งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เสียง (Sound) หรือ ออดิโอ (Audio) เสียง (Sound) เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยม นำมาใช้งานด้านมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถ ถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ชมได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เสียง (Sound) หรือ ออดิโอ (Audio) เสียง (Sound) เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยม นำมาใช้งานด้านมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถ ถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ชมได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เสียง (Sound) หรือ ออดิโอ (Audio) เสียง (Sound) เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยม นำมาใช้งานด้านมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถ ถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ชมได้ เช่น การใช้ เสียงระทึกใจเพื่อทำให้เกิดความตื่นเต้น หรือเสียงนกร้องเพื่อสร้างบรรยากาศตาม ธรรมชาติ ดังนั้น การเลือกใช้เสียงกับ มัลติมีเดียอย่างเหมาะสมย่อมสร้างความรู้สึก ที่ดีและน่าประทับใจให้กับผู้ชมงานนำเสนอ ได้ โดยเนื้อหาบทนี้จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับออดิโอ เช่น อุปกรณ์สำหรับออดิโอ รูปแบบไฟล์ออดิโอ และซอฟต์แวร์สำหรับ ออดิโอ เป็นต้น

2 องค์ประกอบของ ระบบเสียง การนำเสียงจากธรรมชาติมาใช้งานบน คอมพิวเตอร์ต้องผ่านกระบวนการบันทึก จัด และเล่นเสียง แต่ก่อนที่จะผ่าน กระบวนการเหล่านี้จำเป็นต้องรับและ แปลงเสียงให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือสำหรับประมวลผลและ แปลงเสียงต้นฉบับให้เป็นสัญญาณทาง ไฟฟ้า ได้แก่ ไมโครโฟน เครื่องขยาย เสียง ลำโพง และอุปกรณ์ปรับแต่งเสียง

3 อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง (Audio Mixer) อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง เป็น เครื่องมือสำหรับบันทึก และแก้ไข เสียงในแต่ละแทร็กได้อย่างอิสระ เช่น สามารถควบคุมระดับของเสียง จังหวะ และระงับเสียง ซึ่งการแก้ไขและ จัดการแทร็กเสียงต่างๆ จะไม่ส่งผล กระทบต่อแทร็กอื่นๆ

4 ประเภทของเสียงที่นำมาใช้กับ งานด้านมัลติมิเดีย เสียงที่นำมาใช้กับงาน ด้านมัลติมิเดียมีหลายประเภท ได้แก่ เสียงพูด (Speech) เสียงเพลง (Music) เสียงเอฟ เฟ็กต์

5 สรุป เสียง (Audio) เป็นองค์ประกอบ หนึ่งที่นิยมนำมาใช้กับงานด้าน มัลติมีเดีย ซึ่งสามารถถ่ายทอด บรรยากาศและอารมณ์ต่างๆไปยัง ผู้ชมได้ ดังนั้น การเลือกใช้เสียงกับ งานมัลติมีเดียอย่างเหมาะสมย่อม สร้างความรู้สึกที่ดีและน่าประทับใจ แก่ผุ้ชมงานนำเสนอได้

6 สมาชิก ด. ญ กัลยารัตน์ เต้จ๊ะน้อย เลขที่ 23 ด. ญธิดารัตน์ ขันจันแสง เลขที่ 26 ด. ญ ปฤษนี ขุนทวี เลขที่ 27 ด. ญ พาริกา ผึ่งผาย เลขที่ 28 ด. ญ ฐิติรัตน์ กันจินะ เลขที่ 39

7 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เสียง (Sound) หรือ ออดิโอ (Audio) เสียง (Sound) เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยม นำมาใช้งานด้านมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถ ถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ชมได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google