งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO โครงสร้างภายในของ โลก แบ่งตามคุณสมบัติ ทางกายภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO โครงสร้างภายในของ โลก แบ่งตามคุณสมบัติ ทางกายภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO โครงสร้างภายในของ โลก แบ่งตามคุณสมบัติ ทางกายภาพ

2 โครงสร้างภายในของโลก แบ่งตามคุณสมบัติทาง กายภาพ โครงสร้างภายในของโลก แบ่งตามคุณสมบัติทาง กายภาพ นักธรณีวิทยา แบ่งโครงสร้าง ภายในของโลก ออกเป็น 5 ส่วน โดยพิจารณาจาก คุณสมบัติทาง กายภาพ ดังนี้

3 ลิโทสเฟียร์ (Lithosphere) คือ ส่วนชั้นนอกสุดของโลก ประกอบด้วย เปลือกโลกและ แมนเทิลชั้นบนสุด ดังนี้ เปลือกทวีป (Continental crust) ส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิตมีความหนา เฉลี่ย 35 กิโลเมตร ความหนาแน่น 2.7 กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร

4 ลิโทสเฟียร์ (Lithosphere) เปลือกสมุทร (Oceanic crust) เป็น หินบะซอลต์ความหนาเฉลี่ย 5 กิโลเมตร ความหนาแน่น 3 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ( มากกว่า เปลือกทวีป )

5 ลิโทสเฟียร์ (Lithosphere) แมนเทิลชั้นบนสุด (Uppermost mantle) เป็นวัตถุแข็งซึ่งรองรับเปลือกทวีปและ เปลือกสมุทร อยู่ลึกลงมาถึงระดับลึก 100 กิโลเมตร

6 แอสทีโนสเฟียร์ (Asthenosphere) เป็นแมนเทิลชั้นบนซึ่งอยู่ใต้ลิโทส เฟียร์ลงมาจนถึง ระดับ 700 กิโลเมตร เป็นวัสดุเนื้ออ่อน อุณหภูมิ ประมาณ 600 – 1,000  C เคลื่อนที่ด้วย กลไกการ พาความร้อน (Convection) มีความ หนาแน่น ประมาณ 3.3 กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร

7 เมโซสเฟียร์ (Mesosphere) เป็นแมนเทิลชั้นล่างซึ่งอยู่ลึกลงไป จนถึงระดับ 2,900 กิโลเมตร มีสถานะเป็นของแข็ง อุณหภูมิ ประมาณ 1,000 – 3,500  C มีความ หนาแน่น ประมาณ 5.5 กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร

8 แก่นชั้นนอก (Outer core) แก่นชั้นนอก (Outer core) อยู่ลึกลงไปถึงระดับ 5,150 กิโลเมตร เป็น เหล็กหลอมละลายมีอุณหภูมิสูง 1,000 – 3,500  C เคลื่อนตัวด้วยกลไกการพาความร้อน ทำให้เกิด สนามแม่เหล็กโลก มีความหนาแน่น 10 กรัมต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร

9 แก่นชั้นใน (Inner core) แก่นชั้นใน (Inner core) เป็นเหล็กและนิเกิลในสถานะของแข็ง ซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 5,000  C ความ หนาแน่น 12 กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร จุดศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ ระดับลึก 6,370 กิโลเมตร

10


ดาวน์โหลด ppt LOGO โครงสร้างภายในของ โลก แบ่งตามคุณสมบัติ ทางกายภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google