งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกศิริราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกศิริราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกศิริราช

2 2505 นพ.มรว พัชรีสาน ชุมพล ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช ศ.พญ.สลาด ทัพวงศ์ 2497

3 ศ.เกียรติคุณ นพ.กัมพล ประจวบเหมาะ
2514

4 การทดลองใช้เครื่องหัวใจปอดเทียมในห้องผ่าตัดสัตว์ทดลองสุนัข 2 ตัว แรกที่รอดชีวิตจากการผ่าตัด

5 การผ่าตัดเปิดหัวใจโดยใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม พ.ศ.2506

6 อาจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก (3สิงหาคม พ.ศ.2530)

7 CVT Staffs

8 New CVT staff

9 CVT Staffs 1. Prinya Sakiyalak Prof. 2. Somchai Sriyoscharti Prof.
3. Pansak Laksanabunsong Prof. 4. Teeravit Phanchaipetch Asso. Prof. 5. Thaworn Subtaweesin Asso. Prof. 6. Punnarerk Thongcharoen Assist. Prof. 7. Pranya Sakiyalak Assist. Prof. 8. Worawong Slisatkorn Asso. Prof. 9. Kriangkrai Tantiwongkosri Instructor 10.Wanchai Wongkornrat Assist. Prof. 11. Teerawoot Jantarawan Instructor

10 โครงสร้างและระบบการบริหารของสาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

11 Service

12 สถิติผ่าตัดหัวใจในประเทศไทย ปี 2556
Hospital Cardiac surgery CABG Goverment 30 11,205 3,339 Private 31 2,570 1,546 total 61 13,775 4,885

13 Cardiac Surgery in Thailand (2008 - 2013)
Hospital 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CABG (2013) Siriraj 1,418 1,366 1,387 1,305 1,407 1,350 505 CDI 1,110 1,199 1,075 948 1,001 985 370 CMU 1,116 1,076 1,189 943 896 910 207 CU 781 771 701 719 870 697 187 KKU 848 942 1,270 1,416 1,406 1,023 78

14 Siriraj Cardiovascular Thoracic Surgery ( SI CVT )
Year Total Cardiac Open Heart Cong. Acq. CABG Valve Aorta Chest (Lung Cancer) 2013 1,350 1,018 309 1,041 505 239 156 445 (248 ) 2012 1,407 1,187 321 1,086 562 286 161 377 (242) 2011 1,305 1,032 364 941 535 208 121 341 (168) 2010 1,387 1,168 388 999 543 266 110 336 (169) 2009 1,366 1,192 356 1,010 580 279 108 318 (173) 2008 1,418 1,274 387 1,031 629 246 109 297 (123)

15 Outcome of cardiac surgery
Operation 2009 2010 2011 2012 2013 N Death (%) (Euro SCORE) Congenital 356 3.6 388 4.6 364 3.3 321 3.11 309 4.20 Acquired 1,010 2.2 999 2.1 941 2.3 1,086 1.17 1,041 4.70 CABG 580 1.4 (6.7) 543 1.3 (4.4) 535 0.75 (3.7) 562 1.07 (4.6) 505 1.58 ( 2.85) Valve 279 266 1.1 208 286 0.33 239 2.90 Aorta 108 6.5 110 2.7 121 7.4 161 2.94 156 6.41 Total 1,366 2.6 1,387 2.9 1,305 1,407 1.7 1,350 4.60

16 Surgical site infection(SSI)
พ.ศ. CABG SSI chest Leg 2551 629 21(3.3%) 17 4 2552 581 28(4.8%) 18 10 2553 537 25(4.6%) 13 14 2554 538 23(4.3%) 16 2555 565 12(2.1%) 3 9 หมายเหตุ เดือนมีนาคม, ธันวาคม มีผู้ป่วย 2 ราย มีการติดเชื้อทั้งแผลหน้าอกและขา หมายเหตุ เดือนมกราคม มีผู้ป่วย 2 ราย มีการติดเชื้อทั้งแผลหน้าอกและขา

17 Surgical site infection(SSI)
พ.ศ. CABG SSI Chest Leg Arm & 2554 538 23(4.3%) 4 16 - 2 1 2555 565 12(2.1%) 3 9 2556 ม.ค.-ส.ค. 310 7(1.6%) 6

18 Lung cancer Surgery 5-year survival (%)
Surgical Staging Siriraj IASLC (%) (%) Stage I Stage II Stage III Stage IV (454 cases, ) Goldstraw P, et al. J Thorac Oncol IASLC=International association for study of lung cancer

19 CVT Training Program Resident training Program 2529-ปัจจุบัน
จบการฝึกอบรม จำนวน 67 คน

20 CVT Training Program Clinical Fellowship Training Program in Advanced Cardiac Surgery 2554-ปัจจุบัน จบการฝึกอบรม จำนวน 3 คน

21 สาธิต และช่วยผ่าตัด Congenital Heart Disease รพ.สรรพสิทธิประสงค์
Tracheo-esophageal fistula รพ.ขอนแก่น Tracheal stenosis, Bronchial stenosis รพ วชิระ CABG รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า Open heart surgery:รพ.สุราษฏธานี่ รพ.วชิระภูเก็ต Tevar: รพวชิรพยาบาล, รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร, รพ.ขอนแก่น รพ. ราชวิถี รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ รพ.วชิระภูเก็ต สถาบันโรคทรวงอก รพ. ราชบุรี รพ.ชลบุรี รพ.สุราษฎร์ธานี รพ..ธรรมศาสตร์

