งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนที่ 1. เริ่มสร้างตัวอักษร ขนาดชิ้นงาน 300 x 300 px พิมพ์ตัวหนังสือที่ต้องการให้สะท้อนใส่ ลงไป ขั้นตอนที่ 2. แต่งรายละเอียด โดยสามารถตกแต่งใส่สีให้ตัวอักษรและพื้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนที่ 1. เริ่มสร้างตัวอักษร ขนาดชิ้นงาน 300 x 300 px พิมพ์ตัวหนังสือที่ต้องการให้สะท้อนใส่ ลงไป ขั้นตอนที่ 2. แต่งรายละเอียด โดยสามารถตกแต่งใส่สีให้ตัวอักษรและพื้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ขั้นตอนที่ 1. เริ่มสร้างตัวอักษร ขนาดชิ้นงาน 300 x 300 px พิมพ์ตัวหนังสือที่ต้องการให้สะท้อนใส่ ลงไป ขั้นตอนที่ 2. แต่งรายละเอียด โดยสามารถตกแต่งใส่สีให้ตัวอักษรและพื้น หลังได้ตามต้องการ

4 ขั้นตอนที่ 3. คัดลอกเลเยอร์ คัดลอกเลเยอร์ "Text" เพิ่ม ตั้งชื่อเลเยอร์ที่ เพิ่มขึ้นใหม่นี้ว่า "Reflect"

5 ขั้นตอนที่ 4. กลับด้านตัวอักษร ให้สั่งกลับด้านตัวอักษร โดยให้ไปที่เล เยอร์ "Reflect" แล้วเลือก Edit > Transform > Flip Vertical

6 ขั้นตอนที่ 5. ย้ายตำแหน่งเงาสะท้อน จากนั้นขยับเลเยอร์ "Reflect" ให้เลื่อนลงมา ด้านล่างไปอยู่ใต้ตัวอักษรของเล เยอร์ "Text" โดยเว้นระยะห่างระหว่างกัน เล็กน้อย

7 ขั้นตอนที่ 6. สร้าง หน้ากากให้เลเยอร์ "Reflect" แล้ว เลือก "Add Vector Mask" จะพบว่า เกิด "Layer Mask Thumbnail" ปรากฏ ขึ้นมาด้านข้าง

8 ขั้นตอนที่ 7. ไล่สีหน้ากากเลเยอร์ ไปที่ "Layer Mask" จากนั้นเลือกที่ "Gradeint Tool" ตั้งค่า Foreground เป็นสีขาว และ Background เป็นสีดำแล้วลากไล่สีจากบนลง ล่าง ในตัวอย่างอันนี้ได้ลากไล่สีจากบริเวณตรง กลางของตัวอักษรด้านบนไปจนถึงตรงกลางของ ตัวอักษรที่กลับหัวดังรูป

9 ขั้นตอนที่ 8. ตรวจสอบผลงาน ความเข้มของเงาสะท้อนในเล เยอร์ "Reflect" ที่มีอยู่จะจางลง ซึ่งถ้ายังไม่ดีพอ ก็สามารถลาก "Gradeint Tool" ไล่สีทับลงไปที่ "Layer Mask" อันเดิมได้เรื่อยๆ จนกว่าจะพอใจ

10

11 ขั้นตอนที่ 1. สร้างไฟล์ Photoshop ขึ้นมาขนาด เท่าไรก็ได้ โดยในตัวอย่างนี้ใช้ขนาด 300x300 เทพื้นหลังเป็นสีเทา แล้วพิมพ์ตัวอักษรลงไป

12 ขั้นตอนที่ 2. คัดลอกเลเยอร์ตัวอักษรที่ทำไว้ เพิ่มอีก 2 เลเยอร์ จากนั้นใส่สีของตัวอักษรใน แต่ละเลเยอร์ดังนี้ เลเยอร์ตัวอักษรด้านบนสุด : สีเทาปานกลาง (828282) เลเยอร์ตัวอักษรตรงกลาง : สีเทาอ่อน (bababa) เลเยอร์ตัวอักษรด้านหลัง : สีเทาเข้ม (222222) 82828 2 babab a 22222 2

