งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ลพบุรี ปี 2551 12 กันยายน 2551 ไม่มีน้ำท่วม ขัง ระดับน้ำ 1- 50 cm. ระดับน้ำ 51- 100 cm. ระดับน้ำ 101-150 cm. ระดับน้ำ 151-200 cm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ลพบุรี ปี 2551 12 กันยายน 2551 ไม่มีน้ำท่วม ขัง ระดับน้ำ 1- 50 cm. ระดับน้ำ 51- 100 cm. ระดับน้ำ 101-150 cm. ระดับน้ำ 151-200 cm."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ลพบุรี ปี กันยายน 2551 ไม่มีน้ำท่วม ขัง ระดับน้ำ cm. ระดับน้ำ cm. ระดับน้ำ cm. ระดับน้ำ cm. พื้นที่น้ำท่วม ใหม่ พื้นที่น้ำแห้ง แล้ว

2 ไม่มีน้ำท่วม ขัง ระดับน้ำ cm. ระดับน้ำ cm. ระดับน้ำ cm. ระดับน้ำ cm. พื้นที่น้ำท่วม ใหม่ พื้นที่น้ำแห้ง แล้ว สถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ลพบุรี ปี กันยายน 2551

3 ไม่มีน้ำท่วม ขัง ระดับน้ำ cm. ระดับน้ำ cm. ระดับน้ำ cm. ระดับน้ำ cm. พื้นที่น้ำท่วม ใหม่ พื้นที่น้ำแห้ง แล้ว สถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ลพบุรี ปี กันยายน 2551

4 ไม่มีน้ำท่วม ขัง ระดับน้ำ cm. ระดับน้ำ cm. ระดับน้ำ cm. ระดับน้ำ cm. พื้นที่น้ำท่วม ใหม่ พื้นที่น้ำแห้ง แล้ว สถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ลพบุรี ปี กันยายน 2551

5 ไม่มีน้ำท่วม ขัง ระดับน้ำ cm. ระดับน้ำ cm. ระดับน้ำ cm. ระดับน้ำ cm. พื้นที่น้ำท่วม ใหม่ พื้นที่น้ำแห้ง แล้ว สถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ลพบุรี ปี กันยายน 2551


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ลพบุรี ปี 2551 12 กันยายน 2551 ไม่มีน้ำท่วม ขัง ระดับน้ำ 1- 50 cm. ระดับน้ำ 51- 100 cm. ระดับน้ำ 101-150 cm. ระดับน้ำ 151-200 cm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google