งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานส่งเสริมทันตสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานส่งเสริมทันตสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานส่งเสริมทันตสุขภาพ
นักเรียนประถมศึกษา ทพญ.กุลธิดา ทองอร่าม กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลนครราชสีมา

2 เด็กประถมสุขภาพช่องปากดีขึ้น
การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน ครูตรวจทันตสุขภาพครั้งที่ 1(มิ.ย.) วางแผนรักษา/ส่งเสริมป้องกัน ครูตรวจทันตสุขภาพครั้งที่ 2(ธ.ค.) รพสต. /รพ. ระบบส่งต่อ ครู, ผู้ปกครอง, จนท. วิเคราะห์ปัญหาสรุปผล การตรวจ, รายงาน (ก.ค.และม.ค.) เด็กประถมสุขภาพช่องปากดีขึ้น 2

3 การตรวจฟันนักเรียน

4 การตรวจฟันนักเรียนโดยใช้ด้ามแปรงสีฟัน

5 เกณฑ์การตรวจ อนามัยในช่องปาก คะแนน เหงือกอักเสบ คะแนน เหงือกปกติ

6 เกณฑ์การตรวจ อนามัยในช่องปาก คะแนน เหงือกอักเสบต้องการรักษาเร่งด่วน

7 เกณฑ์การตรวจ สภาวะฟันผุ (ดูเฉพาะฟันแท้) คะแนน ฟันผุ คะแนน ฟันปกติ

8

9 กี่เปอร์เซ็นเป็นปัญหา
อนามัยในช่องปาก คะแนน มากกว่า 10 % คะแนน มากกว่า 50 %

10 กี่เปอร์เซ็นเป็นปัญหา
ฟันแท้ผุ คะแนน มากกว่า 20 %

11 แบบรายงานสภาวะช่องปากนักเรียนในงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพระดับโรงเรียน ทส
แบบรายงานสภาวะช่องปากนักเรียนในงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพระดับโรงเรียน ทส.002 โรงเรียน…………..หมู่ที่……….ตำบล……………...อำเภอ…….….. จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่……..จำนวนนักเรียน……….คน วัน,เดือน,ปี……………..

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt งานส่งเสริมทันตสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google