งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการกำกับ ควบคุมน้ำหนัก บรรทุกปี 2555 ( ช่วงเดือน ตุลาคม 2554 – 25 กันยายน 2555) สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการกำกับ ควบคุมน้ำหนัก บรรทุกปี 2555 ( ช่วงเดือน ตุลาคม 2554 – 25 กันยายน 2555) สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการกำกับ ควบคุมน้ำหนัก บรรทุกปี 2555 ( ช่วงเดือน ตุลาคม 2554 – 25 กันยายน 2555) สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

2 2 หน่วยกำกับควบคุม 1. หน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ จำนวน 112 หน่วย - ทชจ. 92 หน่วย - ศบช. 20 หน่วย 2. ด่านชั่งน้ำหนักถาวร จำนวน 1 แห่ง อยู่ที่ถนนราชพฤกษ์

3 3 แนวทางการจัดตั้งด่าน ตั้งด่าน 4 ครั้ง / เดือน ตั้งด่าน 2 ครั้ง / เดือน ตั้งด่าน 1 ครั้ง / เดือน รถบรรทุก มากกว่า 1,000 คัน / วัน รถบรรทุก 500 – 1,000 คัน / วัน รถบรรทุกน้อย กว่า 500 คัน / วัน

4 4 ผลการปฏิบัติหน่วยชั่ง น้ำหนักเคลื่อนที่ 1. จำนวนรถบรรทุก ที่เข้าชั่งทั้งหมด จำนวน 8,704 คัน 2. จำนวนสายทาง ที่ตั้งด่านชั่งทั้งหมด 1,105 สาย

5 5 ผลการปฏิบัติ ( ต่อ ) 3. รถบรรทุกที่ น้ำหนักเกิน กฎหมายกำหนด จำนวน 274 คัน 4. การจับกุม รถบรรทุกที่น้ำหนัก เกินกฎหมาย กำหนด จำนวน 2 คัน

6 6 ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ผลการ ปฏิบัติลดน้อยลง 1 ในช่วงเวลาตั้งแต่ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554 ประสบกับภาวะน้ำท่วมสายทาง พืชผลทางการเกษตรและโรงงาน อุตสาหกรรม เกิด ความเสียหายทำให้การ ขนส่งสินค้าลดลง 2 บุคลากรไม่เพียงพอและมีภารกิจหลายด้าน 3 รถบรรทุกไม่เข้าด่านชั่ง 4 ช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ (SpotCheck) เป็น ช่วงเวลาราชการไม่ตรง กับเวลาที่ รถบรรทุกวิ่งส่งสินค้า

7 7 กราฟเปรียบเทียบรถบรรทุกที่เข้าชั่งปี 2554 กับปี 2555 เดือนกันยายน

8 8 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ น้ำหนักบรรทุกปี 2556 - แนวทางการตั้งด่านชั่งน้ำหนักควรให้ครบทุก สายทางโดยให้พิจารณาถึง ความถี่ อุปกรณ์ บุคลากร ที่มีในปัจจุบัน - การตั้งด่านชั่งไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ รถบรรทุกวิ่ง ส่วนมากรถบรรทุกวิ่งช่วงเวลา 19.00 – 24.00 น. และ 03.00 – 05.00 น. - การตั้งด่านชั่งต้องสอดคล้องกับฤดูกาล ขนส่งพืชผลการเกษตร เช่น อ้อย ข้าว มัน สำปะหลัง ฯลฯ

9 9 ผลการปฏิบัติด่านชั่ง น้ำหนักถาวร ( ปี 2554 ) 1. จำนวนรถบรรทุก ที่เข้าชั่งทั้งหมด จำนวน 223,861 คัน 2. รถบรรทุกที่ น้ำหนักเกินกฎหมาย กำหนด จำนวน 137 คัน 3. มีการจับกุม รถบรรทุกที่น้ำหนัก เกินกฎหมายกำหนด จำนวน 5 คัน

10 10 สถานที่ ก่อสร้าง กม. ที่ 26+000 สถานที่ ก่อสร้าง กม. ที่ 26+000 อ. บาง เลน ศาลา ยา นฐ.300 4 แผนที่ก่อสร้างด่านชั่งถาวรถนน สาย นฐ.3004 นบ.1011 ปริมาณรถบรรทุก 124 คัน / วัน PCU 2,261 คัน / วัน ถนนสาย นฐ.3004 แยกทล.346 – ศาลายา อ. บางเลน, พุทธมณฑล จ. นครปฐม ปริมาณรถบรรทุก 9,580 คัน / วัน,PCU 25,253 คัน / วัน

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการกำกับ ควบคุมน้ำหนัก บรรทุกปี 2555 ( ช่วงเดือน ตุลาคม 2554 – 25 กันยายน 2555) สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google