งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
( ภาษาเขมร )

2 คำที่มาจากภาษาเขมร ภาษาเขมรเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยทางการค้า
ภาษาเขมรเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยทางการค้า   การสงคราม การเมืองและวัฒนธรรม  คำที่มาจากภาษาเขมร ส่วนใหญ่ที่พบมักใช้ในวรรณกรรม , วรรณคดี , คำราชาศัพท์  และ ใช้ในชีวิตประจำวัน มีหลักในการสังเกตดังนี้  

3 หลักการสังเกตคำที่มาจากเขมร
๑. คำภาษาเขมรมักไม่มีวรรณยุกต์ ยกเว้น คำบางคำ เช่น คู่ , เสน่ง , เขม่า เป็นต้น ๒. คำภาษาเขมรมักไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น ลออ , ผจง , ผอบ , ฉงน เป็นต้น ๓. มักใช้  ร , ล , ญ  เป็นตัวสะกดในมาตรา  แม่ กน เช่น ขจร , สถล , ผจญ

4 หลักการสังเกตคำที่มาจากเขมร
๔. มักใช้  จ , ส  เป็นตัวสะกดในมาตรา  แม่ กด เช่น เสด็จ , ตรวจ , จรัส , ดำรัส ๕. มักเป็นคำควบกล้ำและอักษรนำ เช่น กระออม , ขนาด , ขลัง , ขจี ๖. คำราชาศัพท์บางคำมาจากภาษาเขมร เช่น เขนย , แกล , ขนอง

5 หลักการสังเกตคำที่มาจากเขมร
๗. คำที่ขึ้นต้นด้วย บัง , บัน , บำ , บรร มักมาจากภาษาเขมร เช่น บังคม , บันเหิน , บำเพ็ญ , บรรทม ๘. คำที่ขึ้นต้นด้วย  กำ , คำ , จำ , ชำ , ดำ , ตำ , ทำ มักมาจาก ภาษาเขมร เช่น กำเดา , คำนับ , จำเรียง , ชำนะ , ดำเนิน , ตำนาน , ทำนาย

6 หลักการสังเกตคำที่มาจากเขมร
๙. คำภาษาเขมรส่วนใหญ่มักแผลงคำได้ คือ มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำได้ เช่น รำ เป็น ระบำ ช่วย เป็น ชำร่วย ถก เป็น ถลก

7 ภาษาไทยกับภาษาเขมรส่วนหนึ่งมีความคล้ายคลึงกัน
ความจริง ภาษาไทยกับภาษาเขมรส่วนหนึ่งมีความคล้ายคลึงกัน

8 อ่านภาษาเขมรแล้วทายเป็นภาษาไทย
๑. ( ข ) โทสขลวนแองเมิลพุมยล เมิลยลแตมุขแอง ( ท ) โทษตนเองมองไม่เห็น มองเห็นแต่หน้าตนเอง ๒. ( ข ) ยลโทสถาชาคุณ ยลแอบุญถานรก ( ท ) เห็นโทษว่าเป็นคุณ เห็นบุญว่าเป็นนรก ๓. ( ข ) นักปราชญ์กันพากย์เทียง ( ท ) นักปราชญ์ถือคำเที่ยง ( คำสัตย์ )

9 จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น นั่นคือ สามารถแผลงคำได้
ภาษาเขมร จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น นั่นคือ สามารถแผลงคำได้ เอ ! แล้วนักเรียนจะสามารถ แผลงคำเหล่านี้ได้ไหมเอ่ย

10 ทำนายคำแผลงสำแดงปัญญา
พัก เดิน เสียง สวย ปราศ แทง แจก โลภ แผก แข็ง เพราะ เฉียง ขด ตรวจ อวย


ดาวน์โหลด ppt คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google