งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Orthographic Projection week 4. 5 Orthographic projection Orthographic projection is a parallel projection technique in which the parallel lines of sight.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Orthographic Projection week 4. 5 Orthographic projection Orthographic projection is a parallel projection technique in which the parallel lines of sight."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Orthographic Projection week 4

2 5 Orthographic projection Orthographic projection is a parallel projection technique in which the parallel lines of sight are perpendicular to the projection plane ความหมาย Object views from top Projection plane 1 2 3 4 512 34

3 ตัวอย่างชิ้นงานทางกล

4 Freehand drawing Example

5

6 การเขียนภาพฉาย

7 ข้อดีและข้อเสียของการ เขียนภาพฉาย แสดงถึงรูปร่างและขนาดที่ถูกต้อง ข้อดี ข้อเสีย ต้องอาศัยการฝึกฝนในการเขียนและอ่านแบบ การเขียนภาพฉาย 2 ด้าน Example

8 ลำดับการแสดงเส้นต่างๆ ในภาพฉาย Visible Line เส้นที่ มองเห็น Hidden Line เส้นที่มอง ไม่เห็น Center Line เส้นผ่าน ศูนย์กลาง

9 ฝึกหัดเขียนภาพฉายโดย AutoCAD ไม่ต้องคำนึงถึงขนาดแต่ให้เหมาะสม พร้อม กับหัดใช้คำสั่งช่วยในการเขียนแบบเพิ่มเติม คือ osnap, otrack, polar

10 ฝึกหัดเขียนภาพฉายโดย AutoCAD

11 Practice 1

12 Practice 2 Isometric drawing Front view Top view Side view

13 Home works เขียนรูปใน practice 1 & 2 และทำเพิ่มเติมอีก 3 รูป ดังนี้

14 Unit: Inches จัดวางด้านต่างๆ ให้ถูกต้องตาม หลักด้วย

15 Unit: mm

16 จากภาพไอโซเมตริกที่กำหนดให้ ให้ เขียนภาพฉาย หน่วยเป็น นิ้ว

17 แบบฝึกหัดเพิ่มเติม จากภาพไอโซเมตริกที่ กำหนดให้ ให้เขียนภาพฉาย หน่วยเป็น นิ้ว


ดาวน์โหลด ppt Orthographic Projection week 4. 5 Orthographic projection Orthographic projection is a parallel projection technique in which the parallel lines of sight.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google