งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์นภดล นิงสานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์นภดล นิงสานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาจารย์นภดล นิงสานนท์
อาจารย์นภดล นิงสานนท์

3

4 อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามๆ กันมา
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้ เป็นครูของเรา

5 ไหล่ติด ไม่สามารถเอามือไพ่หลังได้ ถูสบู่ด้านหลังไม่ได้ ปลดตะขอด้านหลังไม่ได้

6 นักกิจกรรมบำบัดไหล่ติด
พบแพทย์ แพทย์วินิจฉัย Frozen shoulder สั่งยา กายภาพบำบัด short wave 10 ครั้ง ลองมณีเวช ?

7 วันที่ 1 มณีเวชกับ short wave
*ปวดไหล่มากท่ามือแตะหลัง ขณะกรรเชียงแขนช่วงเหยียดสุดมีเจ็บไหล่ *เจ็บไหล่ขณะทำท่าเต่า *หลังทำยกได้เพิ่มแต่ยังไม่สุดช่วง

8 วันที่ 2 มณีเวชกับ short wave
ยืดแขนเหยียดตรงช่วงปลายไม่ปวด ทำท่าไพ่มือไปด้านหลังได้เพิ่มขึ้น ยังมีปวดช่วงท้าย

9 วันที่3 มณีเวชอย่างเดียว เช้า เย็น
โลกสดใสได้แขนข้างเดิมกลับคืน พึ่งเข้าใจแค่ถูหลังได้ก็สุขแล้ว

10 จัดสมดุลโครงสร้างของร่างกาย โดยมณีเวช
ปัจจุบันจัดสมดุลโครงสร้างของร่างกาย โดยมณีเวช เช้า เย็น

11 สุขนี้-ต้องแบ่งปัน เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว ผู้ป่วยในกิจกรรมบำบัดและญาติ

12 เสียงตอบรับ *ดีมากเลยพี่ไม่ปวดหลังแล้ว
*ดีจังไหล่ที่เคยติดยกได้เพิ่มขึ้น *โล่งดีจังเลย *หลายครั้งที่พอพาแนะเสร็จรับไหว้แทบไม่ทัน

13 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
นั่งรถนานคอเดี้ยงตามระเบียบ มณีเวชแก้ไขได้อีกครั้งค่ะ

14 ออกหน่วยเสริมสุขภาพ

15

16

17

18

19 มณีเวชกับชมรมผู้ปกครองออทิสติก

20 มณีเวชกับชมรมผู้ปกครองออทิสติก

21 มณีเวชกับชมรมผู้ปกครองออทิสติก

22 มณีเวชกับเด็กสมองพิการ

23 มณีเวชกับเด็กซนสมาธิสั้น

24 มณีเวชกับเด็กซนสมาธิสั้น

25 มณีเวชกับเด็กซนสมาธิสั้น

26

27

28

29


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์นภดล นิงสานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google