งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ประโยค. ประโยค ประโยค คือ คำหรือกลุ่มคำที่มีเนื้อความครบสมบูรณ์ ทำให้รู้ว่า ใครทำอะไร ประโยคแบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคประธาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ บทประธาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ประโยค. ประโยค ประโยค คือ คำหรือกลุ่มคำที่มีเนื้อความครบสมบูรณ์ ทำให้รู้ว่า ใครทำอะไร ประโยคแบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคประธาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ บทประธาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ประโยค

2 ประโยค ประโยค คือ คำหรือกลุ่มคำที่มีเนื้อความครบสมบูรณ์ ทำให้รู้ว่า ใครทำอะไร ประโยคแบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคประธาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ บทประธาน และบทขยายประธาน ภาคแสดง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ บทกริยา บท ขยายกริยา บทกรรม และบทขยายกรรม ** ประโยคแต่ละประโยคจะต้องมี บท ประธาน บทกริยา หรือ บทประธาน บท กริยา และบทกรรม ส่วนบทขยายนั้นจะมีหรือไม่มีก็ ได้ **

3 1. หนังสือเล่มใหญ่ 2. สมชายน้องชายของคุณสมคิดตกปลาตัวโต ได้สองตัว 3. พี่โดมอกหัก 4. ท้องฟ้ากว้าง 5. เพื่อนของผมเรียนวิชาภาษาไทยเก่งมาก 6. สบู่ก้อนนี้กลิ่นแรงมาก 7. บ้านหลังนี้สวยมาก ประโยค

4 รูปของประโยค เราสามารถแบ่งรูปประโยคได้หลายชนิด ดังนี้ ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคขอร้อง ประโยคคำสั่ง ประโยคแสดงความต้องการ ประโยค

5 ชนิดของประโยค ประโยคความเดียว คือประโยคที่มี ความหมายสมบูรณ์บอกให้รู้ว่า ใคร ทำอะไร โดยมีเนื้อความเพียงเนื้อความเดียว ประโยคความเดียว มีส่วนประกอบที่สำคัญ ๒ ส่วน คือ ภาคประธาน และภาคเเสดง ซึ่งทั้งภาคประธานและภาคเเสดงนี้อาจมีบท ขยาย เพื่อทำให้ประโยคมีความหมายชัดเจน มากขึ้น เช่น เสือตัวใหญ่นอนหลับคนสวยอุ้มแมว อ้วน ปลาน้ำจืดหลายชนิดว่ายทวนน้ำ ประโยค

6 ประโยคความรวม ประโยคความรวม คือ การนำประโยคตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้นไปมารวมกัน โดยมีคำสันธานเชื่อม แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด คือ ๑. ความคล้อยตามกัน เช่น ทั้ง... และ, แล้ว ก็, พอ... แล้วก็, พอ... ก็, เมื่อ... ก็ ดัง ๒. ความขัดแย้งกัน มีสันธาน แต่ เป็น คำเชื่อม ๓. ความเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง มี สันธาน หรือ เป็นคำเชื่อม ๔. ความเป็นเหตุเป็นผล มีสันธานเชื่อม จึง เพราะ.. จึง ฉะนั้น ประโยค

7

8 ประโยคความซ้อน ประโยคความซ้อน ( สังกรประโยค ) คือ ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลัก ( มุขย ประโยค ) และประโยคย่อย ( อนุประโยค ) มารวม เป็นประโยคเดียวกัน โดยมี ประพันธสรรพ นาม ( ผู้, ที่, ซึ่ง, อัน ) ประพันธวิเศษณ์ หรือบุพ บทเป็นบทเชื่อม ประโยค

9 เด็กที่ซนมากๆก็มักจะถูกคุณครู ลงโทษเสมอ ประโยคหลักเด็กก็มักจะถูกคุณครู ลงโทษ ประโยคย่อยที่ซนมากๆ สันธานเชื่อมที่ คุณพ่อตัดต้นไม้ที่ขึ้นขวางทางเข้า บ้าน ประโยคหลักคุณพ่อตัดต้นไม้ ประโยคย่อยที่ขึ้นขวางทางเข้า บ้าน สันธานเชื่อมที่ ประโยค

10 ประโยคที่ ซับซ้อนยิ่งขึ้น

11 ประโยคที่ซับซ้อน คือ การนำรูปประโยค ทั้งประโยคความเดียว ประโยคความรวมและ ประโยคความซ้อนมาขยายความให้ซับซ้อน ยิ่งขึ้น 1. ประโยคความเดียวที่ซับซ้อน แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ - ประโยคความเดียวที่มีความซับซ้อนใน ภาคประธาน - ประโยคความเดียวที่มีความซับซ้อนใน ภาคแสดง

12 ประโยคความเดียวที่มีความซับซ้อนในภาค ประธาน - ส้มผลใหญ่ในตระกล้าพลาสติกของคุณแม่ถูก กินไปหมดแล้ว - หัวหน้าของกลุ่มผู้ร้ายตามหลักฐานในบัญชี ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หลบหนีออกนอก ประเทศไปแล้ว - พี่ของเพื่อนของพี่ฉันเห็นมากับตาของเขา - เครื่องหมายที่พักริมทางตามทางหลวงในแผน ที่บนฝาผนังข้างหน้านี้ถูกลบไปเสียแล้ว ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

13 ประโยคความเดียวที่มีความซับซ้อนในภาค แสดง - เครื่องบินบินจู่โจมเข้าไปทิ้งระเบิดลงสู่จุด ยุทธศาสตร์ - สุนัขจรจัดกัดแมวเพศเมียสีขาวสลับดำอ้วนตุ้ย นุ้ยน่ารักของคุณแม่ - ทุกคนพยายามจ้องมองดูวัตถุประหลาดชิ้นนั้น - นักเรียนตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยในคาบนี้เป็น อย่างมาก ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

14 2. ประโยคความรวมที่ซับซ้อน ประโยคความรวมซึ่งมีส่วนประกอบเป็น ประโยคความเดียวที่ซับซ้อนตั้งแต่ ๒ ประโยค ขึ้นไป - เขาพูดยืดยาวจนคนฟังเบื่อแต่เราก็ทนฟังเขา พูดไปจนจบเพราะเกรงใจประธานในที่ประชุม - การอ่านหนังสือมิได้ให้ประโยชน์เฉพาะด้าน ความรู้เท่านั้นแต่หนังสือยังเป็นเครื่องมือสำหรับ แสวงหาความรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

15 3. ประโยคซับซ้อนที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ประโยคความซ้อนที่ประโยคหลักหรือ ประโยคย่อยมีความซับซ้อน เพราะประกอบด้วย คำหรือ กลุ่มคำที่มาขยายยืดยาว - เขาทุ่มก้อนหินก้อนโตอย่างสุดแรงเกิดเข้าไป ในพุ่มไม้ที่มีขโมยซ่อนอยู่ - ข่าวเธอสอบชิงทุนไปต่างประเทศได้ และเพื่อน ๆ ร่วมรุ่นเลี้ยงฉลองให้อย่างหรูหราที่โรงแรม แม่น้ำเจ้าพระยา ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ หลายฉบับ ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ประโยค. ประโยค ประโยค คือ คำหรือกลุ่มคำที่มีเนื้อความครบสมบูรณ์ ทำให้รู้ว่า ใครทำอะไร ประโยคแบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคประธาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ บทประธาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google