งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Basic Life Support (BLS)

2 การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Basic Life Support (BLS)

3 วิทยากร อ. พญ. ปณิตาวรปรัชญา อ. นพ. ประสิทธิ์วุฒิสุทธิเมธาวี อ. นพ. จีรพลเหล็กเพชร

4 วัตถุประสงค์ สามารถให้การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง สามารถขอบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ถูกวิธี

5 เนื้อหา เทคนิคการเปิดทางเดินหายใจ การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การสาธิตโดยใช้ หุ่นจำลอง

6

7 เทคนิคการเปิดทางเดินหายใจ การเปิดทางเดินหายใจ การตรวจการหายใจ ผู้ใหญ่ เด็ก

8 การจัดท่าทางผู้ป่วย ระวังการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังส่วนคอ

9 การตรวจการหายใจ LookListenFeel

10 การตรวจการหายใจ Look Listen Feel

11 เทคนิคการเปิดทางเดินหายใจ Chin liftHead tilt

12 เทคนิคการเปิดทางเดินหายใจ Chin lift Head tilt ห้ามทำในผู้ป่วยอุบัติเหตุ

13 เทคนิคการเปิดทางเดินหายใจ Jaw thrust

14 สิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ

15 เทคนิคการเปิดทางเดินหายใจ Finger sweep maneuver

16 เทคนิคการเปิดทางเดินหายใจ Cross Finger maneuver

17 เทคนิคการเปิดทางเดินหายใจ Abdominal thrust

18 เทคนิคการเปิดทางเดินหายใจ Abdominal thrust

19 เทคนิคการเปิดทางเดินหายใจ Abdominal thrust

20 เทคนิคการเปิดทางเดินหายใจ Abdominal thrust

21 เทคนิคการเปิดทางเดินหายใจ Chest thrust

22 เทคนิคการเปิดทางเดินหายใจ Chest thrust

23 เทคนิคการเปิดทางเดินหายใจ Chest thrust

24 เทคนิคการเปิดทางเดินหายใจ Back blow

25 การช่วยหายใจ Mouth to mouth

26 การช่วยหายใจ

27

28 Mouth to nose

29 เทคนิคการเปิดทางเดินหายใจ

30

31 การจัดท่าที่เหมาะกับการช่วยชีวิต จัดให้ผู้ป่วยนอนหงาย บนพื้นที่แข็งพอสมควร ในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ต้องระวังเรื่องการบาดเจ็บ ของกระดูกสันหลังส่วนคอ ควรประคองศีรษะและคอให้ ดี

32 การประเมินและการเปิดทางเดินหายใจ A: Airway ในผู้ที่หมดสติ กล้ามเนื้อลิ้นจะอ่อนแรง ทำให้ลิ้นตกไปปิดทางเดินหายใจธีแก้ไข ทำ ได้โดยการดันหน้าผากให้ศีรษะเงยไปข้างหลัง เชยคางขึ้น ลิ้นที่ติดอยู่กับกระดูก กรามจะถูกยกขึ้น ทางเดินหายใจเปิดโล่ง

33 กดหน้าผาก เชยคาง A : Airway

34 การประเมินการหายใจและการช่วยหายใจ B: Breathing เมื่อเปิดทางเดินหายใจแล้ว ให้ประเมินว่าผู้ป่วยหายใจหรือไม่โดย การมองดูว่า หน้าอกขยับตามจังหวะการหายใจ, ฟังเสียงลมหายใจ, รับสัมผัสลมหายใจ ใช้เวลาประเมินประมาณ ๕ วินาที เพื่อสังเกตว่าผู้ป่วยหายใจได้ปกติหรือไม่ ถ้าผู้ป่วยหายใจได้ปกติ ให้จัดผู้ป่วยนอนท่าพักฟื้น เพื่อให้ทางเดินหายใจเปิด ตลอดเวลา

35 B-Breathing ประเมินอาการ Look ตาดู Listen หูฟัง Feel แก้มรับสัมผัส กรณีที่ บาดเจ็บ ระวังคอ หัก !!!

36 ถ้าเป่าครั้งแรก แล้วเป่าไม่เข้า ให้จัดเปิดทางเดินหายใจใหม่ แล้วลองเป่าอีกครั้ง ถ้ายังเป่าไม่เข้าแสดงว่าอาจมีสิ่งแปลกปลอมอุดทางเดิน หายใจ ให้เปิดปาก และจัดการนำสิ่งแปลกปลอมออกจากปาก อย่าเป่าลมเข้ามากเกินไป อาจมีอันตรายต่อผู้ป่วยได้

37 BASIC LIFE SUPPORT B Breathing หน้าอกขยับ ขึ้น - ลง มีลมหายใจ ออก เป่าไม่เข้า ? ดูในปาก - คอ อีกที ถ้าโล่งดีให้จัดท่าใหม่ ประกบปากให้สนิท


ดาวน์โหลด ppt การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google