งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกม 4 ตัวเลือก โดย นายจำลอง ศรีอุทัย เริ่มต้น ๑. “ คำ ” สัมพันธ์กับข้อใดมาก ที่สุด ก ข ค ง เสียงที่เปล่งมี ความหมาย เสียงที่เปล่งทีละ ครั้ง เสียงที่เปล่งกี่ครั้งก็ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกม 4 ตัวเลือก โดย นายจำลอง ศรีอุทัย เริ่มต้น ๑. “ คำ ” สัมพันธ์กับข้อใดมาก ที่สุด ก ข ค ง เสียงที่เปล่งมี ความหมาย เสียงที่เปล่งทีละ ครั้ง เสียงที่เปล่งกี่ครั้งก็ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เกม 4 ตัวเลือก โดย นายจำลอง ศรีอุทัย เริ่มต้น

3 ๑. “ คำ ” สัมพันธ์กับข้อใดมาก ที่สุด ก ข ค ง เสียงที่เปล่งมี ความหมาย เสียงที่เปล่งทีละ ครั้ง เสียงที่เปล่งกี่ครั้งก็ได้ และมีความหมาย เสียงที่เปล่งมีความหมาย และไม่มี ความหมายก็ได้

4 ถูกต้องเก่งมากครับ...

5 ผิดครับ.... ลองใหม่นะครับ....

6 ๒. จากข้อ ๑ ข้อใด คือ ความหมายของพยางค์ ก ข ค ง ข้อ ก ข้อ ข ข้อ ค ข้อ ง

7 ถูกต้องเก่งมากครับ...

8 ผิดครับ.... ลองใหม่นะครับ....

9 ๓. คำว่า “ พืชมงคล ” มีพยางค์ เท่ากับคำใด ก ข ค ง บุตร ปราชัย ราชทินนาม ประวัติศาสตร์

10 ถูกต้องเก่งมากครับ...

11 ผิดครับ.... ลองใหม่นะครับ....

12 ๔. คำในข้อใดอ่านถูกต้อง ก ข ค ง สมมุติเทพ อ่าน สม - มุด - เทด โสมนัส อ่าน โส - มะ - นัด อัธยาศัย อ่าน อัด - ทะ - ยา - สัย ธรรมสวนะ อ่าน ทำ - สะ - วะ - นะ

13 ถูกต้องเก่งมากครับ...

14 ผิดครับ.... ลองใหม่นะครับ....


ดาวน์โหลด ppt เกม 4 ตัวเลือก โดย นายจำลอง ศรีอุทัย เริ่มต้น ๑. “ คำ ” สัมพันธ์กับข้อใดมาก ที่สุด ก ข ค ง เสียงที่เปล่งมี ความหมาย เสียงที่เปล่งทีละ ครั้ง เสียงที่เปล่งกี่ครั้งก็ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google