งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 " เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ ที่ไม่ทั่วไปแก่ชน เหล่าอื่น คือ..... พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะเสด็จ จากสวรรค์ชั้นดุสิตลงสู่พระครรภ์พระมารดา เมื่อลง สู่พระครรภ์แสงสว่างหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " " เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ ที่ไม่ทั่วไปแก่ชน เหล่าอื่น คือ..... พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะเสด็จ จากสวรรค์ชั้นดุสิตลงสู่พระครรภ์พระมารดา เมื่อลง สู่พระครรภ์แสงสว่างหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  " เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ ที่ไม่ทั่วไปแก่ชน เหล่าอื่น คือ..... พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะเสด็จ จากสวรรค์ชั้นดุสิตลงสู่พระครรภ์พระมารดา เมื่อลง สู่พระครรภ์แสงสว่างหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นใน โลกทั้งปวง หมื่นโลกธาตุหวั่นไหว เมื่อพระ โพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์แล้ว เทวดา 4 องค์ทำ หน้าที่อารักขาในทิศทั้ง 4 ไม่มีใครสามารถ เบียดเบียนได้ พระโพธิสัตว์อยู่ในครรภ์พระมารดา พระมารดาเป็นผู้มีศีล 5 สมบูรณ์ พระโพธิสัตว์อยู่ ในครรภ์พระมารดา พระมารดามิได้ฝักใฝ่ในกาม คุณในบุรุษ.....

3  หลังจากเสด็จลงสู่พระครรภ์แล้ว พระมารดามิได้มี โรคเบียดเบียน มิได้ลำได้ลำบากพระวรกาย สามารถมองเห็นพระกุมารในพระอุทรมีอวัยวะน้อย ใหญ่ครบ พระมารดาให้กำเนิดพระโพธิสัตว์ ต่อเมื่อ พระโพธิสัตว์อยู่ในพระครรภ์ถ้วนทศมาส ผิดกับ สามัญชนทั่วไปซึ่งอยู่ในครรภ์ 8-9 เดือน เมื่อพระ มารดาจะมีพระประสูติกาล จะทรงยืนไม่นั่งหรือ นอนเหมือนหญิงทั่วไป.....

4  พระโพธิสัตว์ไม่เปรอะเปื้อนด้วยมลทินครรภ์ ทรง บริสุทธิ์หมดจด ดุจแก้วมณีวางอยู่บนผ้า กาศิกพัสตร์..... ในบัดดลที่ประสูติ พระโพธิสัตว์ ประทับพระยุคลบาทบนแผ่นดิน บ่ายพระพักตร์ไป ทางทิศอุดร เสด็จดำเนินไป 7 ก้าว ทรงเหลียวดู ทิศทั้งปวงแล้วทรงเปล่ง " อาสภิวาจา " ว่า " เราเป็น ผู้เลิศในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลก เราเป็น ใหญ่ที่สุดในโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ไม่มีการ เกิดใหม่อีกต่อไป "

5  ปรากฏการณ์พิเศษต่างๆ เหล่านี้ ท่าน ว่า เป็น " ธรรมดา " ของพระโพธิสัตว์ มิใช่เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ใด ๆ ก็ต้องไล่ ต่อไปว่า พระโพธิสัตว์คือใคร พระโพธิสัตว์ คือ บุคคลผู้บำเพ็ญบารมี จนเต็มเปี่ยมแล้ว พร้อมที่จะตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้าแล้ว ท่านจึงมีธรรมดาที่ ไม่เหมือนคนอื่น เช่น เกิดมาแล้วพูด ได้ เดินได้ทันที ไม่ใช่เรื่อง อิทธิปาฏิหาริย์แต่อย่างใด เหมือน ธรรมดาของนกย่อมบินได้ ธรรมดา ของปลาอยู่ในน้ำทั้งวัน นาน ๆ จะโผล่ ขึ้นมาหายใจที ฉันใดฉันนั้น

6  กินเนสบุ๊กบันทึกเกี่ยวกับเด็กชายสองคน ผมจำได้คนหนึ่งชื่อ คริสติน ไฮเนเกน เกิดมาสองชั่วโมงพูดได้ อายุสี่ขวบพูด ได้เจ็ดภาษา เจ็ดขวบแสดงปาฐกถาเรื่อง อภิปรัชญาแก่ประชุมนักปราชญ์โลก เป็น ที่ทึ่งไปตามๆ กัน


ดาวน์โหลด ppt  " เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ ที่ไม่ทั่วไปแก่ชน เหล่าอื่น คือ..... พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะเสด็จ จากสวรรค์ชั้นดุสิตลงสู่พระครรภ์พระมารดา เมื่อลง สู่พระครรภ์แสงสว่างหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google