งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 6 ความน่าจะเป็น โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 6 ความน่าจะเป็น โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 6 ความน่าจะเป็น โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 6 ความน่าจะเป็น โดย นางสกุณา ดีงาม โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

2 หน่วยที่ 6 ความน่าจะเป็น
โดยครูสกุณา ดีงาม 2 ความน่าจะเป็น สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น หน่วยที่ 6 ความน่าจะเป็น สาระการเรียนรู้ 6.1 แซมเปิลสเปซ

3 ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น
โดยครูสกุณา ดีงาม 3 ความน่าจะเป็น ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การทดลองสุ่ม คือการทดลองที่ผลลัพธ์จะสามารถเกิดขึ้นได้แตกต่างกันหลายอย่าง แต่เราไม่ทราบว่าผลลัพธ์ใดจะเกิดขึ้น เช่น การโยนเหรียญขึ้นไปในอากาศ การทอดลูกเต๋าลงในถ้วย การวิ่งแข่งขัน

4 ผลลัพธ์ การโยนเหรียญขึ้นไปในอากาศ การทอดลูกเต๋า 1 ลูกลงในถ้วย
โดยครูสกุณา ดีงาม 4 ความน่าจะเป็น ผลลัพธ์ คือผลที่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หลังจากการทดลองสุ่มได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่น การโยนเหรียญขึ้นไปในอากาศ ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ หัว หรือ ก้อย การทอดลูกเต๋า 1 ลูกลงในถ้วย ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ แต้ม 1,2,3,4,5,6 การวิ่งแข่งขัน ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ ได้ที่ 1,ได้ที่ 2,ได้ที่ 3 ...

5 แซมเปิลสเปซ (Sample space)
โดยครูสกุณา ดีงาม 5 ความน่าจะเป็น แซมเปิลสเปซ (Sample space) คือเซตของผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดจากการทดลองสุ่ม “S” เช่น 1. การโยนเหรียญขึ้นไปในอากาศ ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ หัว หรือ ก้อย S= { หัว , ก้อย }

6 2. ทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง จงหาแซมเปิลสเปซของ
โดยครูสกุณา ดีงาม 6 ความน่าจะเป็น 2. ทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง จงหาแซมเปิลสเปซของ หน้าลูกเต๋าที่หงายขึ้น S = { (1,1) , (1,2) , (1,3) , (1,4) , (1,5) , (1,6) (2,1) , (2,2) , (2,3) , (2,4) , (2,5) , (2,6) (3,1) , (3,2) , (3,3) , (3,4) , (3,5) , (3,6) (4,1) , (4,2) , (4,3) , (4,4) , (4,5) , (4,6) (5,1) , (5,2) , (5,3) , (5,4) , (5,5) , (5,6) (6,1) , (6,2) , (6,3) , (6,4) , (6,5) , (6,6) }

7 3. ทอดลูกเต๋า2 ลูก พร้อมกัน1ครั้ง จงหาแซมเปิลสเปซ ของผลรวม
โดยครูสกุณา ดีงาม 7 ความน่าจะเป็น 3. ทอดลูกเต๋า2 ลูก พร้อมกัน1ครั้ง จงหาแซมเปิลสเปซ ของผลรวม ของแต้มบนลูกเต๋าทั้งสองลูก S = { 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 } 4. จงหาแซมเปิลสเปซของเพศของบุตรครอบครัวหนึ่ง ซึ่งมีบุตร 2 คน S = { (ช,ช) , (ช,ญ) , (ญ,ช) , (ญ,ญ) }

8 8. ความน่าจะเป็น 5. นักเรียนเขียนแซมเปิลสเปซของการสุ่มหยิบลูกปิงปอง 2 ลูก จากกล่องซึ่งมี 6 ลูก ลูกละสี คือ สีขาว สีเขียว สีแดง สีฟ้า สีเหลือง และสีชมพู ขาว เขียว แดง ฟ้า เหลือง ชมพู ขาว,เขียว ขาว,แดง ขาว,ฟ้า ขาว,เหลือง ขาว,ชมพู เขียว,แดง เขียว,ฟ้า เขียว,เหลือง เขียว,ชมพู แดง,ฟ้า แดง,เหลือง แดง,ชมพู ฟ้า,เหลือง ฟ้า,ชมพู เหลือง,ชมพู 5 4 ขาว เขียว ชมพู แดง เหลือง ฟ้า 3 S={(ขาว,เขียว),(ขาว,แดง),(ขาว,ฟ้า),(ขาว,เหลือง),(ขาว,ชมพู), (เขียว,แดง),(เขียว,ฟ้า) ,(เขียว,เหลือง),(เขียว,ชมพู),(แดง,ฟ้า),(แดง,เหลือง) ,(แดง,ชมพู) ,(ฟ้า,เหลือง) ,(ฟ้า,ชมพู) ,(เหลือง,ชมพู)} 1 2 n (S) = = 15

9 แบบทดสอบ ในการโยนลูกเต๋า 1 ลูก สองครั้งเป็นการทดลองสุ่มหรือไม่ ใช่
9. ความน่าจะเป็น แบบทดสอบ ในการโยนลูกเต๋า 1 ลูก สองครั้งเป็นการทดลองสุ่มหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

10 2. สำรวจอายุคนป่วยในตึกอายุรกรรมเป็นการทดลองสุ่มใช่หรือไม่
2. สำรวจอายุคนป่วยในตึกอายุรกรรมเป็นการทดลองสุ่มใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

11 3. ข้อความใดเป็นแซมเปิลสเปซของ การโยนเหรียญสองเหรียญ 1 ครั้ง
30 3. ข้อความใดเป็นแซมเปิลสเปซของ การโยนเหรียญสองเหรียญ 1 ครั้ง ก. (หัว,หัว),(ก้อย,ก้อย) ข. (หัว,ก้อย),(ก้อย,ก้อย) ค. (ก้อย,หัว),(ก้อย,ก้อย) ง. (หัว,หัว),(ก้อย,ก้อย),(หัว,ก้อย)

12 4. โยนลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้งจำนวนแซมเปิลสเปซเท่ากับเท่าไร
4. โยนลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้งจำนวนแซมเปิลสเปซเท่ากับเท่าไร Alphabet Buttons Appear Here

13 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 6 ความน่าจะเป็น โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google