งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 3 ขั้นที่ 1 นำจำนวนที่ต้องการหารากที่สอง มาแบ่งออกเป็นชุด ชุดละ 2 ตัวโดย จำนวนเต็มเริ่มนับจากหลักหน่วย ไปทางซ้ายส่วนทศนิยมเริ่มนับจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 3 ขั้นที่ 1 นำจำนวนที่ต้องการหารากที่สอง มาแบ่งออกเป็นชุด ชุดละ 2 ตัวโดย จำนวนเต็มเริ่มนับจากหลักหน่วย ไปทางซ้ายส่วนทศนิยมเริ่มนับจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2

4 3 ขั้นที่ 1 นำจำนวนที่ต้องการหารากที่สอง มาแบ่งออกเป็นชุด ชุดละ 2 ตัวโดย จำนวนเต็มเริ่มนับจากหลักหน่วย ไปทางซ้ายส่วนทศนิยมเริ่มนับจาก ตำแหน่งที่ 1 ไปทางขวา เช่น

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 ขั้นที่ 2 นำจำนวนที่ต้องการรากที่สอง มา ตั้งหารยาว หาจำนวนเต็มบวกใดๆ ที่ ยกกำลังสองแล้วเท่ากับจำนวนชุดแรก หรือน้อยกว่าแต่เกือบเท่ากัน แล้วเขียน จำนวนนั้นใส่ไว้ที่ตำแหน่งตัวหารและ ผลลัพธ์ ดำเนินตามวิธีการหารยาว

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 ขั้นที่ 3 ยกจำนวนชุดต่อไปลงมาเป็นตัวตั้ง ชุดใหม่ต่อไป ถ้าตัวตั้งหมดหรือตัวตั้ง ถึงจุดทศนิยมให้ใส่จุดทศนิยมที่ผลลัพธ์ แล้วเติม 0 ที่ตัวตั้งชุดละ 2 ตัว หรือยก เลขหลังจุดทศนิยมคู่ต่อไปลงมา

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 ขั้นที่ 4 นำ 2 ไปคูณกับผลลัพธ์ แล้วนำผล มาใส่ไว้ที่ตำแหน่งตัวหาร เป็นตัวหาร ตัวใหม่ จากนั้นหาจำนวนที่เหมือนกัน มาเติมใส่ที่ผลลัพธ์ และตัวหารตัวหลัง สุดแล้วดำเนินการตามวิธีหารยาวต่อไป

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 ขั้นที่ 5 ดำเนินตามหลักการขั้นที่ 3 และ ขั้นที่ 4 ต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ จำนวนตามที่ต้องการ

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 จำนวนที่ยกกำลังสองลงท้ายด้วย 1 มี 1, 9 4 มี 2, 8 5 มี 5 6 มี 4, 6 9 มี 3, 7

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 ตัวอย่างที่ 1 จงหารากที่สอง 3,136 วิธีทำ ( แบ่งออกชุดละ 2 ตัว นับจากหลักหน่วย ) , ×55×5 106 × 6 รากที่สองของ 3,136 คือ 56 และ ×25×2

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 ตัวอย่างที่ 2 จงหารากที่สอง 9,409 วิธีทำ , ×99×9 187 × 7 รากที่สองของ 9,409 คือ 97 และ ×29×2

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 ตัวอย่างที่ 3 จงหารากที่สอง 54,756 วิธีทำ 2 4 5,47, ×22× ×22×2 43 × × × 4 56

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 รากที่สองของ 54,756 คือ 234 และ -234

14 ครูชนิดา ดวงแข 13

15 ครูชนิดา ดวงแข จงหารากที่สอง 484 วิธีทำ 2 4 4, รากที่สองของ 484 คือ 22 และ -22

16 ครูชนิดา ดวงแข จงหารากที่สอง 729 วิธีทำ 2 4 7, รากที่สองของ 729 คือ 27 และ

17 ครูชนิดา ดวงแข จงหารากที่สอง 1,225 วิธีทำ , รากที่สองของ 1,225 คือ 35 และ

18 ครูชนิดา ดวงแข จงหารากที่สอง 1,849 วิธีทำ , รากที่สองของ 1,849 คือ 43 และ

19 ครูชนิดา ดวงแข จงหารากที่สอง 4,225 วิธีทำ , รากที่สองของ 4,225 คือ 65 และ

20 ครูชนิดา ดวงแข จงหารากที่สอง 3,249 วิธีทำ , รากที่สองของ 3,249 คือ 57 และ

21 ครูชนิดา ดวงแข ,51, จงหารากที่สอง 15,129 วิธีทำ

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 รากที่สองของ 15,129 คือ 123 และ -123


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 3 ขั้นที่ 1 นำจำนวนที่ต้องการหารากที่สอง มาแบ่งออกเป็นชุด ชุดละ 2 ตัวโดย จำนวนเต็มเริ่มนับจากหลักหน่วย ไปทางซ้ายส่วนทศนิยมเริ่มนับจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google