชีวิต โดยการฉีด ยา ๑. จำคุก ๒. ประหาร ชีวิต โดยการฉีด ยา


ดาวน์โหลด ppt โทษคดีข่มขืน ประเทศ อินเดีย ๑. จำคุก ตลอดชีวิต ๒. ประหาร ชีวิต - แขวนคอ - ยิงเป้า ๑. จำคุก ตลอดชีวิต ๒. ประหาร ชีวิต - แขวนคอ - ยิงเป้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google