งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำที่มาจากภาษาเขมร ภาษาเขมรเข้ามาสู่ประเทศไทยโดย ทางการค้า การสงคราม การเมืองและวัฒนธรรม คำ ที่มาจากภาษาเขมร ส่วนใหญ่ที่พบมักใช้ในวรรณกรรม, วรรณคดี, คำราชาศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำที่มาจากภาษาเขมร ภาษาเขมรเข้ามาสู่ประเทศไทยโดย ทางการค้า การสงคราม การเมืองและวัฒนธรรม คำ ที่มาจากภาษาเขมร ส่วนใหญ่ที่พบมักใช้ในวรรณกรรม, วรรณคดี, คำราชาศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำที่มาจากภาษาเขมร ภาษาเขมรเข้ามาสู่ประเทศไทยโดย ทางการค้า การสงคราม การเมืองและวัฒนธรรม คำ ที่มาจากภาษาเขมร ส่วนใหญ่ที่พบมักใช้ในวรรณกรรม, วรรณคดี, คำราชาศัพท์ และ ใช้ในชีวิตประจำวัน มีหลักในการสังเกต ดังนี้

3 หลักการสังเกตคำที่มาจากเขมร ๑. คำภาษาเขมรมักไม่มีวรรณยุกต์ ยกเว้น คำบางคำ เช่น คู่, เสน่ง, เขม่า เป็นต้น ๒. คำภาษาเขมรมักไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น ลออ, ผจง, ผอบ, ฉงน เป็น ต้น ๓. มักใช้ ร, ล, ญ เป็นตัวสะกดใน มาตรา แม่ กน เช่น ขจร, สถล, ผจญ

4 หลักการสังเกตคำที่มาจากเขมร ๔. มักใช้ จ, ส เป็นตัวสะกดใน มาตรา แม่ กด เช่น เสด็จ, ตรวจ, จรัส, ดำรัส ๕. มักเป็นคำควบกล้ำและอักษรนำ เช่น กระออม, ขนาด, ขลัง, ขจี ๖. คำราชาศัพท์บางคำมาจากภาษา เขมร เช่น เขนย, แกล, ขนอง

5 หลักการสังเกตคำที่มาจากเขมร ๗. คำที่ขึ้นต้นด้วย บัง, บัน, บำ, บรร มักมาจากภาษาเขมร เช่น บังคม, บันเหิน, บำเพ็ญ, บรรทม ๘. คำที่ขึ้นต้นด้วย กำ, คำ, จำ, ชำ, ดำ, ตำ, ทำ มักมาจาก ภาษาเขมร เช่น กำเดา, คำนับ, จำเรียง, ชำนะ, ดำเนิน, ตำนาน, ทำนาย

6 หลักการสังเกตคำที่มาจากเขมร ๙. คำภาษาเขมรส่วนใหญ่มักแผลงคำ ได้ คือ มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำได้ เช่น รำเป็นระบำ ช่วยเป็นชำร่วย ถก เป็นถลก

7 ความจริง ภาษาไทยกับ ภาษาเขมรส่วน หนึ่งมีความ คล้ายคลึงกัน

8 อ่านภาษาเขมรแล้วทายเป็น ภาษาไทย ๑. ( ข ) โทสขลวนแองเมิลพุมยล เมิล ยลแตมุขแอง ( ท ) โทษตนเองมองไม่เห็น มองเห็น แต่หน้าตนเอง ๒. ( ข ) ยลโทสถาชาคุณ ยลแอบุญถา นรก ( ท ) เห็นโทษว่าเป็นคุณ เห็นบุญว่า เป็นนรก ๓. ( ข ) นักปราชญ์กันพากย์เทียง ( ท ) นักปราชญ์ถือคำเที่ยง ( คำสัตย์ )

9 ภาษาเขมร จะมีเอกลักษณ์ที่โดด เด่น นั่นคือ สามารถแผลง คำได้ เอ ! แล้วนักเรียนจะ สามารถ แผลงคำเหล่านี้ได้ไหม เอ่ย

10 ทำนายคำแผลงสำแดงปัญญา พักเดินเสียงสวยปราศ แทงแจกโลภแผกแข็ง เพราะเฉียงขดตรวจอวย


ดาวน์โหลด ppt คำที่มาจากภาษาเขมร ภาษาเขมรเข้ามาสู่ประเทศไทยโดย ทางการค้า การสงคราม การเมืองและวัฒนธรรม คำ ที่มาจากภาษาเขมร ส่วนใหญ่ที่พบมักใช้ในวรรณกรรม, วรรณคดี, คำราชาศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google