งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอกศิริราช ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอกศิริราช ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอกศิริราช ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอกศิริราช ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอกศิริราช ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอกศิริราช ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอกศิริราช ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอกศิริราช ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอกศิริราช ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอกศิริราช

3 ศ. นพ. กษาน จา ติกวนิช นพ. มรว พัชรี สาน ชุมพล ศ. พญ. สลาด ทัพวงศ์

4 ศ. เกียรติคุณ นพ. กัมพล ประจวบเหมาะ 2514

5 การทดลองใช้เครื่องหัวใจปอดเทียมในห้อง ผ่าตัดสัตว์ทดลองสุนัข 2 ตัว แรกที่รอดชีวิตจากการผ่าตัด

6 การผ่าตัดเปิดหัวใจโดยใช้เครื่องหัวใจและ ปอดเทียม พ. ศ. 2506

7 อาจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวง อก (3 สิงหาคม พ. ศ. 2530)

8 CVT Staffs

9 New CVT staff

10 CVT Staffs 1. Prinya SakiyalakProf. 2. Somchai SriyoschartiProf. 3. Pansak Laksanabunsong Prof. 4. Teeravit PhanchaipetchAsso. Prof. 5. Thaworn SubtaweesinAsso. Prof. 6. Punnarerk ThongcharoenAssist. Prof. 7. Pranya Sakiyalak Assist. Prof. 8. Worawong Slisatkorn Asso. Prof. 9. Kriangkrai Tantiwongkosri Instructor 10.Wanchai Wongkornrat Assist. Prof. 11. Teerawoot Jantarawan Instructor

11 โครงสร้างและระบบการบริหารของสาขาวิชา ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

12 Service

13 สถิติผ่าตัดหัวใจในประเทศไทย ปี 2556

14 Cardiac Surgery in Thailand ( ) Hospital CABG (2013) Siriraj1,4181,3661,3871,3051,4071, CDI1,1101,1991, , CMU1,1161,0761, CU KKU ,2701,4161,4061,02378

15 Year Total Cardiac Open Heart Cong.Acq.CABGValveAortaChest (Lung Cancer) ,3501, , (248 ) ,4071, , (242) ,3051, (168) ,3871, (169) ,3661, , (173) ,4181, , (123) Siriraj Cardiovascular Thoracic Surgery ( SI CVT )

16 Outcome of cardiac surgery Outcome of cardiac surgery Operation NDeath (%) (Euro SCORE) NDeath (%) (Euro SCORE) NDeath (%) (Euro SCORE) NDeath (%) (Euro SCORE) NDeath (%) (Euro SCORE) Congenital Acquired 1, , , CABG (6.7) (4.4) (3.7) (4.6) ( 2.85) Valve Aorta Total 1, , , , ,

17 Surgical site infection(SSI) พ.ศ.พ.ศ.พ.ศ.พ.ศ.CABGSSIchestLeg (3.3%) (4.8%) (4.6%) (4.3%) (2.1%) 39 หมายเหตุ เดือนมีนาคม, ธันวาคม 2553 มีผู้ป่วย 2 ราย มีการติดเชื้อทั้งแผลหน้าอกและขา หมายเหตุ เดือนมกราคม 2554 มีผู้ป่วย 2 ราย มีการติดเชื้อทั้งแผลหน้าอกและขา

18 Surgical site infection(SSI) พ.ศ.พ.ศ. CA BG SSI Che st Le g Ar m Chest & Leg Che st & Arm (4.3 %) (2.1 %) ม. ค.- ส. ค. 3107(1.6 %) 16---

19 Lung cancer Surgery 5-year survival (%) Surgical Staging SirirajIASLC (%) (%) Stage I Stage II Stage III Stage IV 6 13 (454 cases, ) Goldstraw P, et al. J Thorac Oncol IASLC=International association for study of lung cancer

20  Resident training Program ปัจจุบัน  จบการฝึกอบรม จำนวน 67 คน CVT Training Program

21  Clinical Fellowship Training Program in Advanced Cardiac Surgery ปัจจุบัน  จบการฝึกอบรม จำนวน 3 คน CVT Training Program

22 สาธิต และช่วยผ่าตัด  Congenital Heart Disease รพ. สรรพสิทธิ ประสงค์  Tracheo-esophageal fistula รพ. ขอนแก่น  Tracheal stenosis, Bronchial stenosis รพ วชิระ  CABG รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า  Open heart surgery: รพ. สุราษฏธานี่ รพ. วชิระ ภูเก็ต  Tevar: รพวชิรพยาบาล, รพ. มหาวิทยาลัย นเรศวร, รพ. ขอนแก่น รพ. ราชวิถี รพ. สรรพ สิทธิ์ประสงค์ รพ. วชิระภูเก็ต สถาบันโรคทรวง อก รพ. ราชบุรี รพ. ชลบุรี รพ. สุราษฎร์ธานี รพ.. ธรรมศาสตร์

23 Exchange Foreign Medical Doctor Dr. Wong Wei wei School of Clinical Medicine, Kunming Medical University

24 Professor Tint Zaw Oo Department of Thoracic Surgery, Mandalay General Hospital From to Professor Tint Zaw Oo Department of Thoracic Surgery, Mandalay General Hospital From to Exchange Foreign Medical Doctor

