งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะผู้นำกับ การขาย ได้มีการทดลองใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำร่วมสมัย (Contemporary Leadership) มาตลอด ระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมา พบว่าในสถานการณ์ปกติทั่วไป ในยุดคปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะผู้นำกับ การขาย ได้มีการทดลองใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำร่วมสมัย (Contemporary Leadership) มาตลอด ระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมา พบว่าในสถานการณ์ปกติทั่วไป ในยุดคปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะผู้นำกับ การขาย ได้มีการทดลองใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำร่วมสมัย (Contemporary Leadership) มาตลอด ระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมา พบว่าในสถานการณ์ปกติทั่วไป ในยุดคปัจจุบัน ภาวะผู้นำร่วมสมัยให้ผลลัพทธ์ ออกมาได้ดี เพราะว่าผู้นำได้ใช้แนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมกับสภาวะจิตใจของผู้ถูกนำและ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย เมื่อประยุกต์เข้ากับกล ยุทธ์การขายที่มีอยู่ในการค้นหาลูกค้า การเข้าถึง ลูกค้า และการทำให้ลูกค้าสบายใจจนกลายเป็น ความพึงพอใจ ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าการใช้ภาวะผู้ นำมาทำการขายจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จใน การขายได้ง่ายขึ้น

2 หัวข้อ สัมมนา  การค้นหาลูกค้าเพื่อการวาง แผนการขายที่คุ้มค่า  ทฤษฎีภาวะผู้นำร่วมสมัยกับ การขายยุคใหม่  คิดและทำแบบนักขายมือ อาชีพ  กรอบความคิดที่เพิ่ม ประสิทธิผลในการขาย  การใช้ Style หรือแนวทางให้ เหมาะสมกับภาวะจิตใจและ สถานการณ์  การวิเคราะห์และขยาย ยอดขายอย่างมีระบบ

3 วิทยา กร อ. ประสานศักดิ์ สุวรรณโพธิพระ  Previous experiences: - Managing Director at Pascons Co.,Ltd.,  Director of the Board at Danish-Thai Chamber of Commerce,  General Manager at Danfoss (Thailand), Managing Director at EAC Technical Marketing, Vice President at Strongpack Plc., General Manager at Keystone Valves  He is also a special lecturer forGraduate International Program

4 The course fee is Baht 3,700 per person (not included VAT). For reservation and further details including for other in-house program, please contact Khun Puy at Tel. 02- 917 7147, Fax.02 -9177148 or by email at training@pascons.com training@pascons.com วันที่จัดอบรม 28 กันยายน 2554 เวลา 9:00- 16:00 น. ณ โรงแรม Bangkok Cha - Da Hotel ( รัชดาภิเษก )


ดาวน์โหลด ppt ภาวะผู้นำกับ การขาย ได้มีการทดลองใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำร่วมสมัย (Contemporary Leadership) มาตลอด ระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมา พบว่าในสถานการณ์ปกติทั่วไป ในยุดคปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google