งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะผู้นำกับการขาย ได้มีการทดลองใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำร่วมสมัย (Contemporary Leadership) มาตลอด ระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมา พบว่าในสถานการณ์ปกติทั่วไปในยุดคปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะผู้นำกับการขาย ได้มีการทดลองใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำร่วมสมัย (Contemporary Leadership) มาตลอด ระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมา พบว่าในสถานการณ์ปกติทั่วไปในยุดคปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะผู้นำกับการขาย ได้มีการทดลองใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำร่วมสมัย (Contemporary Leadership) มาตลอด ระยะเวลา ปีที่ผ่านมา พบว่าในสถานการณ์ปกติทั่วไปในยุดคปัจจุบัน ภาวะผู้นำร่วมสมัยให้ผลลัพทธ์ออกมาได้ดี เพราะว่าผู้นำได้ใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาวะจิตใจของผู้ถูกนำและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย เมื่อประยุกต์เข้ากับกลยุทธ์การขายที่มีอยู่ในการค้นหาลูกค้า การเข้าถึงลูกค้า และการทำให้ลูกค้าสบายใจจนกลายเป็นความพึงพอใจ ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าการใช้ภาวะผู้นำมาทำการขายจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการขายได้ง่ายขึ้น

2 หัวข้อสัมมนา การค้นหาลูกค้าเพื่อการวางแผนการขายที่คุ้มค่า
ทฤษฎีภาวะผู้นำร่วมสมัยกับการขายยุคใหม่ คิดและทำแบบนักขายมืออาชีพ กรอบความคิดที่เพิ่มประสิทธิผลในการขาย การใช้ Style หรือแนวทางให้เหมาะสมกับภาวะจิตใจและสถานการณ์ การวิเคราะห์และขยายยอดขายอย่างมีระบบ

3 อ.ประสานศักดิ์ สุวรรณโพธิพระ
วิทยากร อ.ประสานศักดิ์ สุวรรณโพธิพระ Previous experiences: -  Managing Director at Pascons Co.,Ltd., Director of the Board at Danish-Thai Chamber of Commerce, General Manager at Danfoss (Thailand), Managing Director at EAC Technical Marketing, Vice President at Strongpack Plc., General Manager at Keystone Valves He is also a special lecturer forGraduate International Program 

4 The course fee is Baht 3,700 per person (not included VAT).
For reservation and further details including for other in-house program, please contact Khun Puy at  Tel.  ,  Fax or by at วันที่จัดอบรม 28 กันยายน เวลา 9:00-16:00 น. ณ โรงแรม Bangkok Cha - Da Hotel (รัชดาภิเษก)


ดาวน์โหลด ppt ภาวะผู้นำกับการขาย ได้มีการทดลองใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำร่วมสมัย (Contemporary Leadership) มาตลอด ระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมา พบว่าในสถานการณ์ปกติทั่วไปในยุดคปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google