งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน 2
บทที่ 5 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน 2

2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการคำนวณประมวลผล
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ เป็นซอฟต์แวร์ในการนำตัวอักษรมาเรียงต่อเป็นคำ ประโยคหรือย่อหน้า โดยตัวอักษรเหล่านี้จะผ่านการพิมพ์หรือป้อนเข้าทางแผงแป้นอักขระแล้วนำเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ ของคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถแก้ไขดัดแปลงได้ง่าย

3 โปรแกรม MS Excel เป็นโปรแกรมประเภทตารางการคำนวณ (สเปรดชีต) พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ และเป็นโปรแกรมหนึ่งในชุดไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ สำหรับจัดการและคำนวณข้อมูลในรูปแบบตาราง อีกทั้งสามารถจัดทำกราฟ แผนภูมิเพื่อแสดงผลข้อมูลได้ โดยเวอร์ชันล่าสุดคือ ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล 2013

4 คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรมMS Excel
1 อำนวยความสะดวกในด้านการคำนวณ 2การแสดงข้อมูลในลักษณะต่างๆตามรูปแบบ ของข้อมูล 3ความสามารถในการสร้างแผนภูมิในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับการนำเสนอ 4ความเหมาะสมในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

5 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนำเสนอ
ซอฟต์แวร์นำเสนอ (presentation software) เป็นอีกซอฟต์แวร์หนึ่งที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ซอฟต์แวร์นำเสนอช่วยให้การนำเสนอทำได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว และทำให้การนำเสนอมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถแสดงข้อความในลักษณะที่สื่อความได้ง่าย ด้วยเครื่องมือสำเร็จที่ซอฟต์แวร์มีให้ใช้งาน ซอฟต์แวร์นำเสนอสามารถสร้างสไลด์โดยประกอบด้วย ตัวอักษร รูปภาพ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและอื่นๆ ซอฟต์แวร์นำเสนอ ทั้งซอฟต์แวร์ชุดปลาดาวหรือซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์นั้นมีรูปแบบการใช้งานที่ง่าย ซอฟต์แวร์นำเสนอของชุดปลาดาวสามารถเปิดแฟ้มที่สร้างจากไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์มาแก้ไขได้ ซอฟต์แวร์นำเสนอสามารถตกแต่งและนำเสนอสไลด์ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การใส่และตกแต่งพื้นหลังของสไลด์ วาดภาพโดยใช้เครื่องมือสำเร็จที่ซอฟต์แวร์มีให้ ตกแต่งตัวอักษรและเลือกรูปแบบการแสดงตัวอักษรและสไลด์ ตัวอย่างของซอฟต์แวร์นำเสนอ เช่น ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ โลตัสฟรีแลนซ์ และ ซอฟต์แวร์นำเสนอของชุดซอฟต์แวร์ปลาดาว เป็นต้น

6 เทคนิคการออกแบบสื่อนำเสนอ
1 การรวบรวมความคิด 2การออกแบบแผ่นงาน 3การตกต่างแผ่นงาน


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google