งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกด้วยน้ำหนักสำหรับนักกีฬา ระดับเยาวชน. เยาวชน เยาวชน ( อังกฤษ : Youth) คือ ช่วงอายุระหว่าง เด็กกับผู้ใหญ่ อังกฤษ ความหมายตาม พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกด้วยน้ำหนักสำหรับนักกีฬา ระดับเยาวชน. เยาวชน เยาวชน ( อังกฤษ : Youth) คือ ช่วงอายุระหว่าง เด็กกับผู้ใหญ่ อังกฤษ ความหมายตาม พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกด้วยน้ำหนักสำหรับนักกีฬา ระดับเยาวชน

2 เยาวชน เยาวชน ( อังกฤษ : Youth) คือ ช่วงอายุระหว่าง เด็กกับผู้ใหญ่ อังกฤษ ความหมายตาม พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. ๒๕๒๕ เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ และ ไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วจากการจดทะเบียน สมรส ในทางกฎหมายก็ถือว่าบุคคลที่มีอายุ ระหว่างนี้เป็นเยาวชนและหากต้องระวางโทษก็ จะพิจารณาโทษแตกต่างจากผู้ใหญ่ พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน

3

4 นักกีฬาจีน ขายเหรียญทอง

5

6

7 National Strength and Conditioning Association (NSCA) อายุที่เหมาะสม ที่จะเริ่มฝึกความแข็งแรงคือ 7 ขวบขึ้นไป ( สามารถลองฝึกวิดพื้น ซิตอัพได้ เป็นต้น ) http://kidshealth.org/parent/nutrition_center/s taying_fit/strength_training.html#

8 สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การทำท่าทางการออก กำลังกายให้ถูกต้อง

9 เริ่มฝึกจากแรงต้านที่น้อยมากๆก่อน ( 20 ครั้งขึ้น ไป ) การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เป็นสิ่งที่อาจจะ เกิดขึ้นได้บ่อยที่สุด และหลังส่วนล่างจะเป็นที่ที่ ต้องระวังมากี่สุด สาเหตุส่วนมากมาจาก การฝึก ในท่าที่ผิด และการใช้น้ำหนักที่มากเกินไป ควรฝึกโดยใช้จำนวนครั้งที่มาก น้ำหนัก แรง ต้านน้อย ( ถ้าทำได้ไม่ถึง 8 ครั้งแสดงว่าหนักไป จำนวนที่เหมาะสมคือประมาณ 15 ครั้ง ) ทุกครั้งในการฝึกต้องคำนึงถึงท่าที่ถูกต้องและ เทคนิคที่ดี ควรมีคนสอนอยู่ด้วยทุกครั้ง

10 Program Guidelines The NSCA offers these guidelines for strength- training programs ครูฝึกหนึ่งคน ไม่ควรดูแลเด็กเกินกว่า 10 คน ครูฝึกควรมีประสบการณ์ในการฝึกสอนเด็ก การฝึกทุกครั้งควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัย แสงสว่างเพียงพอ มีการระบาย อากาศที่ดี ควรมีการอบอุ่นร่างกายและการยืดเหยียดก่อน และหลังฝึกทุกครั้ง เด็กควรฝึก 6-8 ท่าของกล้ามเนื้อหลัก โดยแต่ ละท่าทำ 8-15 ครั้ง ท่าละไม่เกิน 3 เซ็ต

11 ควรเริ่มการฝึกด้วยการไม่ไม่แรงต้าน ไม่ใส่ น้ำหนัก จนกว่าจะทำท่าได้อย่างถูกต้อง และมี เทคนิคที่ดี ( เช่นการหายใจ จังหวะการฝึก ) เริ่มฝึกด้วยจำนวนครั้งที่มาก ถ้าเริ่มแข็งแรงขึ้น ค่อยทำการเพิ่มน้ำหนัก โดยไม่ควรเกิน 5-10 % ในการเพิ่มความหนักของการฝึก ถ้าต้องการเพิ่มความเข้มข้นของการฝึกอาจเพิ่ม จำนวนเซ็ต ( จนถึง 3 เซ็ต ) หรือทำการเพิ่มชนิด ท่าของการออกกำลังกาย ควรมีโปรแกรมการฝึกแรงต้านอยู่ที่ 2-3 ครั้งต่อ อาทิตย์ โดยไม่ควรมีวันที่ฝึกแรงต้านติดกัน

12 ควรฝึกที่จะใช้ข้อต่อหลายข้อและกล้ามเนื้อ หลายมัด มากกว่าการฝึกที่ใช้เพียงข้อต่อหรือ กล้ามเนื้อมัดเดียว เช่น การฝึกในท่ากระโดด ต่างๆ การฝึกท่าลุกนั่ง ซึ่งเหมาะสำหรับกระดูก สันหลัง กระดูกขา กระดูกสะโพกและการฝึก แบบวิดพื้น ดึงข้อ หรือแม้แต่การใช้ดัมเบลล์ที่ ไม่หนักจนเกินไป โดยฝึกในท่าที่ดันขึ้น หรือดึง / ผลัก เพื่อช่วยกระตุ้นสร้างความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อและกระดูกส่วนบนของร่างกาย

13

14 การพักฟื้นไม่เพียงพอ ก็อาจส่งผลให้เกิดการหักหรือ แตกร้าวของกระดูก รวมถึงการเจ็บกล้ามเนื้อที่มีการใช้ งานมากๆได้ ดังนั้นจึงควรมีการสลับส่วนของร่างกายที่ใช้ ในการฝึกดังที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น การใช้อุปกรณ์มีข้อผิดพลาด เช่น ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ เหมาะสมกับขนาดและความสามารถของร่างกาย โดย เด็กไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าร่างกาย หรือ มีน้ำหนักมากเกินไปจนไม่สามารถควบคุมจังหวะการ เคลื่อนไหวที่เหมาะสมได้ ได้รับโภชนาการที่ไม่ดีพอ เพราะถ้ามีการออกกำลัง กาย ร่างกายจะต้องการสารอาหารสำหรับนำไปซ่อมแซม ส่วนที่สึกเหรอ รวมถึงเสริมสร้างการเจริญเติบโตมากขึ้น ดังนั้นถ้าร่างกายได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอจะทำให้ เกิดการบาดเจ็บที่เรื้อรังและทำให้ร่างกายมีการ เจริญเติบโตอย่างไม่เหมาะสม แม้จะออกกำลังกายเป็น ประจำก็ตาม

15 อาการบาดเจ็บ

16


ดาวน์โหลด ppt การฝึกด้วยน้ำหนักสำหรับนักกีฬา ระดับเยาวชน. เยาวชน เยาวชน ( อังกฤษ : Youth) คือ ช่วงอายุระหว่าง เด็กกับผู้ใหญ่ อังกฤษ ความหมายตาม พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google