งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างเขตปลอดโรค พิษสุนัขบ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างเขตปลอดโรค พิษสุนัขบ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างเขตปลอดโรค พิษสุนัขบ้า

2 1. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ. ศ. 2523 2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ. ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม 3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2523

3 ไม่มี เจ้าของ เจ้าของ ฉีดวัคซีน สุนัขตาย หรือมี อาการ สงสัย การ เคลื่อนย้าย สัตว์ ควบคุม สุนัขมี อาการ สงสัย ควบคุม จำนวน ม.15 (R) ส่งหัวตรวจ มีเจ้าของ ฉีดวัคซีน ม.18 (R) ม.29,30 หมวด 6 (P) ม.4, ม 6 (R) ม.8, ม.22 พรบ. โรคพิษสุนัข บ้า ม.5, ม.21 ม.11, ม.11, ม.13, ม.14, ม.16 (R) ม.10 (R) เขตปลอด โรค ม.12,13, ม.14, (A) ม.33, ม.35 (A)

4 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างเขตปลอดโรค พิษสุนัขบ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google