งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์จิราภรณ์ บุณยิ่ง ข้อมูลการติดต่อ o อาคาร 34 ชั้น 1 ห้อง 3413 สำนักวิชาการศึกษา ทั่วไปและนวัตกรรมการ เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ o หน่วยที่ 1-4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์จิราภรณ์ บุณยิ่ง ข้อมูลการติดต่อ o อาคาร 34 ชั้น 1 ห้อง 3413 สำนักวิชาการศึกษา ทั่วไปและนวัตกรรมการ เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ o หน่วยที่ 1-4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อาจารย์จิราภรณ์ บุณยิ่ง ข้อมูลการติดต่อ o อาคาร 34 ชั้น 1 ห้อง 3413 สำนักวิชาการศึกษา ทั่วไปและนวัตกรรมการ เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ o หน่วยที่ 1-4

4 อาจารย์ศิริรัตน์ พักปากน้ำ ข้อมูลการติดต่อ o อาคาร 34 ชั้น 1 ห้อง 3413 สำนักวิชาการศึกษา ทั่วไปและนวัตกรรมการ เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ o หน่วยที่ 5-8

5 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ฟัง บรรยายหน่วยที่ 1-8, บันทึกย่อลงสมุดบันทึก, และ ตอบคำถามในระหว่างการเรียน ณ ห้องเรียนที่ กำหนด และการเรียนผ่านระบบออนไลน์

6 นักศึกษาเข้าไป ศึกษาบทเรียน online ผ่านระบบ E- Learning ทบทวนบทเรียนแต่ละ หน่วยการเรียน ได้จาก VDO, Powerpoint, หนังสือ ด้วยตนเองและทำ กิจกรรมประจำหน่วยตาม ระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาเข้าไป ศึกษาบทเรียน online ผ่านระบบ E- Learning ทบทวนบทเรียนแต่ละ หน่วยการเรียน ได้จาก VDO, Powerpoint, หนังสือ ด้วยตนเองและทำ กิจกรรมประจำหน่วยตาม ระยะเวลาที่กำหนด 2. การศึกษาด้วยตนเองผ่าน ระบบ E-Learning

7 ใบงาน

8

9 http://ge.ssru.ac.th/tss/index.php /Student ตรวจสอบการเข้าใช้ระบบ http://ge.ssru.ac.th/tss/index.php /Student

10 ตรวจสอบการเข้าใช้ระบบ

11

12 * จบคำแนะนำก่อน การเรียน * ขอให้นักศึกษา มีความสุขกับการ เรียน


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์จิราภรณ์ บุณยิ่ง ข้อมูลการติดต่อ o อาคาร 34 ชั้น 1 ห้อง 3413 สำนักวิชาการศึกษา ทั่วไปและนวัตกรรมการ เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ o หน่วยที่ 1-4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google