งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องเล่าจากกระยา สารท ผู้จัดทำ นางสาว ศุภารัตน์ อุ่นอิ่ม เลขที่ 39 นางสาว ศุภารัตน์ อุ่นอิ่ม เลขที่ 39 นางสาว ศุภษร อินนารี เลขที่ 41 นางสาว ศุภษร อินนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องเล่าจากกระยา สารท ผู้จัดทำ นางสาว ศุภารัตน์ อุ่นอิ่ม เลขที่ 39 นางสาว ศุภารัตน์ อุ่นอิ่ม เลขที่ 39 นางสาว ศุภษร อินนารี เลขที่ 41 นางสาว ศุภษร อินนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องเล่าจากกระยา สารท ผู้จัดทำ นางสาว ศุภารัตน์ อุ่นอิ่ม เลขที่ 39 นางสาว ศุภารัตน์ อุ่นอิ่ม เลขที่ 39 นางสาว ศุภษร อินนารี เลขที่ 41 นางสาว ศุภษร อินนารี เลขที่ 41 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

2 หลักการและเหตุผล 1. กระยาสารทเป็นขนมหวานของไทยซึ่งมี วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 2. กระยาสารทมีขั้นตอนการทำที่ง่าย 3. กระยาสารทเป็นสินค้าประจำตำบลของ ข้าพเจ้า 4. ทำเป็นอาชีพเสริมช่วยสร้างรายได้ได้ 5. ต้องการเผยแพร่กระยาสารทซึ่งเป็นสินค้า ของตำบลให้เป็นที่รู้จัก

3 ประวัติของกระยา สารท กระยาสารท แปลว่า อาหารที่ทำให้ฤดูสารท กระยาสารทมีที่มามาจากข้าวมธุปายาส ที่ทำจาก ใช้ข้าว น้ำตาล น้ำนม ผสมกัน ซึ่งนางสุชาดาหุง ถวายพระพุทธเจ้า ส่วนผสมของกระยาสารทไทยมี ข้าวตอก ข้าวเม่า ถั่วลิสง งาคั่วให้สุกเสียก่อน แล้ว นำมากวนกับน ้าอ้อยกวนให้เหนียวกรอบเกาะกัน เป็นปึก โดยมากจะกินกับกล้วยไข่สุก ทำถวายพระ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ตามความ เชื่อถือ คนผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะพากันหยุด งาน ตระเตรียมสิ่งของทำบุญที่เรียกว่ากระยาสารท เป็นของหวาน ประจำเทศกาลสารท นิยมทำกัน ก่อนวันสิ้นเดือนเป็นวันโกน วันแรม 14 ค่ำ เดือน 10

4 วิธีการทำกระยา สารท วัสดุอุปกรณ์ - กระทะ - เตา - ฟืน - แบบพิมพ์ที่ใส่ กระยาสารท - ถุงพลาสติก - ยางรัด - มีด

5 ส่วนผสม - กะทิ 5 กิโลกรัม - น้ำตาลปีบ 7 กิโลกรัม - แบะแซ 7 กิโลกรัม - ถั่วลิสง 15 กิโลกรัม - งา 2 กิโลกรัม - ข้าวตอก 0.5 กิโลกรัม - ข้าวเม่า 3 กิโลกรัม

6 1. นำถั่วลิสงไปคั่วให้สุก กะเทาะเปลือกออกให้หมด และคลึง ให้ถั่วแตกออกเป็นซีก 2. นำงาไปคั่วให้สุก มีสีเหลืองอ่อนและหอม 3. นำกะทิ น้ำตาลปีบ แบะแซ ใส่ในกระทะที่ตั้งไฟตาม ส่วนผสมดังกล่าว แล้วเคี่ยวให้เข้ากัน โดยเคี่ยวประมาณ 1 ชั่วโมง 4. นำถั่วลิสงคั่ว งาคั่ว ข้าวเม่า ข้าวตอก ใส่คนไปแล้ว คลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยใช้ไฟอ่อน ๆ เมื่อส่วนผสมต่าง ๆ เข้ากันดีแล้ว ให้ยกกระทะลง 5. ตักใส่แบบพิมพ์ ตามแบบที่เราต้องการหรือใส่ถุงพลาสติก เลยก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของตลาด แต่ส่วนมากจะตัก ใส่แบบพิมพ์ และตัดเป็นชิ้น ๆ เล็ก ๆ เพื่อสะดวกในการ รับประทาน ขั้นตอนการทำกระยาสารท

7 แหล่งอ้างอิง -http://www.pornbutter.wordpress.com -http://www.ilwc.aru.ac.th - กลุ่มแม่บ้านตำบลเมืองบางยม อำเภอ สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


ดาวน์โหลด ppt เรื่องเล่าจากกระยา สารท ผู้จัดทำ นางสาว ศุภารัตน์ อุ่นอิ่ม เลขที่ 39 นางสาว ศุภารัตน์ อุ่นอิ่ม เลขที่ 39 นางสาว ศุภษร อินนารี เลขที่ 41 นางสาว ศุภษร อินนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google