งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง.... รายระเอียดเครื่องมือ วิชา.. คอมพิวเตอร์ คณะผู้จัดทำ 1. น. ส สุพรรษา สมไพร 2. น. ส มณฑิรา ไกยวงษ์ 3. น. ส อโณทัย ทิพชัย ชั้น ปวช.2/3 เสนอ อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง.... รายระเอียดเครื่องมือ วิชา.. คอมพิวเตอร์ คณะผู้จัดทำ 1. น. ส สุพรรษา สมไพร 2. น. ส มณฑิรา ไกยวงษ์ 3. น. ส อโณทัย ทิพชัย ชั้น ปวช.2/3 เสนอ อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง.... รายระเอียดเครื่องมือ วิชา.. คอมพิวเตอร์ คณะผู้จัดทำ 1. น. ส สุพรรษา สมไพร 2. น. ส มณฑิรา ไกยวงษ์ 3. น. ส อโณทัย ทิพชัย ชั้น ปวช.2/3 เสนอ อ. กิตติภูมิ มวลชัยภูมิ

2 1. เครื่องมือกลุ่มเลือกภาพ (Selection Tools) ประกอบด้วย

3 2. เครื่องมือกลุ่มตกแต่งและแก้ไขภาพ (Retouching Tools) ประกอบด้วย

4 3. เครื่องมือกลุ่มวาดภาพ ระบายสี (Painting Tools) ประกอบด้วย

5 4. เครื่องมือกลุ่มวาดภาพ (Drawing Tools) ประกอบด้วย

6 5. เครื่องมือกลุ่มพิมพ์ข้อความ (Type Tools) ประกอบด้วย

7 6. เครื่องมือกลุ่มการวัด (Measuring Tools) ประกอบด้วย

8 7. เครื่องมือกลุ่มการเลื่อนภาพ (Navigation Tools) ประกอบด้วย

9 8. เครื่องมือกลุ่มภาพ 3 มิติ (3D Tools )

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง.... รายระเอียดเครื่องมือ วิชา.. คอมพิวเตอร์ คณะผู้จัดทำ 1. น. ส สุพรรษา สมไพร 2. น. ส มณฑิรา ไกยวงษ์ 3. น. ส อโณทัย ทิพชัย ชั้น ปวช.2/3 เสนอ อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google