งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มต้น เกม 4 ตัวเลือก โดย นายจำลอง ศรีอุทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มต้น เกม 4 ตัวเลือก โดย นายจำลอง ศรีอุทัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มต้น เกม 4 ตัวเลือก โดย นายจำลอง ศรีอุทัย

2 ๑. “ คำ” สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
เสียงที่เปล่งมีความหมาย เสียงที่เปล่งทีละครั้ง เสียงที่เปล่งกี่ครั้งก็ได้ และมีความหมาย เสียงที่เปล่งมีความหมาย และไม่มีความหมายก็ได้

3 ถูกต้องเก่งมากครับ...

4 ผิดครับ....ลองใหม่นะครับ....

5 ๒. จากข้อ ๑ ข้อใด คือความหมายของพยางค์
๒. จากข้อ ๑ ข้อใด คือความหมายของพยางค์ ข้อ ก ข้อ ข ข้อ ค ข้อ ง

6 ถูกต้องเก่งมากครับ...

7 ผิดครับ....ลองใหม่นะครับ....

8 ๓. คำว่า “พืชมงคล” มีพยางค์เท่ากับคำใด
๓. คำว่า “พืชมงคล” มีพยางค์เท่ากับคำใด บุตร ปราชัย ราชทินนาม ประวัติศาสตร์

9 ถูกต้องเก่งมากครับ...

10 ผิดครับ....ลองใหม่นะครับ....

11 ๔. คำในข้อใดอ่านถูกต้อง
๔. คำในข้อใดอ่านถูกต้อง สมมุติเทพ อ่าน สม - มุด - เทด โสมนัส อ่าน โส - มะ - นัด อัธยาศัย อ่าน อัด - ทะ - ยา - สัย ธรรมสวนะ อ่าน ทำ - สะ -วะ - นะ

12 ถูกต้องเก่งมากครับ...

13 ผิดครับ....ลองใหม่นะครับ....


ดาวน์โหลด ppt เริ่มต้น เกม 4 ตัวเลือก โดย นายจำลอง ศรีอุทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google