งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระ อิสริยยศ ” พระราชินี ” จนถึง “ สมเด็จ พระบรมราชินีนาถ ” ได้ทรงปฏิบัติภารกิจ น้อยใหญ่นานัปการ ทั้งในฐานะ “ พระผู้ เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระ อิสริยยศ ” พระราชินี ” จนถึง “ สมเด็จ พระบรมราชินีนาถ ” ได้ทรงปฏิบัติภารกิจ น้อยใหญ่นานัปการ ทั้งในฐานะ “ พระผู้ เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระ อิสริยยศ ” พระราชินี ” จนถึง “ สมเด็จ พระบรมราชินีนาถ ” ได้ทรงปฏิบัติภารกิจ น้อยใหญ่นานัปการ ทั้งในฐานะ “ พระผู้ เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย ” และใน ฐานะ “ คู่บุญคู่พระราชหฤทัย ” ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วย แบ่งเบาพระราชภารกิจ ในการบำบัด ทุกข์บำรุงสุขแก่อานาประชาราษฏร์ ทั้ง โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วน พระองค์เอง ไปทรงเยี่ยมราษฎรใน ชนบท ทั่วทุกภูมิภาค แม้ตรากตรำพระ วรกาย เนื่องจากการคมนาคมในสมัย นั้น ยังไม่สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบัน ก็มิได้ย่อท้อ ในด้านความมั่งคงของประเทศ พระองค์ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม ทหารที่ปฎิบัติการสู้รบ ต่อสู้ ผู้ก่อการร้ายตามชายแดนถึงฐาน ปฏิบัติการต่าง ๆ แม้เป็นที่เสี่ยง ภยันตราย ก็ทรงพระอุตสาหะเสด็จไป ทรงดูแลทุกข์สุก ปลอบขวัญถึงฐาน ปฎิบัติการต่าง ๆเป็นขวัญกำลังใจ ให้ ทหารต่อสู้ปกป้องผืนแผ่นดิน นำความ ร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อาณาประชาชน ให้ สามารถทำมาหากินได้อย่างสงบสุข ตราบจนต่อมา ภัยจากผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ก็สลายลง ด้วยเดชะพระ บารมีแห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

3


ดาวน์โหลด ppt ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระ อิสริยยศ ” พระราชินี ” จนถึง “ สมเด็จ พระบรมราชินีนาถ ” ได้ทรงปฏิบัติภารกิจ น้อยใหญ่นานัปการ ทั้งในฐานะ “ พระผู้ เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google