งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เสนอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๗ นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เสนอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๗ นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ ณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เสนอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๗ นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

2 ความปลอดภัยด้านอาหารประมง งาน/โครงการ การปฏิบัติงบประมาณ (บาท) แผนผล ร้อย ละ ที่ได้รับใช้แล้วร้อยละ เตรียมความพร้อมฟาร์ม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ฟาร์ม) GAP SAFETY LEVEL ๒๒๕ ๕๐ ๑๗๕ --๗๑,๕๐๐๑,๐๐๐๑.๒๗ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง งาน/โครงการการปฏิบัติงบประมาณ (บาท) แผนผลร้อยละที่ได้รับใช้แล้วร้อยละ คัดเลือกเกษตรกรเข้ารับ การฝึกอบรม (ราย) ๑๐๔๔๐--- ส่งเกษตรกรไปอบรม๑๐-- ปรับปรุงจุดสาธิต (ศูนย์)๒-- สนับสนุนปัจจัยการผลิต และติดตามผล (ราย) ๑๐-- ติดตามผลการดำเนินงาน๕๐-- ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ *** กรมประมงแจ้งชะลอดำเนินกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ***

4 การช่วยเหลือเกษตรกร ด้านภัยพิบัติ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

5 การช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยพิบัติ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอฟากท่า จำนวน ๕๘ ราย พื้นที่ ๒๖.๗๕ ไร่ มูลค่าการช่วยเหลือ ๙๑,๑๑๐.๕๐ บาท อุทกภัยมินดอนเลย์ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓


ดาวน์โหลด ppt แผน-ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เสนอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๗ นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google