งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กับการ ดำเนินชีวิต นายก้องเกียรติ์ ดีเลิศ. “ ภาวะโลกร้อน ” ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนในสังคมโลก ยังให้ความสนใจไม่มากนักและที่สำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กับการ ดำเนินชีวิต นายก้องเกียรติ์ ดีเลิศ. “ ภาวะโลกร้อน ” ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนในสังคมโลก ยังให้ความสนใจไม่มากนักและที่สำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กับการ ดำเนินชีวิต นายก้องเกียรติ์ ดีเลิศ

2 “ ภาวะโลกร้อน ” ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนในสังคมโลก ยังให้ความสนใจไม่มากนักและที่สำคัญ คือ ยังมีคนจำนวนมากขาดความเข้าใจ ว่ามนุษย์ทุกคนในโลก มีส่วนร่วมกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพียงแต่จะมากหรือ น้อยนั้นย่อมแตกต่างกันไปตามพฤติกรรม และรูปแบบการ ดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลเช่น การอุปโภค บริโภค การใช้ยานพาหนะรวมถึงการใช้เครื่องอำนวยความสะดวกประเภทต่าง ๆ ยิ่งบุคคลใดอุปโภค บริโภคมากหรือใช้ชีวิตพึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวกมาก บุคคลผู้นั้นก็มี ส่วนทำให้เกิด “ ภาวะโลกร้อน ” มากขึ้นเท่านั้นเพราะสิ่งอุปโภค บริโภค และสิ่งอำนวยความ สะดวกทุกชนิดล้วนแล้วแต่ต้องผ่านกระบวน การผลิตทั้งสิ้น และในกระบวนการผลิตก็ย่อมก่อให้เกิดก๊าซพิษชนิดต่าง ๆ

3 โดยเฉพาะก๊าซเรือน กระจกที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิด “ ภาวะโลกร้อน ” จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการใช้ชีวิตที่เน้นการบริโภค และเน้นความสะดวกสบายมีส่วน ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “ ภาวะโลกร้อน ” หากกล่าวถึง “ ภาวะโลกร้อน ” อาจกล่าวอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมได้ว่า ขณะที่กระบวนการผลิตทำงานจะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกลอยขึ้นไปสะสมตัวในชั้นบรรยากาศ และเมื่อการสะสมตัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ที่ส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามา สะท้อนกลับออกไปนอกชั้นบรรยากาศได้น้อยลง พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์จึงถูกกักเก็บเอาไว้ใต้ชั้นบรรยากาศมากขึ้น อันเป็นเหตุให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ซึ่งนักวิชาการเรียกภาวะดังกล่าวว่า “ ภาวะโลกร้อน ”

4 ปรากฏการณ์ “ ภาวะโลกร้อน ” ได้ก่อให้เกิด เหตุการณ์ที่เป็นภัยกับ มนุษย์หลายประการ เช่น น้ำท่วม ความแห้งแล้ง ลมพายุอุณหภูมิที่สูงขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและรุกตัวเข้ามาในแผ่นดิน โดย ช่วงเวลาที่ผ่านมา “ ภาวะโลกร้อน ” ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นในหลายพื้นที่ของโลก ดังข้อมูลที่ สามารถรวบรวม สรุปได้ดังนี้

5 ภาวะโลกร้อน ทำให้มวลน้ำแข็งของ มหาสมุทร อาร์กติกบางลง ส่งผลกระทบต่อ วิถีการล่าสัตว์ เช่น หมี ขั้วโลก แมวน้ำ และกวางคาริบู เพื่อการ ดำรงชีพของ พรานชาวอินูอิต หรือชาวเอสกิโมเนื่องจากแผ่น น้ำแข็งที่บางลงเกิดการแตก หักได้ง่ายทำให้เป็นอุปสรรค ต่อการล่าสัตว์นอกจากนี้สัตว์ดัง กล่าวก็เริ่มมีจำนวนลดลงตาม ธรรมชาติเพราะไม่สามารถ ปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้

6 ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้สูงอายุในหลายประเทศของทวีปยุโรปเสียชีวิตไปจำนวน มากในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อน เนื่องจากไม่สามารถปรับตัว ได้กับอุณหภูมิที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นในรอบทศวรรษนี้ เช่น เกิดพายุเฮอริเคน แครีนา พัดเข้าสู่ชายฝั่งประเทศบราซิลเมื่อปี 2004 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เกิด พายุเฮอริเคนในตอนใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติก กรุงกาฏมาณฑุเมืองหลวงของ ประเทศเนปาล มีหิมะตกเป็นครั้งแรกในรอบ 62 ปี อุณหภูมิในมณฑลเสฉวน และมหานครจุงกิง ของประเทศจีนสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 38 องศาเซลเซียส เช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ ที่ประสบกับอุณหภูมิช่วงเทศกาลคริสต์มาสในปี 2006 สูงที่สุดในรอบ 100 ปี

7 ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้นํ้าแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือละลายครั้งใหญ่ ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น และรุกตัวเข้าไปสู่แผ่นดิน ในหลายพื้นที่ของโลก ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องอพยพย้ายถิ่น และ สูญเสียที่ดินทำกินด้วย ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ต่อไป ในอนาคตสัดส่วน ของพื้นที่น้ำ 3 ส่วน ต่อแผ่นดิน 1 ส่วน อาจมีการเปลี่ยนแปลง


ดาวน์โหลด ppt กับการ ดำเนินชีวิต นายก้องเกียรติ์ ดีเลิศ. “ ภาวะโลกร้อน ” ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนในสังคมโลก ยังให้ความสนใจไม่มากนักและที่สำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google