งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง. รายระเอียดเครื่องมือ วิชา. คอมพิวเตอร์ คณะผู้จัดทำ 1. น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง. รายระเอียดเครื่องมือ วิชา. คอมพิวเตอร์ คณะผู้จัดทำ 1. น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง. รายระเอียดเครื่องมือ วิชา. คอมพิวเตอร์ คณะผู้จัดทำ 1. น
เรื่อง....รายระเอียดเครื่องมือ วิชา..คอมพิวเตอร์ คณะผู้จัดทำ 1.น.ส สุพรรษา สมไพร 2.น.ส มณฑิรา ไกยวงษ์ 3.น.ส อโณทัย ทิพชัย ชั้น ปวช.2/3 เสนอ อ.กิตติภูมิ มวลชัยภูมิ

2 1.เครื่องมือกลุ่มเลือกภาพ (Selection Tools) ประกอบด้วย

3 2. เครื่องมือกลุ่มตกแต่งและแก้ไขภาพ (Retouching Tools) ประกอบด้วย

4 3. เครื่องมือกลุ่มวาดภาพ ระบายสี (Painting Tools) ประกอบด้วย

5 4. เครื่องมือกลุ่มวาดภาพ (Drawing Tools) ประกอบด้วย

6 5. เครื่องมือกลุ่มพิมพ์ข้อความ (Type Tools) ประกอบด้วย

7 6. เครื่องมือกลุ่มการวัด (Measuring Tools) ประกอบด้วย

8 7. เครื่องมือกลุ่มการเลื่อนภาพ (Navigation Tools) ประกอบด้วย

9 8. เครื่องมือกลุ่มภาพ 3 มิติ (3D Tools )

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง. รายระเอียดเครื่องมือ วิชา. คอมพิวเตอร์ คณะผู้จัดทำ 1. น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google