งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลฝ่ายการ พยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลฝ่ายการ พยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลฝ่ายการ พยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร

2 รายงาน 5 ลำดับโรคพบบ่อย ของผู้ป่วย ใน 1. Senile cataract 36 ราย 2. Acute appendicitis 9 ราย 3. Diarrhea and gastroenteritis 10 ราย 4. Acute bronchitis 8 ราย 5. Inguinal hernia 8 ราย ประจำเดือน ตุลาคม 2550

3 รายงาน 5 ลำดับโรคพบบ่อย ของผู้ป่วย นอก 1. Essential (primary) Hypertension 891 ราย ประจำเดือน ตุลาคม Non-insulin-depend diabetes mellitus 401 ราย 3. Disorders of lipoprotein metabolism 333 ราย 4. Acute upper respiratory infections 250 ราย 5. Dyspepsia 156 ราย

4 สถิติผู้มารับบริการสถิติผู้มารับบริการ จำนว น เดือ น

5 บุคลา กร พยาบาลพยาบาล ผู้ช่วย พยาบาล จำนว น ผู้ช่วยเหลือ คนไข้ พนักงานเปลพนักงานเปล พนักงานขับ รถ คนงานคนงาน อายุ เฉลี่ย ข้อมูลบุคลากร ประสบกา รณ์ ทำงาน เฉลี่ย


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลฝ่ายการ พยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google