งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AR CODE AR CODE. Ex. VIDEO Ex. VIDEO ผู้จัดทำ เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ก็คือการนำเทคโนโลยี ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ผสมเข้ากับเทคโนโลยีภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AR CODE AR CODE. Ex. VIDEO Ex. VIDEO ผู้จัดทำ เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ก็คือการนำเทคโนโลยี ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ผสมเข้ากับเทคโนโลยีภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AR CODE AR CODE

2 Ex. VIDEO Ex. VIDEO ผู้จัดทำ

3 เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ก็คือการนำเทคโนโลยี ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ผสมเข้ากับเทคโนโลยีภาพ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับ QR Code เพื่อทำให้เห็นภาพสามมิติใน หน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านกล้องwebcam

4

5

6

7

8

9

10 การจำลองร่างกายของเรา เพื่อการศึกษาร่างกายในรูปแบบสามมิติ

11 การดูทีวีผ่านเสื้อ

12

13

14 AR Code ผู้จัดทำ 1. ชื่อ ด.ญ.ปิยธิดาไทยง้วนเลขที่ 30 2. ชื่อ ด.ญ.วิภาดาจังโสเลขที่ 32 3. ชื่อ ด.ญ.อัจฉราภรณ์จันทรเลขที่ 38 4. ชื่อ ด.ญ.อารีรัตน์นุเจิ้นเลขที่ 40 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 เสนอ คุณครูสามารถเพ็งเลา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี


ดาวน์โหลด ppt AR CODE AR CODE. Ex. VIDEO Ex. VIDEO ผู้จัดทำ เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ก็คือการนำเทคโนโลยี ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ผสมเข้ากับเทคโนโลยีภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google