งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 ซอฟต์แวร์ประยุกต์บน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 ซอฟต์แวร์ประยุกต์บน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 ซอฟต์แวร์ประยุกต์บน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2 1. โปรแกรมประยุกต์บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เป็นรูปแบบหนึ่งของเครือข่ายแบบ server- based โดยจะมีคอมพิวเตอร์หลักเครื่องหนึ่งเป็น เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะไม่ได้ทำหน้าที่ประมวลผลทั้งหมด ให้เครื่องลูกข่าย หรือไคลเอนต์ (client) เซิร์ฟเวอร์ ทำหน้าที่เสมือนเป็นที่เก็บข้อมูลระยะไกล (remote disk) และประมวลผลบางอย่างให้กับไคลเอนต์ เท่านั้น เช่น ประมวลผลคำสั่งในการดึงข้อมูลจาก เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (database server) เป็นต้น

3 2. บริการเวิลด์ไวด์เว็บ วิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web หรือ WWW หรือ W3 หรือ Web) คือ บริการค้น หรือเรียกดู ข้อมูลแบบหนึ่ง ในอินเทอร์เน็ต ข้อมูลใน เวิลด์ไวด์เว็บ จะอยู่ในแบบสื่อผสม หรือ มัลติมีเดีย (multimedia) ที่มีทั้งตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวแบบวิดีโอ ข้อมูลจะถูกแบ่งเป็น หน้า ๆ แต่ละหน้าสามารถ เชื่อมโยงถึงกันได้เป็น แบบเครือข่ายคล้ายใยแมงมุม จากแหล่งต่าง ๆ ที่ กระจายอยู่ทั่วโลก

4 2.1 ผู้ขอใช้บริการ (Client) คือ คอมพิวเตอร์อื่นๆ ในระบบเน็ตเวิร์กที่ผู้ใช้สามารถ เข้าไปใช้ทรัพยากรต่างๆ ของเครือข่ายติดต่อกับ Server เรียกว่า "Client" (Work Station) Client จะ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น windows xx หรือแมคอินทอช เป็นต้น ซึ่งสามารถ เข้าไปขอใช้บริการจาก Server ได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์

5 2.2 ผู้ให้บริการเว็บ ( web server) ในระบบ LAN จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คอยทำ หน้าที่ให้บริการทางด้านต่างๆ แก่คอมพิวเตอร์อื่นๆ ซึ่ง เป็นลูกข่าย เรียกว่า "Server" โดยทั่วไปมีหน้าที่ ให้บริการ 3 ประการ คือ 1. บริการในการจัดเก็บข้อมูล เรียกว่า " File server" 2. ให้บริการด้านการพิมพ์เอกสารและควบคุม เครื่องพิมพ์ เรียกว่า "Printer server" และ 3. ให้บริการควบคุมด้านการสื่อสารที่จะต่อเชื่อมกับ อุปกรณ์สื่อสารอื่น เรียกว่า "communication server"

6 2.3 การสืบค้นข้อมูลในเครือข่าย เวิลด์ไวด์เว็บ นิยมเรียกสั้นๆ ว่าเว็บ หรือ WWW ถือเป็นส่วนที่ น่าสนใจที่สุดบนอินเทอร์เน็ตเพราะ สามารถแสดง สารสนเทศต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น นิตยสารหรือ หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลด้านดนตรีกีฬา การศึกษา ซึ่งสามารถนำเสนอได้ทั้งภาพ เสียง รวมถึงภาพเคลื่อนไหว เช่นแฟ้มภาพวีดิทัศน์หรือ ตัวอย่างภาพยนตร์ และการสืบค้นสารสนเทศใน เวิลด์ไวด์เว็บนั้นจำเป็นต้องอาศัยโปรแกรมค้นดูเว็บ (web browser)

7 3. Google service บริษัท Google เป็นบริษัทโฆษณาและ พัฒนา online application โดยรายได้ หลักนั้นได้จากการโฆษณาเป็นหลัก บริการที่มีชื่อเสียงคือ การค้นหาข้อมูล

8 3.1 บริการค้นหาข้อมูล 3.1.1 การค้นหาเว็บด้วยคำค้น (keyword search)

9 3.1.2 การค้นหาหนังสือ (Book search

10 3.1.3 การค้นหารูปภาพ (Images)

11 3.1.4 การค้นหาเพลง (Music Search )

12 3.1.5 การค้นหาภาพยนตร์ (Movie search) 3.1.6 บริการค้นหาแผนที่ (Google maps )

13 3.2 เครื่องคำนวณ (Calculator) 3.5 บริการแปลงหน่วยมาตราเงิน ( Currency conversion)

14 3.5 บริการแปลภาษาจากหน้าเอกสาร เว็บ (Web page translation)

15 3.6 บริการอีเมลล์ Gmail

16 3.7 Blogger บริการเผยแผ่บันทึกผ่านเว็บไซต์ได้ง่าย และยังเป็นช่องทางในการแสดงความ คิดเห็น บันทึกความรู้ในชีวิตผ่านเว็บไซต์ Blogger

17 4.Electronic Mail การสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออก จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่อง ปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีก เครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และ ผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมา ดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือ ข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัด กระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงาน ส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก

18 นางสาว สุธิดา แสนสร้อย สาขา สาธารณสุขชุมชน หมู่ 3 ID : 573120110334 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ชีวิต จัดทำโดย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 ซอฟต์แวร์ประยุกต์บน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google