งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดนกเป็นโรคติดต่อ ในสัตว์ปีก เกิดจากเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่บางสายพันธุ์ที่พบ ในสัตว์ปีกซึ่งเป็นแหล่งรังโรค ในธรรมชาติ โดยปกติโรคนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดนกเป็นโรคติดต่อ ในสัตว์ปีก เกิดจากเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่บางสายพันธุ์ที่พบ ในสัตว์ปีกซึ่งเป็นแหล่งรังโรค ในธรรมชาติ โดยปกติโรคนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดนกเป็นโรคติดต่อ ในสัตว์ปีก เกิดจากเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่บางสายพันธุ์ที่พบ ในสัตว์ปีกซึ่งเป็นแหล่งรังโรค ในธรรมชาติ โดยปกติโรคนี้ ติดต่อมายังคนได้ไม่ง่ายนัก แต่คนที่สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ที่ เป็นโรคอาจติดเชื้อได้ รายงานการเกิดโรคในคน ปี 2540 ฮ่องกง H5N1 ปี 2542 ฮ่องกง H9N2 ปี 2546 เนเธอร์แลนด์ H7N7 ปี 2546 เอเซีย H5N1 ปี 2556 จีน H7N9

3 สัตว์รังโรค นกเป็ดน้ำ นกอพยพ และนกตามธรรมชาติ นั้นแหล่งรังโรคโดยไม่แสดงอาการ เชื้อออกมาทางอุจจาระจากและสิ่งคัดหลั่ง จากทางเดินหายใจ ของสัตว์ปีก

4 ตายกระทันหัน หงอน เหนียงมีสี คล้ำ อาการทาง ประสาท ชัก จุดเลือดออกที่ หน้าแข้ง

5 วิธีการติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์ ในสัตว์ปีก ไข้หวัดนกติดต่อ ผ่านการสัมผัสโดยตรงกับ อุจจาระและสิ่งคัดหลั่งจาก ทางเดินหายใจ เชื้อไวรัส ไข้หวัดนกสามารถมีชีวิตอยู่ ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะ เวลานาน และอาจ แพร่กระจายไปกับสิ่งของ ต่างๆ ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์ใน การเลี้ยง ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาจ รับเชื้อผ่านการกินสัตว์ปีกที่ ติดเชื้อได้

6 วิธีการติดต่อจากสัตว์สู่คน จากการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง หรือสัมผัสกับ น้ำมูก น้ำลาย และโดยเฉพาะ มูลสัตว์ป่วย ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรค ได้แก่ ผู้เลี้ยง ฆ่า ขนส่ง ขนย้าย ผู้ขายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก คนตีไก่ สัตวบาล และสัตวแพทย์ รวมถึงเด็กๆ ที่เล่นและคลุกคลี กับสัตว์

7 การเฝ้าระวังเหตุการณ์ และการเฝ้าระวังโรค ชุมชน ข่าวจาก ต่างประเทศ เกษตรกร ปศุสัตว์ รพ.สต. Lab โรงพยาบาล การเฝ้าระวังเหตุการณ์การเฝ้าระวังผู้ป่วย สัญญาน Yes การแจ้งเตือน ปัจจัยเสี่ยง เหตุการณ์ผิดปกติ ความสำคัญ ทางสาธารณสุข นานาชาติให้ ความสนใจ PHEIC การสอบสวนโรค และการควบคุม แจ้งองค์การ อนามัยโลก Yes Early Warning Response แหล่งข้อมูล สถานะ การตัดสินใจ การปฏิบัติ IHR National Focal Point IHR WHO Focal Point

8 กรณีสงสัยโรคไข้หวัดนก เพื่อเฝ้าระวังโรค 1) สัตว์ปีกที่เลี้ยงในระบบฟาร์ม มีการตายอย่างน้อย ร้อยละ 10 ใน 2 วัน หรือมีอัตราการกินอาหารและน้ำลดลงร้อยละ 20 ใน 1 วัน หรือ หรือมีอัตราการกินอาหารและน้ำลดลงร้อยละ 20 ใน 1 วัน หรือ 2) สัตว์ปีกที่เลี้ยงแบบหลังบ้าน มีอัตราการตายอย่างน้อย ร้อยละ 5 ใน 2 วัน 3) สัตว์ปีกตามข้อ 1) และ 2) แสดงอาการอื่นร่วมด้วย ดังนี้ - ตายกะทันหัน - ตายกะทันหัน - อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจลำบาก หน้าบวม น้ำตาไหล - อาการทางระบบประสาท เช่น ชัก คอบิด - ท้องเสีย หรือขนยุ่ง ซึม ไม่กินอาหาร ไข่ลด ไข่รูปร่างผิดปกติ หงอนเหนียงสีคล้ำ หรือ หน้าแข้งมีจุดเลือดออก หงอนเหนียงสีคล้ำ หรือ หน้าแข้งมีจุดเลือดออก ข้อมูลที่ได้อาจได้มาการระบาดของประเทศเพื่อนบ้านด้วย

9 การตรวจสอบข้อมูล เบื้องต้นในคน ประเมินสถานการณ์  ข้อมูลที่จำเป็น:  จำนวนของผู้ป่วยที่สงสัย  สภาพแวดล้อมของสถานที่/ที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย  วันเริ่มป่วย  อาการและอาการแสดง รุนแรงหรือไม่  ประวัติการสัมผัส:– การสัมผัสสัตว์ปีก, การเดินทาง, อาชีพหรือลักษณะงาน  การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น

10 ไป รพ. มีอาการ แต่ไม่ไป รพ. ติดเชื้อ... เสี่ยง รายงานโรค การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม

11  ต้องพิจารณาลักษณะอาการที่เป็นไปได้ ทั้งหมดของผู้ป่วย ตั้งแต่เริ่มสอบสวนโรค จะค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม อย่างไร Active  ไปค้นหาที่ หน่วยบริการสาธารณสุขพื้นที่, บ้านผู้ป่วย ชุมชนหรือหมู่บ้านติดกัน และการร่วมเลี้ยงสัตว์ Passive  จากผู้ที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข  ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่พบผู้ป่วย เพื่อให้ชุมชนช่วยแจ้ง หากพบผู้ที่มีอาการสงสัย

12 ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง ประเทศ (Public Health Emergency of International Concern: PHEIC) ทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่มีความรุนแรง เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือคาดไม่ถึงมาก่อน มีโอกาสที่จะแพร่ไปได้สู่พื้นที่อื่น อาจต้องมีการจำกัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือสินค้า

13 มาตรการควบคุมโรคในผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย ที่ช่อง ทางเข้าออก การทำลายเชื้อ การทำลายสัตว์

14

15


ดาวน์โหลด ppt โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดนกเป็นโรคติดต่อ ในสัตว์ปีก เกิดจากเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่บางสายพันธุ์ที่พบ ในสัตว์ปีกซึ่งเป็นแหล่งรังโรค ในธรรมชาติ โดยปกติโรคนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google