งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทุนมรดก คุณลูกค้ารัก และห่วงกังวลใครมากที่สุด ในชีวิตค่ะ ? คุณลูกค้ารัก และห่วงกังวลใครมากที่สุด ในชีวิตค่ะ ? ถ้าจะให้หมดห่วง หมดกังวล คุณลูกค้า คิดว่าต้องเตรียมเงินเป็นมรดกไว้ให้ลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทุนมรดก คุณลูกค้ารัก และห่วงกังวลใครมากที่สุด ในชีวิตค่ะ ? คุณลูกค้ารัก และห่วงกังวลใครมากที่สุด ในชีวิตค่ะ ? ถ้าจะให้หมดห่วง หมดกังวล คุณลูกค้า คิดว่าต้องเตรียมเงินเป็นมรดกไว้ให้ลูก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทุนมรดก คุณลูกค้ารัก และห่วงกังวลใครมากที่สุด ในชีวิตค่ะ ? คุณลูกค้ารัก และห่วงกังวลใครมากที่สุด ในชีวิตค่ะ ? ถ้าจะให้หมดห่วง หมดกังวล คุณลูกค้า คิดว่าต้องเตรียมเงินเป็นมรดกไว้ให้ลูก คนละเท่าไหร่ดีค่ะ ? ( คนละ 10 ล้านบาท ) ถ้าจะให้หมดห่วง หมดกังวล คุณลูกค้า คิดว่าต้องเตรียมเงินเป็นมรดกไว้ให้ลูก คนละเท่าไหร่ดีค่ะ ? ( คนละ 10 ล้านบาท ) ไม่ทราบว่า ปัจจุบันคุณลูกค้าเตรียมเงิน ก้อนนี้ไว้แล้วหรือยังค่ะ ? ไม่ทราบว่า ปัจจุบันคุณลูกค้าเตรียมเงิน ก้อนนี้ไว้แล้วหรือยังค่ะ ?

2

3 ถ้าวันนี้มีธนาคารที่ให้ คุณลูกค้าเปิด บัญชีเงินออม เพื่อการ เกษียณอายุ 4,000,000 บาท โดยไม่ต้องนำเงินมาฝาก FIX 4,000,000 บาท แต่ใช้เงินเพียงปีละ 274,000 บาท แล้วได้ผลตอบแทน 40,000 บาททุกปี และการันตีว่าจะมีเงิน 6,000,000 ไว้ใช้ ในยามเกษียณ น่าสนใจไหม ?

4

5

6 การลงทุน (Concept ที่ดิน ) มีโครงการลงทุนที่ดิน มูลค่า 10,000,000 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์ คือ 1. ไม่ต้องนำเงิน 10,000,000 บาท มาลงทุน ทยอยปีละ 1,100,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ย โดยไม่เสียดอกเบี้ย 2. มูลค่าที่ดินแปลงนี้เพิ่มขึ้น 500,000 บาททุก ปี ตั้งแต่ปีที่ 2 3. มีค่าเช่าให้แน่นอนทุก 3 ปีๆละ 500,000 บาท โดยไม่ต้องหาคนเช่า 4. ปีที่ 21 มีผลตอบแทนพิเศษให้กับผู้ให้เช่า ~ 5,500,000 บาท 5. ถ้ามีความประสงค์จะขายคืน บริษัทรับซื้อใน ราคา 21,000,000 บาท 6. ถ้าไม่ขายคืน จะได้รับค่าเช่าทุกปีๆละ 1,000,000 บาท 7. สามารถเก็บเป็นมรดกให้ลูกหลานในมูลค่า 20,000,000 บาท

7 1. ได้รับความคุ้มครองชีวิต สูงขึ้น 3. มีสิทธิซื้อสัญญาเพิ่มเติม (Rider) ได้มากขึ้น ลูกค้า 2. มีเงินออม, เงินเก็บมาก ขึ้น 4. สิทธิพิเศษการเป็น ลูกค้า EGP

8


ดาวน์โหลด ppt ทุนมรดก คุณลูกค้ารัก และห่วงกังวลใครมากที่สุด ในชีวิตค่ะ ? คุณลูกค้ารัก และห่วงกังวลใครมากที่สุด ในชีวิตค่ะ ? ถ้าจะให้หมดห่วง หมดกังวล คุณลูกค้า คิดว่าต้องเตรียมเงินเป็นมรดกไว้ให้ลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google