งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องดนตรีของประเทศต่างๆ. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม Tawak Tawak เป็นเครื่องดนตรีผลิตจาก ทองเหลือง พบที่ซาราวักบนเกาะบอร์เนียว เครื่องดนตรีที่ทำจากทองเหลืองของบรูไน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องดนตรีของประเทศต่างๆ. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม Tawak Tawak เป็นเครื่องดนตรีผลิตจาก ทองเหลือง พบที่ซาราวักบนเกาะบอร์เนียว เครื่องดนตรีที่ทำจากทองเหลืองของบรูไน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องดนตรีของประเทศต่างๆ

2 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม Tawak Tawak เป็นเครื่องดนตรีผลิตจาก ทองเหลือง พบที่ซาราวักบนเกาะบอร์เนียว เครื่องดนตรีที่ทำจากทองเหลืองของบรูไน

3 ประเทศกัมพูชา Tro ซอกัมพูชาเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมือง ประเภทเครื่องสายของกัมพูชา ตัวซอท ามาจากกะลามะพร้าวชนิดพิเศษ ปลายข้าง หนึ่งจะถูกปิดด้วยหนังสัตว์ สายทั้งสามท ามาจากเส้นไหม

4 ประเทศลาว Khene เป็นเครื่องเป่ามีสิ้นโลหะ เสียงเกิด จากลมผ่านสิ้นโลหะไป ตามล าไม้ที่เป็นลูกแคน

5 ประเทศอินโดนีเซีย Gambang หรือที่เรียกว่า Gambang kayu (Gambang ไม้ ) เป็นเครื่องดนตรีที่มี ลักษณะคล้ายกับระนาดที่ใช้ในหมู่ชาว อินโดนีเซียและทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ในวงมโหรี Gamelan และ Kulintang

6 ประเทศมาเลเซีย Drum เป็นเครื่องดนตรีประเภทกลอง มี ลักษณะพิเศษ

7 ประเทศเมียนมาร์ Saung เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมือง Saung มี ลักษณะเฉพาะ มี จุดเด่นตรงที่เป็นพิณโบราณของชาว พื้นเมืองที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

8 ประเทศฟิลิปปินส์ Gangsa เป็นเครื่องดนตรีประกอบการเด้ นแบบพื้นเมือง และใช้ในการขอพรจากพระ เจ้าเพื่อให้โชคดี

9 ประเทศสิงคโปร์ Veena เป็นเครื่องดีดที่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ ในดนตรี Carnatic

10 ประเทศไทย ระนาด เอก เป็นเครื่องดนตรีที่วิวัฒนาการ มาจากกรับ เริ่มมีการนำเอาระนาดเอกมา ประสมในวงดนตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยา

11 ประเทศเวียดนาม Dan tranh Dan tranh เป็นเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสาย ( เครื่องดีด ) มีลักษณะคล้ายพิณ มีสาย ทั้งหมด 16 สาความยาวประมาณ 100 ซม

12 ประเทศจีน พิณหลิวเป็นเครื่องดนตรีประเภทพิณชนิด หนึ่ง เนื่องจากทำด้วยไม้หลิว และมี สัณฐานคล้าย ๆ กับใบหลิว จึงได้รับชื่อ เรียกว่า พิณหลิวหรือ ” พิณใบหลิว ”

13 ประเทศอินเดีย ซีต้ามีลักษณะใหญ่และยาวมาก แต่ที่ แปลกกว่าเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ คือช่อง ต่างๆบนคอสามารถย้ายตำแหน่งได้

14 ประเทศญี่ปุ่น ซามิเซ็ง เครื่องดนตรีสามสายนี้นำเข้ามาจากเกาะริว กิว ( โอกินาวา ) สู่แผ่นดินใหญ่ญี่ปุ่นใน ศตวรรษที่ 16

15 ประเทศเกาหลี คายากึม มีลักษณะคล้ายขิม มี 12 สาย บรรเลงเพลงได้เกือบทุกประเภท เกียวมุน - โก มี 7 สาย ให้เสียงลี้ลับและอ่อนละมุน

16 ประเทศอังกฤษ Trumpet เครื่องเป่ารูปร่างยาวทำจาก โลหะ โดยปกติจะประกอบด้วย 4 ส่วน มัก ใช้เล่นใน Fanfares หรือ Pageants ใช้ป่าว ประกาศหรือเหตุการณ์สำคัญ

17 ประเทศเยอรมัน พิคโคโล เป็นขลุ่ยขนาดเล็กลักษณะ คล้ายๆกับฟลุต.


ดาวน์โหลด ppt เครื่องดนตรีของประเทศต่างๆ. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม Tawak Tawak เป็นเครื่องดนตรีผลิตจาก ทองเหลือง พบที่ซาราวักบนเกาะบอร์เนียว เครื่องดนตรีที่ทำจากทองเหลืองของบรูไน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google