งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ สำนักงาน 2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ คำนวณประมวลผล ซอฟต์แวร์ประมวลคำ เป็น ซอฟต์แวร์ในการนำตัวอักษรมา เรียงต่อเป็นคำ ประโยคหรือย่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ สำนักงาน 2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ คำนวณประมวลผล ซอฟต์แวร์ประมวลคำ เป็น ซอฟต์แวร์ในการนำตัวอักษรมา เรียงต่อเป็นคำ ประโยคหรือย่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ สำนักงาน 2

2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ คำนวณประมวลผล ซอฟต์แวร์ประมวลคำ เป็น ซอฟต์แวร์ในการนำตัวอักษรมา เรียงต่อเป็นคำ ประโยคหรือย่อ หน้า โดยตัวอักษรเหล่านี้จะผ่าน การพิมพ์หรือป้อนเข้าทางแผง แป้นอักขระแล้วนำเข้าไปเก็บใน หน่วยความจำ ของคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถแก้ไขดัดแปลงได้ ง่าย

3 โปรแกรม MS Excel เป็นโปรแกรมประเภทตารางการคำนวณ ( สเปรดชีต ) พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ และ เป็นโปรแกรมหนึ่งในชุดไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ สำหรับจัดการและคำนวณข้อมูลในรูปแบบตาราง อีกทั้งสามารถจัดทำกราฟ แผนภูมิเพื่อแสดงผล ข้อมูลได้ โดยเวอร์ชันล่าสุดคือ ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล 2013

4 คุณสมบัติทั่วไป ของโปรแกรม MS Excel 1 อำนวยความสะดวกในด้านการ คำนวณ 2 การแสดงข้อมูลในลักษณะ ต่างๆตามรูปแบบ ของข้อมูล 3 ความสามารถในการสร้าง แผนภูมิในรูปแบบต่างๆที่ เหมาะสมกับการนำเสนอ 4 ความเหมาะสมในการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล

5 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ ในการนำเสนอ ซอฟต์แวร์นำเสนอ (presentation software) เป็นอีกซอฟต์แวร์หนึ่งที่มีการ ใช้งานอย่างแพร่หลาย ซอฟต์แวร์ นำเสนอช่วยให้การนำเสนอทำได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และทำให้การนำเสนอมี ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถแสดง ข้อความในลักษณะที่สื่อความได้ง่าย ด้วยเครื่องมือสำเร็จที่ซอฟต์แวร์มีให้ใช้ งาน ซอฟต์แวร์นำเสนอสามารถสร้าง สไลด์โดยประกอบด้วย ตัวอักษร รูปภาพ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและอื่นๆ ซอฟต์แวร์นำเสนอ ทั้ง ซอฟต์แวร์ชุดปลาดาวหรือซอฟต์แวร์ของ ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์นั้นมีรูปแบบ การใช้งานที่ง่าย ซอฟต์แวร์นำเสนอของ ชุดปลาดาวสามารถเปิดแฟ้มที่สร้างจาก ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์มาแก้ไขได้ ซอฟต์แวร์นำเสนอสามารถตกแต่งและ นำเสนอสไลด์ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การ ใส่และตกแต่งพื้นหลังของสไลด์ วาด ภาพโดยใช้เครื่องมือสำเร็จที่ซอฟต์แวร์มี ให้ ตกแต่งตัวอักษรและเลือกรูปแบบการ แสดงตัวอักษรและสไลด์ ตัวอย่างของ ซอฟต์แวร์นำเสนอ เช่น ไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยต์ โลตัสฟรีแลนซ์ และ ซอฟต์แวร์นำเสนอของชุดซอฟต์แวร์ ปลาดาว เป็นต้น

6 เทคนิคการ ออกแบบสื่อ นำเสนอ 1 การรวบรวมความคิด 2 การออกแบบแผ่นงาน 3 การตกต่างแผ่นงาน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ สำนักงาน 2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ คำนวณประมวลผล ซอฟต์แวร์ประมวลคำ เป็น ซอฟต์แวร์ในการนำตัวอักษรมา เรียงต่อเป็นคำ ประโยคหรือย่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google