งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง นำความรู้เกี่ยวกับเศษส่วน ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้

3 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การแก้ปัญหา 1. หาสิ่งที่โจทย์กำหนด 2. หาว่าโจทย์ถามอะไร 3. ที่กำหนดจะทำอย่างไร จึงจะได้สิ่งที่โจทย์ถาม

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ข้อ 4 หน้า 69 ล้อรถจักรยานเส้นรอบวง เมตร ขี่ใน ระยะทาง 60 เมตร ล้อจะหมุนกี่รอบ โดยประมาณ เมตร 2 2 5 2 2 5

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล วิธีทำ ล้อจักรยานจะหมุนได้ 60 ÷=60÷ = 60× = 60 × 5 1 12 1 5 = 2 5 รอบ 2 2 5 1212 5 1212 5

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ข้อ 8 หน้า 70 สวนผลไม้มีไม้ผล 360 ต้น ของไม้ผล ทั้งหมด ต้นเงาะ ของไม้ผล ที่เหลือ ทุเรียน นอกนั้นเป็นไม้ผลชนิดอื่น ไม้ผลชนิดอื่นมีกี่ต้น 9 4 8 7

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แนวคิด (360 ÷ × 9) 4 =360 × 9 4 × 9 4

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ( ที่ เหลือ ÷ ×8) 7 =× ที่ เหลือ 8 7

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล วิธีทำ เงาะ 160 = = 360 - 160 × 175 = 2 0 0 เหลือจากต้นเงาะ 360× ต้น ต้น ต้น ต้น ทุเรียน 2 0 0 ต้น ต้น 9 4 8 7

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล = 200 - 175 2 5 เหลือเป็น ต้นไม้อื่น ต้ น ต้ น

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ข้อ 9 หน้า 70 ให้บุตรชาย ที่เหลือให้ บุตรสาว ของเงินที่เขามีอยู่ 94,800 บาท ได้ส่วนแบ่งเท่าไรบุตร ชาย 1515 7

12 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แนวคิด = -

13 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ÷ 94,80 0 บาท = × ของเงิน คุณพ่อ 94,800 = เงิน คุณพ่อ เงิน คุณพ่อ = ตัว คูณ

14 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล วิธีทำ = - บุตรชายได้รับ ของเงินที่เขามีอยู่ บุตรสาวได้รับ ของเงินที่เขามีอยู่ = 94,800 บา ท

15 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ÷ คุณพ่อ มีเงิน = 94,800 × = 177,750 บาท บุตร ชาย 94,800 177,750 - = 82,950 บาท

16 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน้า 69, 70 ข้อ 5, 6, 10


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล โจทย์ปัญหา เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google