งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องดอกไม้ประจำชาติอาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. จันจิรา อาลี ม.3/2 รหัส 00364.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องดอกไม้ประจำชาติอาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. จันจิรา อาลี ม.3/2 รหัส 00364."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องดอกไม้ประจำชาติอาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. จันจิรา อาลี ม.3/2 รหัส 00364

2 ต้นราชพฤษ์ ต้นราราชพฤษ์เป็นชื่อที่สวยงามเป็นดอกไม้ของ ประเทศไทยชาวไทยเขานับถือดอกสีเหลืองนี้คือสี เหลืองพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์และเป็น ดอกไม้สัญลักษณ์ 2

3 ดอกบัว ดอกบัวบัวเป็ที่เวียดนามถือว่า 1 ใน 4 ซึ่งประกอลไปด้วย ต้นไผ่ ต้นสน และต้นเบญจมาศดอกไม้ที่รู้ทั่วไป ก็คือดอกไม้แห่งรุ่ 3

4 ดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้ประจำชาติประเทศบูรไนและ แพร่หลายศิลปะการออกแบบและพื้นเมืองโดยพบทั่วไปใน แม่น้าตามบึงน้าต่างๆ 4

5 ดอกวินดร้ามิกซ์ เป็นดอกกล้วยไม้ที่รู้จักกันมากที่สุดใน ประเทศสิงค์โปร๋โดยตั้งชื่อตามผู้ผสม พันธ์ด้วยสีม่วงและรูปที่สวยงามและ บานตอลอดทั้งปีทำให้ดอกยกให้เป็น ดอกไม้ประจำชาติของประเทศ สิงค์โปร 5

6 ดอกลำดวนเป็นดอกที่สีขาวเดี่ยวมีกลิ่น หอมในตอนกลางคืนมีขนาด 8 เมตรยาว 12 เซ็น 6


ดาวน์โหลด ppt เรื่องดอกไม้ประจำชาติอาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. จันจิรา อาลี ม.3/2 รหัส 00364.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google