งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ จังหวัด เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ จังหวัด เลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ จังหวัด เลย

2 คำอุทาน คำอุทาน คือ คำที่แสดงถึงเสียงที่เปล่งออกมา ในเวลาดีใจ, เสียใจ, ตกใจ, ประหลาดใจ, เจ็บปวด, สงสาร เป็นต้น หรือเป็นคำที่ใช้ต่อถ้อยเสริมบทให้ บริบูรณ์ยิ่งขึ้น เสียงที่เปล่งออกมาเป็นคำอุทานนั้น อาจจะเป็น ๑. คำ เช่น แหม ! พุทโธ ! โอ้ ! โอ๊ย ! ๒. วลี เช่น เวรกรรมจริงหนอ ! โอ้อกเรา เอ๋ย ! กลุ้มใจจริงโว้ย ! ๓. ประโยค เช่น ไฟไหม้เจ้าค้า ! อกแตกแล้ว โว้ย !

3 ชนิดของคำอุทาน คำอุทาน แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ ๑. อุทานบอกอาการ สำหรับใช้แสดงความรู้สึกต่างๆ ในการ พูด เช่น ชิ ! ชิๆ ! ชิชะ ! โธ่ ! วะ ! วา ! หื้อหือ ! อุเหม่ ! แหม ! อนิจจัง ! อ๊ะ ! อือ ! อนิจจา ! อุบ๊ะ ! เอ ! เอ๊ะ ! เอ๊ว ! เอ้อเฮอ ! โอ ! โอย ! โอ๊ย ! ฮะ ! ฮ้า ! ฮึ ! เฮ้ ! เฮ้ย ! เฮ้ว ! เฮ้อ ! ไฮ้ !

4 ๒. อุทาน เสริมบท เป็นคำอุทานที่พูดขึ้นเพื่อเพิ่มเติมถ้อยคำเสริม ขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจให้มี ความหมายแต่อย่างใด เช่น สัญญิงสัญญา หนังสือหนังหา กาฟงกาแฟ อาบน้ำอาบท่า ข้างพงข้าวโพด

5 หน้าที่ของคำอุทาน คำอุทาน เป็นคำที่ไม่มีหน้าที่สำคัญใน ประโยค แต่ใช้เสริมบทหรือประโยคในการ พูดจากัน เพื่อแสดงความรู้สึกและอารมณ์ ต่างๆ ไม่มีความหมายเด่นชัด อาจเป็นคำ สร้อย คำแทรก เช่น - หนอยแน่ ! อ้าว ! เอ้อเฮ้อ ! อ้อ ! - อาบน้ำอาบท่า ผู้หลักผู้ใหญ่

6


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ จังหวัด เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google