งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AR CODE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AR CODE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AR CODE

2 ผู้จัดทำ หลักการ ของ ประเภทของ ข้อดีของAR CODE AR Code คืออะไร
Ex. VIDEO

3 AR Code คืออะไร เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ก็คือการนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ผสมเข้ากับเทคโนโลยีภาพที่มีลักษณะคล้ายๆ กับ QR Code เพื่อทำให้เห็นภาพสามมิติในหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านกล้องwebcam

4 1. กล้อง webcam ,มือถือ หรือตัวจับ sensor อื่นๆ
หลักการของ AR CODE 1. กล้อง webcam ,มือถือ หรือตัวจับ sensor อื่นๆ 2. AR CODE ,ตัว Marker (บางคนเรียกว่า Markup) 3. ส่วนแสดงผล อาจเป็นจอภาพทางคอมพิวเตอร์หรือมือถือหรืออื่นๆ 4. ส่วนประมวลผลเพื่อสร้าง object 3D เช่น software

5 1. Optical See-Through AR ผู้ใช้เห็นชัดเจนด้วย Head-mounted display
ประเภทของ AR CODE 1. Optical See-Through AR ผู้ใช้เห็นชัดเจนด้วย Head-mounted display 2. Projector Based AR ใช้วัตถุโลกจริงเช่นเดียวกับการออกแบบพื้นผิวสาหรับ VE 3. Video See-Through AR ใช้ HMD ทึบแสงในการแสดงผสมผสานกับวิดีโอของ VE และมองจากล้องถ่ายรูปบน HMD 4. Monitor-Based AR ใช้ผสมผสานกับวิดีโอสตรีม

6 ข้อดีของ AR CODE 1. เป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ชอบและสนใจเทคโนโลยี 2. ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาตำแหน่งและรายละเอียดของสินค้าที่ตนต้องการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน

7 3. บริษัทสามารถสร้าง Campaign ต่างๆ เพื่อสร้างความสนใจในตัวสินค้า
ข้อดีของ AR CODE 3. บริษัทสามารถสร้าง Campaign ต่างๆ เพื่อสร้างความสนใจในตัวสินค้า จึงสามารถดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้เพิ่มมากขึ้น 4. เพิ่มโอกาสของการค้าทาง Internet (E-commerce) เนื่องจากการผู้ซื้อสามารถเห็นภาพจำลองของตนและสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า

8 ข้อเสียของ AR CODE 1. ไม่เหมาะกับกลุ่มคนที่ low technology หรือกลุ่มคนที่อาจไม่ได้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากนัก เนื่องจากว่าการนำเสนอด้วยรูปแบบนี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องมีกล้อง Web Cam และเครื่องพิมพ์ในกรณีที่เป็นการ print ตัว Marker ผ่านหน้าเว็บไซต์ 2. เข้าถึงผู้บริโภคในกลุ่มที่จำกัด โดยผู้ใช้บริการต้องมีเศรษฐ์สถานะที่ค่อนข้างดี เนื่องจากการใช้เทคโนโลยี AR ต้องอาศัยอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์หลายอย่าง

9 ข้อเสียของ AR CODE 3. การที่มีกลุ่มผู้บริโภคจำกัด ทำให้อาจไม่คุ้มกับการลงทุนของบริษัทในการวางระบบเครือข่ายต่างรวมทั้งการทาฐานข้อมูลต่างๆ เช่น การทำฐานข้อมูลของร้านค้า หรือสถานที่ 4. ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐบาล เนื่องจากในการใช้งานอย่าง เช่น โทรศัพท์มือถือต้องใช้ระบบ 3G ซึ่งระบบดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการส่วนใหญ่ของประเทศ ทาให้การใช้งานเทคโนโลยี AR ยังอยู่ในวงที่จากัด

10 การจำลองร่างกายของเรา เพื่อการศึกษาร่างกายในรูปแบบสามมิติ
ตัวอย่างการใช้งาน AR CODE การจำลองร่างกายของเรา เพื่อการศึกษาร่างกายในรูปแบบสามมิติ

11 ตัวอย่างการใช้งาน AR CODE การดูทีวีผ่านเสื้อ

12 ตัวอย่างการใช้งาน AR CODE

13 ตัวอย่างการใช้งาน AR CODE

14 AR Code ผู้จัดทำ ชื่อ ด.ญ.ปิยธิดา ไทยง้วน เลขที่ 30
ชื่อ ด.ญ.ปิยธิดา ไทยง้วน เลขที่ 30 ชื่อ ด.ญ.วิภาดา จังโส เลขที่ 32 ชื่อ ด.ญ.อัจฉราภรณ์ จันทร เลขที่ 38 ชื่อ ด.ญ.อารีรัตน์ นุเจิ้น เลขที่ 40 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 เสนอ คุณครูสามารถ เพ็งเลา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


ดาวน์โหลด ppt AR CODE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google