งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มของเทคโนโลยีที่ น่าจะมีใช้ใน อนาคต By Soratin Charaluck.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มของเทคโนโลยีที่ น่าจะมีใช้ใน อนาคต By Soratin Charaluck."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้มของเทคโนโลยีที่ น่าจะมีใช้ใน อนาคต By Soratin Charaluck

2 เนื้อหาวันนี้ ต้นแบบบ้านแห่งอนาคตในปี 2050

3 บ้าน เป็นสิ่งหนึ่งที่มีการพัฒนาตามความต้องการ และ รูปแบบ ชีวิต ไปเรื่อย ๆ อย่างสมัยนี้มีกระทั่ง Smarthome หรือ Furniture ที่ สามารถทำงานร่วมกับ Smartphone ได้ก็มี บ้าง ก็เป็น Model Furniture แห่งอนาคต ที่รักษ์โลก เช่น อ้างล้าง มือ ที่ เวียนน้ำไปใช้กับ สุขภัณฑ์ หรือ ที่พักจาน ให้น้ำแห้ง เอาน้ำนั้นไปเวียนให้ต้นไม้ต่อ

4 ต้นแบบบ้านแห่งอนาคตในปี 2050 ( ต่อ ) ทาง Yanko Design จึงนำเสนอบ้านตัวอย่างแห่งอนาคต ที่เกิดจากความร่วมมือ ของ Designer 26 คน

5 ต้นแบบบ้านแห่งอนาคตในปี 2050 ( ต่อ ) บ้านนี้มีจุดสำคัญสามส่วนครับ 1. ระบบพลังงาน 1. แน่นอนครับว่า บ้านแห่งอนาคต ต้องคำนึงถึง การดึงเอาพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ นอกเหนือไปจาก พลังงานไฟฟ้า ที่จ่ายมาเพียงอย่างเดียว บ้านหลังนี้จึงมี Solar Cell ติดไว้ เพื่อรับแสงอาทิตย์และแปลงไปเป็นพลังงานไฟฟ้า

6 ต้นแบบบ้านแห่งอนาคตในปี 2050 ( ต่อ ) 2. แน่นอนว่า พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวไม่พอ ที่ บริเวณทางอากาศผ่านใต้หลังคายังมี กังหันลมติดไว้อีก วิธีนี้มี เป้าหมายสองประกาศครับ 1. หนึ่งคือเอาไปผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานลมเก็บไว้ 2. เมื่อหลังคามีข่องว่าง ให้อากาศผ่าน และ หมุนเวียน ตลอดด้วยกังหันลม จะทำให้ ความร้อนในตัวบ้านลดลง เพราะ การถ่ายเทความร้อนจากหลังคา มีลม มาคั่นรอบหนึ่งก่อน

7 ต้นแบบบ้านแห่งอนาคตในปี 2050 ( ต่อ ) 3. เพราะพลังงานจากแสงอาทิตย์ และ ลม ไม่เพียงพอต่อ การเรียกใช้งานแบบกระทันหัน ตัวบ้านจะมีฐานน้ำที่ชั้นใต้ดิน เพื่อเป็นตัวคาดการณ์ความร้อน และ ความเย็น ที่สูงเกินไป จน คนในบ้าน ต้องเรียกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า อะไรสักอย่าง และ ระบบตัวนี้จะเตรียมพลังงานไว้ก่อน เพื่อประหยัดพลังงานและ เวลาแบบสุด ๆ

8 ต้นแบบบ้านแห่งอนาคตในปี 2050 ( ต่อ ) 2. ระบบน้ำหมุนเวียน 1. เนื่องจากน้ำนั้น ถ้าไม่สกปรกจริง ๆ ยังสามารถ หมุนเวียนไปอีกหลาย ๆ ทางได้นะครับ เช่นล้างมือ ล้างจาน ถ้าไม่ได้ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ก็จะหมุนเวียนไปรดน้ำต้นไม้ ทั่ว ๆ ไปได้ 2. นอกจากนี้ตัวบ้านยังมีระบบเก็บน้ำฝน เอาไปหมุนเวียน รอบตัวบ้าน เพื่อลดความร้อน และ ไหลลงชั้นใต้ดิน ผ่านตัว กรองทำความสะอาด วนไปถังเก็บน้ำ วนไป ฐานของน้ำในบ้าน เพื่อลดความร้อน และ ใช้คะเนอุณหภูมิในบ้านอีกด้วย

9 ต้นแบบบ้านแห่งอนาคตในปี 2050 ( ต่อ ) 3. ระบบเพื่อผู้อยู่อาศัย 1. สิ่งที่คาดไม่ถึงคือ ระบบสวนบ้าน Hydroponic หรือ ผัก ปลูกด้วยน้ำนั่นเองครับ ในบ้านจะออกแบบให้ คนในบ้านปลูก ผักเพื่อการบริโภคเอง ไม่ต้องไปซื้อ แถมน้ำที่ใช้ปลูกผัก ยัง หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ในระบบของบ้านได้อีกด้วย 2. Bio Wall หรือ การปลูกพีชคลุมกำแพง เพื่อลดความ ร้อนจากภายนอก และ เพื่อความสดชื่นให้ผู้อยู่อาศัย

10 แผนผังโครงสร้างของตัวบ้าน

11 Thank You


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มของเทคโนโลยีที่ น่าจะมีใช้ใน อนาคต By Soratin Charaluck.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google