งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งและใช้งานระบบ ThaiSmart farmer วิทยากรผู้บรรยาย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา กนกหงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งและใช้งานระบบ ThaiSmart farmer วิทยากรผู้บรรยาย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา กนกหงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งและใช้งานระบบ ThaiSmart farmer วิทยากรผู้บรรยาย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา กนกหงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง

2 แนะนำอุปกรณ์ระบบไทยสมาร์ท 1. เครื่องอ่านบัตรสำหรับเจ้าหน้าหน้าที่ 2. เครื่องอ่านบัตรสำหรับเกษตรกร 3. เครื่องอ่านบาร์โค๊ด / สำหรับใช้อ่านบาร์โค๊ดสมุดทะเบียน เกษตรกรใช้คู่กับระบบ ทบก. ( การพิมพ์สมุด ) 4. กล้อง web camera / สำหรับถ่ายรูปเกษตรกร 5. เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี 6. หน้าจอ / สำหรับเกษตรกรดูข้อมูล

3 ระบบ Thaismart farmer http://www.smartfarmer.doa e.go.th สามารถดาวโหลดโปรแกรมติดตั้ง และคู่มือได้ที่ http://www.smartfarmer.doa e.go.th http://www.thaismartfar mer.net เข้าใช้งานระบบ http://www.thaismartfar mer.net

4 ความต้องการของระบบ -Windows 7 - Windows 8 ได้เฉพาะบางเครื่อง / อยู่ระหว่างการ ปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถรองรับได้

5 การเข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่มี 2 วิธี วิธีที่ 1 เข้าหน้าระบบ 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.thaismartfarmer.net 2. คลิกเข้าเมนู สาหรับเจ้าหน้าที่ 3. กรอกรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน

6 วิธีที่ 2 ใช้บัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่ 1. ไปที่ Desktop คลิกเลือก 2. เสียบบัตรเจ้าหน้าที่ที่เครื่องอ่านบัตร 3. คลิกเลือกอ่านบัตร ระบบจะอ่านข้อมูลหน้าบัตรของ เจ้าหน้าที่ 4. กรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน กดเข้าสู่ระบบ E- check

7 5. เข้าสู่ระบบ Thai Smart Farmer สู่หน้าจอของผู้ขอใช้ บริการ ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของเกษตร 1 คลิกปุ่มบันทึก 2 สำหรับกรณีใช้เครื่องอ่านบัตร Smart Card หรือกดปุ่ม “ อ่านบัตร SmartCard” สำหรับกรณีใช้เครื่องอ่านบัตร Smart Card 3

8 3.1 เลือกเครื่องอ่านบัตรสำหรับเกษตร 3.2 กดปุ่มอ่าน บัตร 3.3 กดปุ่มส่งข้อมูลเพื่อส่ง ข้อมูลไปยังหน้าจอการ ลงทะเบียนของผู้ขอรับบริการ

9 หมายเหตุ ผู้ที่จะเข้าใช้งานระบบระดับเจ้าหน้าที่จะต้องยื่นขอรหัส จาก กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมได้ดำเนินการเปิดรหัสให้ แล้วจึงจะสามารถใช้งานระบบไทยสมาร์ทได้ รหัสการเข้าใช้งานที่กรมเปิดให้แล้ว user : ใช้เลขบัตรประชาชน รหัสผ่าน : จะเป็นเลขสี่ตัวท้ายของบัตรประชาชน

10 การติดตั้งระบบ Thaismart ดาวน์โหลดไฟล์และแตก Zip ไฟล์ เริ่มการติดตั้ง เมื่อติดตั้ง CIDOffice เรียบร้อยแล้วไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องให้ทำการติดตั้ง MOAC_SmartCard ต่อได้เลย

11 การ Patch

12

13 การอัพเดทโปรแกรม Thai smart เนื่องจากอายุการใช้งานของ license driver สำหรับอ่านบัตร สมาร์ทการ์ดมีการจำกัดเวลา เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจึงต้องทำการ อัพเดทโปรแกรม ดังนี้ สังเกตที่แถบไอคอนทางขวาล่างของหน้าจอ หาไอคอนชื่อ License Manager ( รูปสิงห์ ) และ OSCS CardReader ( รูปบัตร ) คลิกขวาที่แต่ละ ไอคอน เลือก Exit เพื่อปิดการทำการของโปรแกรมเก่า

14 ทำการ copy file จากโฟลเดอร์ Library scapi 7.2.1.0 ทั้งสามไฟล์ ไปยัง โฟลเดอร์ C:\Program Files\CIDOfficer และ C:\Program Files\MOAC_SMARTCARD_SETUP ( กรณี ติดตั้งบน Windows 64bit จะเป็นโฟลเดอร์ Program Files(x86) ) โปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ท การ์ดจะสามารถใช้งานได้ ตามปกติ

15 การนำองค์ความรู้เข้า สู่ระบบ 1 เข้าสู่ระบบ  Knowledge  องค์ ความรู้

16 2 กดปุ่ม “ เพิ่มข้อมูล ”

17 3 บันทึกองค์ความรู้

18 4 เลือกสถานะ “ แสดง ” กดปุ่มบันทึก

19 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งและใช้งานระบบ ThaiSmart farmer วิทยากรผู้บรรยาย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา กนกหงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google