งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์นภดล นิงสานนท์ อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามๆ กันมา อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์นภดล นิงสานนท์ อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามๆ กันมา อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาจารย์นภดล นิงสานนท์

3

4 อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามๆ กันมา อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือ คัมภีร์ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตาม แนวเหตุผล อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับ ทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็น รูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่าน สมณะนี้ เป็นครูของเรา

5 ไหล่ติด ไม่สามารถเอามือไพ่หลังได้ ถูสบู่ด้านหลังไม่ได้ ปลดตะขอด้านหลังไม่ได้

6 นักกิจกรรมบำบัดไหล่ติด พบแพทย์ แพทย์วินิจฉัย Frozen shoulder สั่งยา กายภาพบำบัด short wave 10 ครั้ง ลองมณีเวช ?

7 วันที่ 1 มณีเวชกับ short wave * ปวดไหล่มากท่ามือแตะหลัง ขณะกรรเชียง แขนช่วงเหยียดสุดมีเจ็บไหล่ * เจ็บไหล่ขณะทำท่าเต่า * หลังทำยกได้เพิ่มแต่ยังไม่สุดช่วง

8 วันที่ 2 มณีเวชกับ short wave ยืดแขนเหยียดตรงช่วงปลายไม่ปวด ทำท่าไพ่มือไปด้านหลังได้เพิ่มขึ้น ยังมีปวดช่วงท้าย

9 วันที่ 3 มณีเวชอย่างเดียว เช้า เย็น โลกสดใสได้แขนข้าง เดิมกลับคืน พึ่งเข้าใจแค่ถูหลังได้ก็ สุขแล้ว

10 จัดสมดุลโครงสร้างของร่างกาย โดยมณีเวช ปัจจุบันจัดสมดุลโครงสร้างของร่างกาย โดย มณีเวช เช้า เย็น

11 สุขนี้ - ต้องแบ่งปัน 1. เพื่อนร่วมงาน 2. ครอบครัว 3. ผู้ป่วยในกิจกรรมบำบัดและญาติ

12 เสียงตอบรับ * ดีมากเลยพี่ไม่ปวดหลังแล้ว * ดีจังไหล่ที่เคยติดยกได้เพิ่มขึ้น * โล่งดีจังเลย * หลายครั้งที่พอพาแนะเสร็จรับไหว้แทบไม่ทัน

13 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่ทับ สะแก ประจวบคีรีขันธ์ นั่งรถนานคอเดี้ยง ตามระเบียบ มณีเวชแก้ไขได้อีก ครั้งค่ะ

14 ออกหน่วยเสริมสุขภาพ

15

16

17

18

19 มณีเวชกับชมรมผู้ปกครองออทิสติก

20

21

22 มณีเวชกับเด็กสมองพิการ

23 มณีเวชกับเด็กซนสมาธิสั้น

24

25

26

27

28

29


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์นภดล นิงสานนท์ อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามๆ กันมา อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google