งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการกำกับควบคุมน้ำหนักบรรทุกปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการกำกับควบคุมน้ำหนักบรรทุกปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการกำกับควบคุมน้ำหนักบรรทุกปี 2555
(ช่วงเดือน ตุลาคม 2554 – 25 กันยายน 2555) สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

2 หน่วยกำกับควบคุม 1. หน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่
จำนวน หน่วย - ทชจ หน่วย - ศบช หน่วย 2. ด่านชั่งน้ำหนักถาวร จำนวน 1 แห่ง อยู่ที่ถนนราชพฤกษ์

3 แนวทางการจัดตั้งด่าน
รถบรรทุกน้อยกว่า 500 คัน/ วัน ตั้งด่าน 1 ครั้ง/เดือน รถบรรทุก 500 – 1,000 คัน/วัน ตั้งด่าน 2 ครั้ง/เดือน รถบรรทุกมากกว่า 1,000 คัน/วัน ตั้งด่าน 4 ครั้ง/เดือน

4 ผลการปฏิบัติหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่
1. จำนวนรถบรรทุกที่เข้าชั่งทั้งหมด จำนวน 8,704 คัน 2. จำนวนสายทางที่ตั้งด่านชั่งทั้งหมด 1,105 สาย

5 ผลการปฏิบัติ (ต่อ) 3. รถบรรทุกที่น้ำหนักเกินกฎหมายกำหนด
จำนวน คัน 4. การจับกุมรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินกฎหมายกำหนด จำนวน 2 คัน

6 ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ผลการปฏิบัติลดน้อยลง
ในช่วงเวลาตั้งแต่ เดือนตุลาคม – ธันวาคม ประสบกับภาวะน้ำท่วมสายทาง พืชผลทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม เกิด ความเสียหายทำให้การขนส่งสินค้าลดลง บุคลากรไม่เพียงพอและมีภารกิจหลายด้าน รถบรรทุกไม่เข้าด่านชั่ง ช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ (SpotCheck) เป็นช่วงเวลาราชการไม่ตรง กับเวลาที่รถบรรทุกวิ่งส่งสินค้า

7 กราฟเปรียบเทียบรถบรรทุกที่เข้าชั่งปี 2554 กับปี2555 เดือนกันยายน

8 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับน้ำหนักบรรทุกปี 2556
- แนวทางการตั้งด่านชั่งน้ำหนักควรให้ครบทุกสายทางโดยให้พิจารณาถึง ความถี่ อุปกรณ์ บุคลากร ที่มีในปัจจุบัน - การตั้งด่านชั่งไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่รถบรรทุกวิ่ง ส่วนมากรถบรรทุกวิ่งช่วงเวลา – 24.00น.และ – น. - การตั้งด่านชั่งต้องสอดคล้องกับฤดูกาลขนส่งพืชผลการเกษตร เช่น อ้อย ข้าว มันสำปะหลัง ฯลฯ

9 ผลการปฏิบัติด่านชั่งน้ำหนักถาวร (ปี 2554 )
1. จำนวนรถบรรทุกที่เข้าชั่งทั้งหมด จำนวน 223,861 คัน 2. รถบรรทุกที่น้ำหนักเกินกฎหมายกำหนด จำนวน 137คัน 3. มีการจับกุมรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินกฎหมายกำหนด จำนวน คัน

10 แผนที่ก่อสร้างด่านชั่งถาวรถนนสาย นฐ.3004
สถานที่ก่อสร้าง กม.ที่ อ.บางเลน ศาลายา นฐ.3004 นบ.1011 ปริมาณรถบรรทุก 124 คัน/วัน PCU 2,261คัน/วัน ถนนสาย นฐ.3004 แยกทล.346 – ศาลายา อ.บางเลน ,พุทธมณฑล จ.นครปฐม ปริมาณรถบรรทุก 9,580 คัน/วัน ,PCU 25,253 คัน/วัน

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการกำกับควบคุมน้ำหนักบรรทุกปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google