งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง โปรแกรม P ARTITION 1. นางสาว พัชรี สังวรดี 2. นางสาว อมลิน แก้วทูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง โปรแกรม P ARTITION 1. นางสาว พัชรี สังวรดี 2. นางสาว อมลิน แก้วทูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง โปรแกรม P ARTITION 1. นางสาว พัชรี สังวรดี 2. นางสาว อมลิน แก้วทูล

2 P ARTITION การจัดพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์ คือ ขั้นตอนของการ จัดรูปแบบการใช้งานของฮาร์ดดิสก์ ก่อนขั้นตอนการ ฟอร์แมต โดยที่เราสามารถทำการแบ่ง ฮาร์ดดิสก์ ออกเป็นขนาดต่างๆ เพื่อกำหนดให้ใช้งานได้ในแต่ละ Drive เพื่อความเป็นระเบียบของข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ ขนาดเต็ม 8 GB อาจจะทำการแบ่งออกเป็น Drive C: ขนาด 3 GB เพื่อใช้สำหรับลง Windows และซอฟต์แวร์ ต่างๆ และทำการแบ่งเป็น Drive D: อีกส่วนหนึ่งโดยให้มี ขนาดเป็น 5 GB เพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลอื่น ๆ เป็นต้น

3 วิธีแบ่ง P ARTITION ใน WINDOWS 1. ขั้นตอนแรก

4 2. ขั้นตอนแรกให้เราไปคลิกขวาที่ C OMPUTER แล้ว เลือก M ANAGE ครับ

5 3. เมื่อมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้เราใส่ขนาดของไดร์ฟที่ ต้องการตรงที่ช่อง E NTER THE AMOUNT OF SPACE TO SHRINK IN MB ซึ่งเราต้องใส่ขนาดลงไปเป็น เมกกะไบต์ วิธีคำนวนเป็นเมกกะไบต์คือ เอาขนาดที่เป็น กิกะไบต์ คูณ ด้วย 1024 เช่นในที่นี้ผมต้องการจะแบ่ง ออก 40 กิกะไบต์ ผมก็เอา 40 คูณ ด้วย 1024 เท่ากับ เมกกะไบต์ เมื่อใส่ขนาดลงไปแล้วให้เรา กด S HRINK

6 4. เมื่อแยกออกมาแล้วเราจะสังเกตุเห็นไดร์ฟได้ถูกแบ่งออก มาแล้ว 40 กิก แต่เรายังไม่สามารถใช้งานมันได้เพราะเรา ต้องสร้างพาร์ติชั่นให้มันใหม่ วิธีสร้างก็คลิกขวาที่พาร์ติชั่นที่ ถูกแบ่งออกมาแล้วกด N EW S IMPLE V OLUME …

7 5. จากนั้นกด N EXT

8 6. ตรงนี้มันจะให้เราใส่ขนาดที่ต้องการจะสร้างพาร์ติชั่นครับ ไม่ต้องไปสนใจครับกด N EXT ต่อไปเลย เพราะมันใส่ขนาด ให้เราเรียบร้อยแล้วหรือหากคุณต้องการแบ่งออกไปอีกก็ใส่ ขนาดที่คุณต้องการ

9 7. ตรงนี้มันให้เราดำหนดตัวอักษรของไดร์ฟครับ โดยปกติแล้วมันจะเลือกเรียงตามตัวอักษรให้แล้ว ให้เรากด N EXT ไปเลย หรือไม่หากต้องการกำหนด เองก็เลือกอักษรตามใจเลยครับ ตรงนี้สมารถ เปลี่ยนแปลงภายหลังได้

10 8. นี้ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรครับเพราะมันตั้งค่าแบบ D EFAULT มาให้แล้ว จะมีก็ตรง V OLUME LABEL ซึ่ง เป็นการกำหนดชื่อของไคร์ฟ เช่น เราจะตั้ง M USIC หรือ M OVIE อันนี้ตามใจเราครับ ซึ่งเราสามารถมาแก้ไข ภายหลังได้โดยคลิกขวาแล้ว R ENAME แบบโฟลเดอร์ ทั่วไป เมื่อแน่ใจแล้วกด N EXT ครับ

11 9. มาถึงตรงนี้กด F INISH ถือว่าเสร็จเรียบร้อย ครับ

12 11.

13 10.

14 เมื่อเสร็จแล้วจะให้ได้ว่าผมได้ ไดร์ฟ I ซึ่งเป็นไดร์ฟที่ผม แบ่งและสร้างมาเมื่อกี่ครับ จะเห็นว่าผมไม่ได้ตั้งชื่อให้มันก็ เลยเป็น New Volume ซึ่งถ้าจะเปลี่ยนก็คลิกขวาแล้ว Rename แบบโฟลเดอร์ทั่วไปครับ เป็นไงบ้างครับไม่ยากไรเลยสำหรับ วิธีแบ่ง Partition ใน Windows 7 แฮะๆ ไม่ต้องลงโปรแกรมในการช่วยแบ่งพาร์ ติชั่น เพราะวินโดว์มีระบบแบ่งพาร์ติชั่นมาให้แล้ว ง่าย มากๆครับ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง โปรแกรม P ARTITION 1. นางสาว พัชรี สังวรดี 2. นางสาว อมลิน แก้วทูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google