งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

English For Hotel WELCOME TO KHOCHANG By Tourism Department Surin Vocational College.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "English For Hotel WELCOME TO KHOCHANG By Tourism Department Surin Vocational College."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 English For Hotel WELCOME TO KHOCHANG By Tourism Department Surin Vocational College

2 ไม่มี ศิลปะ หรือ ศาสตร์ใด ๆ ที่เราจะรู้โดยมิต้องร่ำเรียน REFLEXIONS MORALES Democrite ( B.C 460 – 370 ) สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรม หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงแปล

3 Abbreviations ( อักษรย่อในการ โรงแรม ) AC -air condition ACC - Access Credit Card AE - American Express AP - American Plan (room & 3 meals) APTS - Apartment ASL - Above Sea Level B -Bed BB - Bed&Full Breakfast BC -Barclay’s Card BCH -Beach BR -Bedroom BSR -Bed-Sitting Room

4 Abbreviations ( อักษรย่อในการ โรงแรม ) CB -Crate Blanche CBL -Carte Bleu COM -Commission COTT -Cottages CP -Continental Plan (Room & Continental breakfast) CX -Chargex Credit Card DBL -Double Occupancy DC -Diners Club DY/DLY -Day / Daily DRW -Double room w /running water DSB - Dbl w/semi-private bath DWB - Double room w/private bath DWOB - Double room without bath DWS -Dbl w/semi-private shower DWT - Double room w/private toilet

5 Abbreviations ( อักษรย่อในการ โรงแรม ) EAP -Each Additional Person EC -Euro card EP -European Plan G -Guests HOL -Holiday HSKPG - Housekeeping LDG -Lodge LR -Living Room MAP - Modified American Plan MC -Master Charge MTH/MTHLY - Month/Monthly MTL -Motel MTR - Motor OS -Off Season PH -Penthouse PKG - Package PP -Per Person

6 Abbreviations ( อักษรย่อในการ โรงแรม ) R/RMS -Rooms REPS - Representatives RES -Reservations SC -Service Charge SGL -Single Occupancy SR -Sitting Room SRW -Single room w/private bath SSB -Sgl room w/semi- private bath STE -Suite SWB - Single room w/running water SWOB - Single room without bath SWS - Single room w/private Shower SWT - Single room w/private toilet TD - Trade Discount(on availability) TPL -Triple/3 persons in room TRW - Twin room with running water TSB - Twin room w/semi- private bath

7 Abbreviations ( อักษรย่อในการ โรงแรม ) TWB - Twin room with private bath TWOB - Twin room without bath TWS - Twin room w/private shower TWT - Twin room with private toilet U -Units VAT -Value Added Tax VIA -Credit Card VISA -Credit Card WB -Room with bath WC -Toilet WK/WKLY - Week/Weekly WOB -Without bath WS -Room with shower WT -Room with toilet X - Apply to hotel for information 1P -1 person in room

8 Abbreviations ( อักษรย่อในการ โรงแรม ) คำที่ใช้รายงาน c/o - แขกที่ออกไป แล้ว ooo -out of order ( ห้องชำรุด ) DND -Do not Disturb ( ห้ามรบกวน ) xx จำนวนแขกที่ อยู่ในห้อง ศัพท์ที่ควรรู้ Make Up Room – กำลังทำ ความ สะอาด Please Make Up the Room- กรุณา ทำความสะอาด Please Tidy My Room – กรุณาทำ ความสะอาด Beds Used – ห้อง ยังล็อค ประตูมีป้าย แสดงว่าห้องยังใช้ อยู่ Vacant – ห้อง พร้อมที่จะใช้

9 Abbreviations ( อักษรย่อในการ โรงแรม ) VD – ห้องว่างขณะแขกไป แล้วยังไม่ทำความ สะอาด VM – ห้องว่างขณะพนักงาน ทำความสะอาด ห้องเข้าไปทำความสะอาด VC – ห้องว่างทำความสะอาด แล้วแต่หัวหน้ายัง ไม่ตรวจ VR – ห้องว่างเรียบร้อยพร้อม ที่จะขายและตรวจ แล้ว OD – ห้องมีแขก แต่ยังไม่ได้ ทำความสะอาด คำที่ใช้กับ Computer คำที่ใช้กับ Computer V -Vacant D -Dirty M –Room Maid/Boy C -Clean O -Occupy R -Ready

10 Abbreviations ( อักษรย่อในการ โรงแรม ) เอกสารที่เกี่ยวข้อง Room Inspection Report – เป็นรายงานที่ ประกอบการตรวจสภาพ ห้อง Minibar Stock Lisk – รายการของ Minibar Laundry Service – แบบฟอร์มของแผนกซัก รีด Valet Service – แบบฟอร์มของการอัด กลีบเสื้อผ้า Room Card, Room maintenance - แบบฟอร์มรับคำแนะนำ จากแขก คำที่ใช้กับ Computer คำที่ใช้กับ Computer OM – ห้องมีแขก พนักงานทำความ สะอาดกำลังทำความ สะอาด OC – ห้องมีแขก พนักงานทำความ สะอาดห้องเรียบร้อย ยังไม่ได้รับการตรวจ OR – ห้องมีแขก พนักงานทำความ สะอาดห้องเรียบร้อย และได้รับการตรวจ จากหัวหน้าแล้ว BLK - จองไว้สำหรับ แขกจะเข้า

11 KEY TO COMMISSION INFORMATION ( โค้ดในการแจ้ง “ ค่านายหน้า ” ) G –Commission on Group Rates P - Commission on all Plans R -Commission on Rooms only X -Commission by arrangement, or Apply to hotel for Information A -Commission paid on Checkout B -Commission paid Monthly D –Statement Required E – Withhold Commission from E – Withhold Commission from Deposit Deposit F – Complaints re Non- payment F – Complaints re Non- payment OS –Commission paid only off OS –Commission paid only off season season OO – No Commission paid OO – No Commission paid Number (e.g., 10,08,05,etc.) Number (e.g., 10,08,05,etc.) -Percent paid -Percent paid

12 KEY TO COMMISSION INFORMATION ( โค้ดในการแจ้ง “ ค่านายหน้า ” ) EXAMPLE ( ยกตัวอย่าง ) EXAMPLE ( ยกตัวอย่าง ) COMMISSION : R-08A G-00 8% COMMISSION : R-08A G-00 8% หมายถึง Commission paid on Checkout on Individual Room Rates-None paid on Group Rates หมายถึง Commission paid on Checkout on Individual Room Rates-None paid on Group Rates

13 MEAL PLAN CODES EP European Plan EP European Plan CP Continental Plan CP Continental Plan MAP Modified American MAP Modified American Plan Plan AP American Plan AP American Plan

14 Housekeeping’s room check report L – Luggage L – Luggage L/B- Light Bag L/B- Light Bag N/B- No Bag N/B- No Bag S/O- Sleep Out S/O- Sleep Out D/L- Double Lock D/L- Double Lock C/I- Expecting Arrival C/I- Expecting Arrival


ดาวน์โหลด ppt English For Hotel WELCOME TO KHOCHANG By Tourism Department Surin Vocational College.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google