งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เสียง (Sound) หรือ ออดิโอ (Audio)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เสียง (Sound) หรือ ออดิโอ (Audio)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เสียง (Sound) หรือ ออดิโอ (Audio)
เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานด้านมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ชมได้ เช่น การใช้เสียงระทึกใจเพื่อทำให้เกิดความตื่นเต้น หรือเสียงนกร้องเพื่อสร้างบรรยากาศตามธรรมชาติ ดังนั้น การเลือกใช้เสียงกับมัลติมีเดียอย่างเหมาะสมย่อมสร้างความรู้สึกที่ดีและน่าประทับใจให้กับผู้ชมงานนำเสนอได้ โดยเนื้อหาบทนี้จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับออดิโอ เช่น อุปกรณ์สำหรับออดิโอ รูปแบบไฟล์ออดิโอ และซอฟต์แวร์สำหรับออดิโอ เป็นต้น

2 องค์ประกอบของระบบเสียง
การนำเสียงจากธรรมชาติมาใช้งานบนคอมพิวเตอร์ต้องผ่านกระบวนการบันทึก จัด และเล่นเสียง แต่ก่อนที่จะผ่านกระบวนการเหล่านี้จำเป็นต้องรับและแปลงเสียงให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือสำหรับประมวลผลและแปลงเสียงต้นฉบับให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ได้แก่ ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ลำโพง และอุปกรณ์ปรับแต่งเสียง

3 อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง
อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง (Audio Mixer) อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึก และแก้ไขเสียงในแต่ละแทร็กได้อย่างอิสระ เช่น สามารถควบคุมระดับของเสียง จังหวะ และระงับเสียง ซึ่งการแก้ไขและจัดการแทร็กเสียงต่างๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อแทร็กอื่นๆ

4 ประเภทของเสียงที่นำมาใช้กับงานด้านมัลติมิเดีย
เสียงที่นำมาใช้กับงานด้านมัลติมิเดียมีหลายประเภท ได้แก่ เสียงพูด (Speech) เสียงเพลง (Music) เสียงเอฟเฟ็กต์

5 สรุป สรุป เสียง(Audio) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้กับงานด้านมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถถ่ายทอดบรรยากาศและอารมณ์ต่างๆไปยังผู้ชมได้ ดังนั้น การเลือกใช้เสียงกับงานมัลติมีเดียอย่างเหมาะสมย่อมสร้างความรู้สึกที่ดีและน่าประทับใจแก่ผุ้ชมงานนำเสนอได้

6 สมาชิก ด.ญ กัลยารัตน์ เต้จ๊ะน้อย เลขที่ 23
ด.ญ กัลยารัตน์ เต้จ๊ะน้อย เลขที่ 23 ด.ญธิดารัตน์ ขันจันแสง เลขที่26 ด.ญ ปฤษนี ขุนทวี เลขที่27 ด.ญ พาริกา ผึ่งผาย เลขที่ 28 ด.ญ ฐิติรัตน์ กันจินะ เลขที่ 39

7 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เสียง (Sound) หรือ ออดิโอ (Audio)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google