25 Clinical attachment in Cardiac Surgery 8 July – 30 August 2013 Clinical attachment in Cardiac Surgery 8 July – 30 August 2013 Dr. Ohmar ko & Pediatric cardiac surgical team from Yangon

26 International medical student elective program  Philips-University Marburg,  Heinrich-Heine-University Düsseldorf,  University of Bonn,Semmelweis University,  University of Hamburg,  Julius-Maximilians University of Wuerzburg,  Hannover Medical SchoolGoethe University,  Frankfurt am Main Medical Faculty Mannheim ประเทศเยอรมนี  Medical University of Vienna, University of Queensland, ประเทศออสเตรีย  Wayne State University School of Medical, University of lllinois College of Medicine at Chicago ประเทศอเมริกา  University of Mainz ประเทศเนเธอร์แลนด์  Kyungpook National University (KNU) ประเทศ เกาหลีใต้

27  Faculty of Medicine and Surgery, University of Messina ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี  Charles University in Prague ประเทศ สาธารณเช็ก  Hamamatsu-University, Osaka Medical College ประเทศญี่ปุ่น  Paul Sabatier University ประเทศฝรั่งเศส  Faculty of Medicine, Comenius University ประ เทศสโลวาเกีย  Semmelweis University ประเทศฮังการี  Ural State Medicine Academy ประเทศรัสเซีย  Victor Babes University of Medicine and Pharmacy Timisoara ประเทศโรมาเนีย  National Yang-Ming University สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนจีน  The University of Hong Kong ประเทศฮ่องกง  Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) ประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย International medical student elective program

28  Kyoto university hospital, Kyoto, Japan  National Heart Institute of Malaysia Hospital  Chang Kung Memorial Hospital, Taiwan  Seoul Asan Hospital Korea  Kyushu University Hospital, Fukuoka Japan  Beijing An Zhen Hospital, Beijing, China  The University of Hong Kong Queen Mary Hospital  USA Residency Training Exchange

29 Siriraj Hybrid Theater (24 ส. ค.53)

30  จัดทุก 2 เดือน รวม 20 ครั้ง  International course 15 ครั้ง Siriraj Endovascular Training Course(2554)

31 Pulmonary Lobectomy VATS, Hybrid VATS, Mini open Pulmonary Lobectomy VATS, Hybrid VATS, Mini open

32

33 ผ่าตัดแยกเด็กแฝด (12 เมษายน 2555 )

34 Plastic Pediatric CVT

35 Fenestrated stent graft 21 Jan, 2011 ( 5 cases)

36 Transapical aortic valve implantation(TAVI) 17 Dec, Present, 14 cases

37 ‘ 1 st Heart & Kidney Transplant(8 Feb, 2011)

38 1 st Survival After ECMO Support in neonatal cardiac arrest Pulmonary atresia intact ventricular septum (age 16 day) 28 July,2011

39 Hybrid Surgery in Congenital Heart Disease7 Feb,2012

40 Ventricular Assisted Device(Heartmate II)

41 CVT Care Team CVT อ. พยาบาล เวชศาสตร์ ฟื้นฟู OPD CVT OR&perfusi onist ICU ตตจ 1. ศูนย์โรคหัวใจ หอผู้ป่วย สามัญ, พิเศษ เภสัช หน่วย โรคติดเชื้อ

42 Clinical Tracer for CABG (2550)

43 จัดทำคู่มือเริ่ม ดำเนินงานตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2550 จัดทำคู่มือ วีดีทัศน์ แนะนำการ ปฏิบัติตัวก่อนและ หลังผ่าตัด เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2550 จัดทำคู่มือ วีดีทัศน์ แนะนำการ ปฏิบัติตัวก่อนและ หลังผ่าตัด เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2550

44 โครงการวิจัยร่วมกับสหสาขา ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก  Modified Early Warning Signs (MEWS) 1 Work flow:Active bleeding post cardiac surgery (ICU ตตจ 1) 2 Predicting Factors of Atrial Fibrillation in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting ( ตตจ 2)  R 2 R 1 Utilization of Arterial Blood Gas Measurement post cardiac surgery(ICU ตตจ 1) 2 ผลของกระบวนการถอดท่อทางเดินหายใจเร็วต่ออัตรา การเกิดภาวะแทรกซ้อนและต้นทุนในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ แบบ elective ( ศูนย์โรคหัวใจ 5) 3 Drug Interaction alert and Outcomes (Pharmacist) 4 โปรแกรมการสอนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยง หลอดเลือดหัวใจ ( เวชศาสตร์ฟื้นฟู )

45 Siriraj CVT Research day

46 งานทำบุญสาขาวิชาฯ วันที่ 26 ธันวาคม 2555 งานทำบุญสาขาวิชาฯ

47

48

49

50

51 กิจกรรมจิตอาสา รร. วัดสุวรรณาราม พุทธมณฑล 24 ธันวาคม 2554 กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดป่าเชิงเลน 25 ธันวาคม 2556 กิจกรรมจิตอาสา รร. วัดสุวรรณาราม พุทธมณฑล 24 ธันวาคม 2554 กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดป่าเชิงเลน 25 ธันวาคม 2556

52 เฮฮาประสา CVT ปี สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและ ทรวงอก


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอกศิริราช ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอกศิริราช ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอกศิริราช ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google