งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราไปกัน เลย. แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราไปกัน เลย. แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เราไปกัน เลย

2 แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม

3 ข้อ 1 คำว่า กรกฎคม มีกี่พยางค์ ก. 1 พยางค์ ข. 3 พยางค์ ค. 4 พยางค์

4 ทำข้อ ต่อไป ทำข้อ ต่อไป

5 ทำข้อต่อไป

6 ข้อ 2 ข้อใดเป็นคำ ก. กะ ข. รถไฟ ง. อาด ค. ดูก

7 ถูกต้อง

8

9 กลับไปเมนูหลัก พยางค์คือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆ จะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ แต่ละพยางค์ต้องประกอบด้วยเสียง พยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์

10 กลับไปเมนูหลัก คำ คือ เสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายอาจมี 1 พยางค์ หรือหลายพยางค็ ก็ได้ เช่น บ้าน แมว หนอน เป็นต้น คำ หน้าที่แล้ว


ดาวน์โหลด ppt เราไปกัน เลย. แบบทดสอบ ก่อนเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน / เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google