งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม Cross Functional Team กลุ่มรักษ์สุขภาพ. สมาชิกลุ่ม สิบโทศรชัย จุมปา คุณนพพร พวง สมบัติ คุณอัจฉราพรรณ์กัลยาศรี คุณจีราภรณ์ พัฒนวรรณ คุณรุ่งระวีชุติมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม Cross Functional Team กลุ่มรักษ์สุขภาพ. สมาชิกลุ่ม สิบโทศรชัย จุมปา คุณนพพร พวง สมบัติ คุณอัจฉราพรรณ์กัลยาศรี คุณจีราภรณ์ พัฒนวรรณ คุณรุ่งระวีชุติมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม Cross Functional Team กลุ่มรักษ์สุขภาพ

2 สมาชิกลุ่ม สิบโทศรชัย จุมปา คุณนพพร พวง สมบัติ คุณอัจฉราพรรณ์กัลยาศรี คุณจีราภรณ์ พัฒนวรรณ คุณรุ่งระวีชุติมา คุณนริศรา วัชระสกลพงษ์ คุณรุ่งเรืองเมืองทรัพย์ คุณอัมพร จุ้มเขียว คุณกมลบุญทา คุณสุรินทร์ กันทะโน

3 โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร สนง. เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เครียด สามารถ ปฏิบัตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความสุข สนุกกับ การทำงาน ส่งเสริมให้สุขภาพที่ปราศจากโรคกระดูกพรุน ความอ้วน และมี รูปร่างที่สง่างาม ใส่เสื้อผ้าชนิดใดก็ดูสวยดูหล่อ ทางกลุ่มได้จัดแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม 4 สี คือ สีม่วง สีชมพู สีน้ำเงิน สีส้ม กำหนดการแข่งขันกีฬามี 4 ประเภท คือ กีฬาปาเป้าลูกโป่ง ได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 1 เมย.52 กีฬาปาเป้าลูกโป่ง ได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 1 เมย.52 กีฬาปากระดาน จะจัดในวันพุธที่ 13 พค.52 เวลา 15.00 น. กีฬาปากระดาน จะจัดในวันพุธที่ 13 พค.52 เวลา 15.00 น. กีฬาโยนห่วง จะจัดในวันพุธที่ 9 กย.52 เวลา 15.00 น. กีฬาโยนห่วง จะจัดในวันพุธที่ 9 กย.52 เวลา 15.00 น. กีฬาเปตอง จะจัดในวันพุธที่ 11 พย.52 เวลา 15.00 น. กีฬาเปตอง จะจัดในวันพุธที่ 11 พย.52 เวลา 15.00 น.

4 คณบดีกล่าวเปิดงานจัดกิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพฯ ท่านคณบดีได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานกิจกรรม โครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรใน สำนักงานเลขานุการคณะฯ เมื่อวันที่ 1 เมย.52 บุคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะฯ ให้ความ ร่วมมือเข้าร่วมการ การเปิดงานกิจกรรมโครงการฯ และร่วมกัน แข่งขันกีฬาปาเป้าลูกโป่ง การเปิดงานกิจกรรมโครงการฯ และร่วมกัน แข่งขันกีฬาปาเป้าลูกโป่ง

5 ผลการแข่งขันกีฬาปาเป้าลูกโป่ง ทีมสีชมพูเป็นผู้ปาได้มากที่สุด เป็นฝ่าย ชนะเลิศ สำหรับรางวัล จะแจกในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553 ซึ่งสำนักงานเลขานุ จะแจกในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553 ซึ่งสำนักงานเลขานุ การคณะจัด การคณะจัด

6 สรุปผลโครงการเสริมสร้างสุขภาพ บุคลากรฯ รายการประเมินความคิดเห็น มาก ที่สุด (%) มาก (%) ปาน กลาง (%) น้อ ย (%) น้อย ที่สุด (%) 1. ความน่าสนใจของ กิจกรรมปาเป้าลูกโป่ง 13 (61.9 0) 8 (38.1 0) --- 2. วัสดุอุปกรณ์ 11 (52.3 8) 7 (33.3 3) 1 (4.76) 2 (9. 52) - 3. เครื่องดื่ม 11 (52.3 8) 8 (38.1 0) 2 (9.52) -- 4. สถานที่จัดกิจกรรม 10 (47.6 2) 7 (33.3 3) 3 (14.2 9) 1 (4.7 6) -

7 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น 1. เป็นโครงการที่ดีที่จะมีส่วนกระชับ ความสัมพันธ์ระหว่างชาว สำงานคณะฯ สำงานคณะฯ 2. เป็นกิจกรรมที่ดีเยี่ยม รู้สึกสนุก ผ่อนคลาย จิตใจร่า เริง กระตือรือร้นทั้งคนเล่น และคนเชียร์ มีความสุขมาก ควรจัดทุกปี และคนเชียร์ มีความสุขมาก ควรจัดทุกปี 3. ระยะเวลาสั้นไป 4. ควรสนับสนุนเสื้อประจำสีให้ทุกคน 5. สถานที่จัดกิจกรรมควรเป็นที่โล่ง ไม่มีคนเดินผ่านไป มา อาจเกิดอันตรายได้

8 โครงการจัดเต้นแอโรบิค กลุ่มรักษ์สุขภาพ ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การ ออกกำลังกาย เช่น เครื่องเสียงพร้อมตู้เก็บ TV แผ่น DVD กรณี ครูนำเต้นติดภาระกิจเปิดให้เต้นแอโรบิคทุก วันพุธ เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องโถงชั้น 2 หน้า ห้องบริหารและธุรการ

9 ทางกลุ่มฯ ขอขอบคุณที่ทุกท่านให้ ความร่วมมือ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม Cross Functional Team กลุ่มรักษ์สุขภาพ. สมาชิกลุ่ม สิบโทศรชัย จุมปา คุณนพพร พวง สมบัติ คุณอัจฉราพรรณ์กัลยาศรี คุณจีราภรณ์ พัฒนวรรณ คุณรุ่งระวีชุติมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google