งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำความรู้เกี่ยวกับเศษส่วน ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้

3 การแก้ปัญหา 1. หาสิ่งที่โจทย์กำหนด 2. หาว่าโจทย์ถามอะไร 3. ที่กำหนดจะทำอย่างไร จึงจะได้สิ่งที่โจทย์ถาม

4 หน้า 69 ข้อ4 ล้อรถจักรยานเส้นรอบวง 2 5 เมตร ขี่ในระยะทาง 60 เมตร ล้อจะหมุนกี่รอบ โดยประมาณ 2 5 เมตร

5 ล้อจักรยานจะหมุนได้ วิธีทำ 2 5 12 5 60 ÷ = 60 ÷ 12 5 = 60 × 5 60 5 = × 1 1 12 = 25 รอบ

6 นอกนั้นเป็นไม้ผลชนิดอื่น ไม้ผลชนิดอื่นมีกี่ต้น
ข้อ8 หน้า 70 สวนผลไม้มีไม้ผล 360 ต้น 9 4 ต้นเงาะ ของไม้ผลทั้งหมด 8 7 ของไม้ผลที่เหลือ ทุเรียน นอกนั้นเป็นไม้ผลชนิดอื่น ไม้ผลชนิดอื่นมีกี่ต้น

7 แนวคิด (360 ÷ 9) × 4 9 4 9 4 360 × = × 360

8 8 7 (ที่เหลือ ÷ 8) × 7 = ที่เหลือ ×

9 9 4 เงาะ 360 × ต้น วิธีทำ 160 ต้น = เหลือจากต้นเงาะ ต้น = 200 ต้น 8 7 ทุเรียน 200 × ต้น = 175 ต้น

10 เหลือเป็นต้นไม้อื่น ต้น = 25 ต้น

11 ข้อ9 หน้า 70 15 7 ของเงินที่เขามีอยู่ ให้บุตรชาย ที่เหลือให้บุตรสาว 94,800 บาท บุตรชาย ได้ส่วนแบ่งเท่าไร

12 แนวคิด - =

13 = 94,800 × 94,800 บาท ของเงินคุณพ่อ ตัวคูณ เงินคุณพ่อ เงินคุณพ่อ
÷

14 บุตรชายได้รับ วิธีทำ ของเงินที่เขามีอยู่ บุตรสาวได้รับ - = ของเงินที่เขามีอยู่ = 94,800 บาท

15 - ÷ = × = = คุณพ่อมีเงิน 94,800 94,800 177,750 บาท บุตรชาย 177,750
82,950 บาท

16 หน้า 69, 70 ข้อ 5 , 6 , 10


ดาวน์โหลด ppt สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google