งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มของเทคโนโลยีที่ น่าจะมีใช้ในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มของเทคโนโลยีที่ น่าจะมีใช้ในอนาคต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้มของเทคโนโลยีที่ น่าจะมีใช้ในอนาคต
By Soratin Charaluck

2 เนื้อหาวันนี้ ต้นแบบบ้านแห่งอนาคตในปี 2050

3 ต้นแบบบ้านแห่งอนาคตในปี 2050
บ้าน เป็นสิ่งหนึ่งที่มีการพัฒนาตามความต้องการ และ รูปแบบชีวิต ไปเรื่อย  ๆ  อย่างสมัยนี้มีกระทั่ง Smarthome หรือ Furniture ที่ สามารถทำงานร่วมกับ Smartphone ได้ก็มี  บ้างก็เป็น Model Furniture แห่งอนาคต ที่รักษ์โลก เช่น อ้างล้างมือ ที่ เวียนน้ำไปใช้กับ สุขภัณฑ์ หรือ ที่พักจาน ให้น้ำแห้ง เอาน้ำนั้นไปเวียนให้ต้นไม้ต่อ

4 ต้นแบบบ้านแห่งอนาคตในปี 2050 ( ต่อ )
ทาง Yanko Design จึงนำเสนอบ้านตัวอย่างแห่งอนาคต ที่เกิดจากความร่วมมือของ Designer 26 คน

5 ต้นแบบบ้านแห่งอนาคตในปี 2050 ( ต่อ )
บ้านนี้มีจุดสำคัญสามส่วนครับ 1. ระบบพลังงาน 1. แน่นอนครับว่า บ้านแห่งอนาคต ต้องคำนึงถึงการดึงเอาพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ นอกเหนือไปจาก พลังงานไฟฟ้า ที่จ่ายมาเพียงอย่างเดียว  บ้านหลังนี้จึงมี Solar Cell ติดไว้ เพื่อรับแสงอาทิตย์และแปลงไปเป็นพลังงานไฟฟ้า

6 ต้นแบบบ้านแห่งอนาคตในปี 2050 ( ต่อ )
2. แน่นอนว่า พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวไม่พอ ที่ บริเวณทางอากาศผ่านใต้หลังคายังมี กังหันลมติดไว้อีก วิธีนี้มีเป้าหมายสองประกาศครับ 1. หนึ่งคือเอาไปผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานลมเก็บไว้ 2. เมื่อหลังคามีข่องว่าง ให้อากาศผ่าน และ หมุนเวียนตลอดด้วยกังหันลม จะทำให้ ความร้อนในตัวบ้านลดลง เพราะการถ่ายเทความร้อนจากหลังคา มีลม มาคั่นรอบหนึ่งก่อน

7 ต้นแบบบ้านแห่งอนาคตในปี 2050 ( ต่อ )
3. เพราะพลังงานจากแสงอาทิตย์ และ ลม ไม่เพียงพอต่อการเรียกใช้งานแบบกระทันหัน ตัวบ้านจะมีฐานน้ำที่ชั้นใต้ดิน เพื่อเป็นตัวคาดการณ์ความร้อน และ ความเย็น ที่สูงเกินไป จนคนในบ้าน ต้องเรียกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า อะไรสักอย่าง  และระบบตัวนี้จะเตรียมพลังงานไว้ก่อน เพื่อประหยัดพลังงานและเวลาแบบสุด ๆ

8 ต้นแบบบ้านแห่งอนาคตในปี 2050 ( ต่อ )
2. ระบบน้ำหมุนเวียน 1. เนื่องจากน้ำนั้น ถ้าไม่สกปรกจริง ๆ ยังสามารถหมุนเวียนไปอีกหลาย ๆ ทางได้นะครับ เช่นล้างมือ ล้างจาน ถ้าไม่ได้ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ก็จะหมุนเวียนไปรดน้ำต้นไม้ ทั่ว ๆ ไปได้ 2. นอกจากนี้ตัวบ้านยังมีระบบเก็บน้ำฝน เอาไปหมุนเวียนรอบตัวบ้าน เพื่อลดความร้อน และ ไหลลงชั้นใต้ดิน ผ่านตัวกรองทำความสะอาด วนไปถังเก็บน้ำ วนไป ฐานของน้ำในบ้าน เพื่อลดความร้อน และ ใช้คะเนอุณหภูมิในบ้านอีกด้วย

9 ต้นแบบบ้านแห่งอนาคตในปี 2050 ( ต่อ )
3. ระบบเพื่อผู้อยู่อาศัย 1. สิ่งที่คาดไม่ถึงคือ ระบบสวนบ้าน Hydroponic หรือ ผักปลูกด้วยน้ำนั่นเองครับ ในบ้านจะออกแบบให้ คนในบ้านปลูกผักเพื่อการบริโภคเอง ไม่ต้องไปซื้อ แถมน้ำที่ใช้ปลูกผัก ยังหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ในระบบของบ้านได้อีกด้วย 2. Bio Wall หรือ การปลูกพีชคลุมกำแพง เพื่อลดความร้อนจากภายนอก และ เพื่อความสดชื่นให้ผู้อยู่อาศัย

10 แผนผังโครงสร้างของตัวบ้าน

11 Thank You


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มของเทคโนโลยีที่ น่าจะมีใช้ในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google