22 Exchange Foreign Medical Doctor
Dr. Wong Wei wei School of Clinical Medicine, Kunming Medical University

23 Exchange Foreign Medical Doctor
Professor Tint Zaw Oo Department of Thoracic Surgery, Mandalay General Hospital From to

24 Clinical attachment in Cardiac Surgery
8 July – 30 August 2013 Dr. Ohmar ko & Pediatric cardiac surgical team from Yangon

25 International medical student elective program
Philips-University Marburg , Heinrich-Heine-University Düsseldorf, University of Bonn,Semmelweis University , University of Hamburg , Julius-Maximilians University of Wuerzburg, Hannover Medical SchoolGoethe University, Frankfurt am Main Medical Faculty Mannheim ประเทศเยอรมนี Medical University of Vienna , University of Queensland ,ประเทศออสเตรีย Wayne State University School of Medical, University of lllinois College of Medicine at Chicago ประเทศอเมริกา University of Mainz ประเทศเนเธอร์แลนด์ Kyungpook National University (KNU) ประเทศเกาหลีใต้

26 International medical student elective program
Faculty of Medicine and Surgery, University of Messina ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี Charles University in Prague ประเทศ สาธารณเช็ก Hamamatsu-University , Osaka Medical College ประเทศญี่ปุ่น Paul Sabatier University ประเทศฝรั่งเศส Faculty of Medicine, Comenius University ประเทศสโลวาเกีย Semmelweis University ประเทศฮังการี Ural State Medicine Academy ประเทศรัสเซีย Victor Babes University of Medicine and Pharmacy Timisoara ประเทศโรมาเนีย National Yang-Ming University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน The University of Hong Kong ประเทศฮ่องกง Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) ประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย

27 Residency Training Exchange
Kyoto university hospital, Kyoto, Japan National Heart Institute of Malaysia Hospital Chang Kung Memorial Hospital, Taiwan Seoul Asan Hospital Korea Kyushu University Hospital, Fukuoka Japan Beijing An Zhen Hospital, Beijing, China The University of Hong Kong Queen Mary Hospital USA

28 Siriraj Hybrid Theater (24 ส.ค.53)

29 International course 15 ครั้ง
Siriraj Endovascular Training Course(2554) จัดทุก 2 เดือน รวม 20 ครั้ง International course 15 ครั้ง

30 VATS , Hybrid VATS , Mini open
Pulmonary Lobectomy VATS , Hybrid VATS , Mini open

31

32 ผ่าตัดแยกเด็กแฝด (12 เมษายน 2555 )
ผ่าตัดแยกเด็กแฝด (12 เมษายน )

33 Pediatric Plastic CVT

34 Fenestrated stent graft
21 Jan, 2011 ( 5 cases)

35 Transapical aortic valve implantation(TAVI)
17 Dec, Present , 14 cases

36 ‘ 1st Heart & Kidney Transplant(8 Feb, 2011)

37 1st Survival After ECMO Support in neonatal cardiac arrest
Pulmonary atresia intact ventricular septum (age 16 day) 28 July,2011

38 Hybrid Surgery in Congenital Heart Disease7 Feb,2012

39 Ventricular Assisted Device(Heartmate II)

40 CVT Care Team OR&perfusionist OPD CVT เภสัช หอผู้ป่วย อ.พยาบาล
สามัญ, พิเศษ อ.พยาบาล หน่วย โรคติดเชื้อ CVT ICU ตตจ1. ศูนย์โรคหัวใจ OR&perfusionist เวชศาสตร์ฟื้นฟู OPD CVT

41 Clinical Tracer for CABG (2550)

42 เริ่มดำเนินงานตั้งแต่
จัดทำคู่มือ วีดีทัศน์แนะนำการ ปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2550 จัดทำคู่มือเริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2550

43 โครงการวิจัยร่วมกับสหสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
Modified Early Warning Signs (MEWS) 1 Work flow:Active bleeding post cardiac surgery (ICU ตตจ1) 2 Predicting Factors of Atrial Fibrillation in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting (ตตจ2) R 2 R 1 Utilization of Arterial Blood Gas Measurement post cardiac surgery(ICU ตตจ1) 2 ผลของกระบวนการถอดท่อทางเดินหายใจเร็วต่ออัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ ต้นทุนในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบ elective (ศูนย์โรคหัวใจ 5) 3 Drug Interaction alert and Outcomes (Pharmacist) 4 โปรแกรมการสอนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (เวชศาสตร์ ฟื้นฟู)

44 Siriraj CVT Research day

45 งานทำบุญสาขาวิชาฯ วันที่ 26 ธันวาคม 2555

46

47

48

49

50 กิจกรรมจิตอาสา รร.วัดสุวรรณาราม พุทธมณฑล 24 ธันวาคม 2554
กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดป่าเชิงเลน 25 ธันวาคม 2556

51 60 ปี สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
เฮฮาประสา CVT 55-56 60 ปี สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกศิริราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google