งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสืออิเลคทรอนิคส์ เรื่อง … สกุลเงินอาเซียน วิชา …. สังคมศึกษา โรงเรียนบ้านเป้า ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน ๕๕๑๙๐ สังกัด สพป. น่าน เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสืออิเลคทรอนิคส์ เรื่อง … สกุลเงินอาเซียน วิชา …. สังคมศึกษา โรงเรียนบ้านเป้า ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน ๕๕๑๙๐ สังกัด สพป. น่าน เขต ๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสืออิเลคทรอนิคส์ เรื่อง … สกุลเงินอาเซียน วิชา …. สังคมศึกษา โรงเรียนบ้านเป้า ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน ๕๕๑๙๐ สังกัด สพป. น่าน เขต ๑

2

3 ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน Brunei Dollar ดอลล่าร์บรูไน ดารุสซาลาม เป็นสกุลเงิน ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 1 ดอลล่าร์บรูไน เท่ากับประมาณ 25 บาทไทย ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 1 ดอลล่าร์บรูไน เท่ากับประมาณ 25 บาทไทย รูไนดารุสซาลาม

4 ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน Cambodian Riel เรียล (Riel) เป็นสกุลเงินของประเทศกัมพูชา *127 เรียล เท่ากับประมาณ 1 บาท เรียล (Riel) เป็นสกุลเงินของประเทศกัมพูชา *127 เรียล เท่ากับประมาณ 1 บาท

5 ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน Indonesian Rupiah รูเปียห์ (Rupiah) เป็นสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซีย * 1,000 รูเปียห์ เท่ากับประมาณ 3 บาท รูเปียห์ (Rupiah) เป็นสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซีย * 1,000 รูเปียห์ เท่ากับประมาณ 3 บาท

6 ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน Lao Kip กีบ (Kip) เป็นสกุลเงินของประเทศลาว * 1,000 กีบ เท่ากับประมาณ 4 บาทไทย กีบ (Kip) เป็นสกุลเงินของประเทศลาว * 1,000 กีบ เท่ากับประมาณ 4 บาทไทย

7 ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน Malaysian Ringgit ริงกิต (Ringgit) เป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย 1 ริงกิตมาเลเซียเท่ากับประมาณ 10 บาท ริงกิต (Ringgit) เป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย 1 ริงกิตมาเลเซียเท่ากับประมาณ 10 บาท

8 ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน Myanmar Kyat จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า * 26 จ๊าดเท่ากับประมาณ 1 บาทไทย จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า * 26 จ๊าดเท่ากับประมาณ 1 บาทไทย

9 ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน Philippine Peso เปโซ (Peso) เป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์ *1.40 เปโซ เท่ากับประมาณ 1 บาท เปโซ (Peso) เป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์ *1.40 เปโซ เท่ากับประมาณ 1 บาท

10 ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน Singapore Dollar ดอลลาร์ (Dollar) เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์ * 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ เท่ากับประมาณ 25 บาท ดอลลาร์ (Dollar) เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์ * 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ เท่ากับประมาณ 25 บาท

11 ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน Vietnamese Dong ด่ง (Dong) เป็นสกุลเงินของประเทศเวียดนาม * 652 ด่ง เท่ากับประมาณ 1 บาทไทย ด่ง (Dong) เป็นสกุลเงินของประเทศเวียดนาม * 652 ด่ง เท่ากับประมาณ 1 บาทไทย

12 ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน Vietnamese Dong Exercise : 1

13 ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน Vietnamese Dong

14 ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน Vietnamese Dong 3,912 Dong 6 Baht

15 ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน Vietnamese Dong 6,520 Dong 10 Baht

16 ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน Vietnamese Dong 97,800 Dong 15 Baht

17 ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน Vietnamese Dong 326,000 Dong 500 Baht

18 ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน Vietnamese Dong

19 ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน Vietnamese Dong 1,000 Kip 4 Baht

20 ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน Vietnamese Dong 8,000 Kip 32 Baht

21 โรงเรียนบ้านเป้า ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน ๕๕๑๙๐ สังกัด สพป. น่าน เขต ๑ ขอขอบคุณไฟล์รูปภาพ และข้อมูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์ใน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความรู้จากหนังสือทั่ว ๆไป ที่ทาง เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านเป้า เป็น PK Park Thailand ผู้นำมาประกอบเป็นสื่อในการสร้างหนังสือ E-Book ด้วยครับ


ดาวน์โหลด ppt หนังสืออิเลคทรอนิคส์ เรื่อง … สกุลเงินอาเซียน วิชา …. สังคมศึกษา โรงเรียนบ้านเป้า ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน ๕๕๑๙๐ สังกัด สพป. น่าน เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google