13 ขั้นตอนที่ 3. ขยับตำแหน่งเลเยอร์ตัวอักษรดังนี้ เลเยอร์ตัวอักษรด้านบนสุด : ปล่อยไว้เฉยๆ ไม่ ต้องขยับย้ายตำแหน่ง เลเยอร์ตัวอักษรตรงกลาง : ขยับเลื่อนไปทาง ด้านซ้ายและด้านบน เล็กน้อย เลเยอร์ตัวอักษรด้านล่าง : ขยับเลื่อนไปทาง ด้านขวาและด้านล่าง เล็กน้อย

14

15

16 ขั้นตอนที่ 1 เปิดหน้ากระดาษขึ้นมาและพิมพ์ ข้อความที่ต้องการลงไป เปลี่ยน Font เปลี่ยนสีได้ ตามต้องการ แล้วคลิก Add a layer style ที่ ด้านล่างของหน้าต่าง Layer เลือก Storke

17 ขั้นตอนที่ 2 เลือกสีของเส้นและขนาด ในที่นี้ เลือกเส้นขอบสีขาว และขนาด 6 ซึ่งในรูปจะมองไม่เห็นเส้นเพราะ background ก็เป็นสีขาว ปรับเสร็จแล้วกด OK

18 ขั้นตอนที่ 3 คลิกขวาที่ Layer ตัวอักษรแล้วเลือก Group into New Smart Object สังเกตลักษณะ ของ Layer จะเปลี่ยนไป

19 ขั้นตอนที่ 4 คลิกขวาที่ Layer เดิมอีกครั้งเลือก Rasterize Layer ลักษณะของ Layer จะกลายเป็น เหมือน Layer ปกติแล้ว

20 ขั้นตอนที่ 5 Add a layer style อีกครั้งแล้วเลือก Stroke ทำการปรับค่าสีและขนาดของเส้น เหมือนเดิมก็เสร็จสมบูรณ์ กับตัวอักษรแบบมี ขอบสองชั้น

21

22

23 ขั้นตอนที่ 1. เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมา จากนั้นกด ปุ่ม เพื่อสร้าง Selection

24

25 ขั้นตอนที่ 3. คลิกปุ่ม Edit in Quick Mask Mode เพื่อทำงานใน โหมด Quick Mask Mode'

26 ขั้นตอนที่ 4. คลิกเมนู Filter > Distort > Ripple... จากนั้น ตั้งค่า Amount = 460% ยิ่งใส่ค่า Amout สูงจะ ทำให้ขอบรูปมีความหยักมาก Size = Large

27

28 ขั้นตอนที่ 5. คลิกปุ่ม Edit in Standard Mode เพื่อกลับไป ทำงานใน Quick Standard Mode หรือโหมด ปกติ

29 ขั้นตอนที่ 6. คลิกปุ่ม Select > Inverse เพื่อกลับด้าน Selection แล้วสร้างเลเยอร์ขึ้นใหม่ โดยวางไว้อยู่ เหนือเลเยอร์รูปภาพ

30 ขั้นตอนที่ 7. เทสีขาว ลงไปในเลเยอร์ขึ้นที่ถูกสร้างขึ้นมา ใหม่ จากนั้นกดปุ่ม บนคีย์บอร์ดเพื่อสั่ง Deselect ก็เสร็จแล้ว

31 ปกหนังสือ ขนาด A5 หน้าหลังติดกัน โดยมี สัน ประมาณ 20 mm และต้องมีกรอบเผื่อตัดตก ประมาณ 3 -5 mm

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47  ออกแบบปกนิตยสาร แต่งบ้าน / ท่องเที่ยว / เทคโนโลยี / แฟชั่น  ออกแบบปกนิยาย เรื่อง โรงงาน ช็อกโกแลต / ตุ๊กตาเริงระบำ / ผีเสื้อกับ ดอกไม้  ออกแบบปกหนังสือ การ์ตูน


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนที่ 1. เริ่มสร้างตัวอักษร ขนาดชิ้นงาน 300 x 300 px พิมพ์ตัวหนังสือที่ต้องการให้สะท้อนใส่ ลงไป ขั้นตอนที่ 2. แต่งรายละเอียด โดยสามารถตกแต่งใส่สีให้ตัวอักษรและพื้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google