งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานส่งเสริมทันต สุขภาพ นักเรียนประถมศึกษา ทพญ. กุลธิดา ทองอร่าม กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานส่งเสริมทันต สุขภาพ นักเรียนประถมศึกษา ทพญ. กุลธิดา ทองอร่าม กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลนครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานส่งเสริมทันต สุขภาพ นักเรียนประถมศึกษา ทพญ. กุลธิดา ทองอร่าม กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลนครราชสีมา

2 2 การดำเนินงานส่งเสริมทันต สุขภาพในโรงเรียน ครูตรวจทันต สุขภาพครั้งที่ 1( มิ. ย.) ครูตรวจทันต สุขภาพครั้งที่ 2( ธ. ค.) วิเคราะห์ ปัญหา สรุปผล การตรวจ, รายงาน ( ก. ค. และ ม. ค.) รพ สต. / รพ. วางแผน รักษา / ส่งเสริม ป้องกัน ระบบส่งต่อ ครู, ผู้ปกครอง, จนท. เด็กประถม สุขภาพ ช่องปากดี ขึ้น

3 การตรวจฟันนักเรียน

4 การตรวจฟันนักเรียนโดยใช้ด้ามแปรงสีฟัน

5 เกณฑ์การตรวจ  อนามัยในช่องปาก คะแนน 0 เหงือกปกติ คะแนน 1 เหงือกอักเสบ

6 เกณฑ์การตรวจ  อนามัยในช่องปาก คะแนน 7 เหงือกอักเสบต้องการรักษาเร่งด่วน

7 เกณฑ์การตรวจ  สภาวะฟันผุ ( ดูเฉพาะฟันแท้ ) คะแนน 0 ฟันปกติคะแนน 1 ฟันผุ

8

9 กี่เปอร์เซ็นเป็นปัญหา  อนามัยในช่องปาก คะแนน 7 มากกว่า 10 % คะแนน 1+7 มากกว่า 50 %

10 กี่เปอร์เซ็นเป็นปัญหา  ฟันแท้ผุ คะแนน 1 มากกว่า 20 %

11 แบบรายงานสภาวะช่องปากนักเรียนในงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพระดับ โรงเรียน ทส. 002 โรงเรียน ………….. หมู่ที่ ………. ตำบล ……………... อำเภอ …….….. จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ …….. จำนวนนักเรียน ………. คน วัน, เดือน, ปี ……………..

12


ดาวน์โหลด ppt งานส่งเสริมทันต สุขภาพ นักเรียนประถมศึกษา ทพญ. กุลธิดา ทองอร่าม กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google